Zatímco před dvaceti lety pracovalo v českém IT přes dvacet tisíc žen, dnes už je to pouze devět tisíc, což představuje úbytek o více než polovinu. Naopak díky rychlému růstu IT odvětví a nouzi o odborníky se počet mužů v tomto oboru více než ztrojnásobil.

Informační technologie jsou stále se rozvíjející obor a po ženách je na pracovním trhu poptávka. Jejich nedostatek má více důvodů, tím hlavním je malý počet studentek informačních technologií. Jejich zastoupení se na IT oborech pohybuje okolo 16 % a toto číslo se v průběhu posledních patnácti let nijak zásadně nemění. Proč se ženy, které IT obory absolvují, nepodílejí ve větší míře na zaměstnanosti?

„Zapojení žen do studia v oblasti IT je bohužel trvale nízké. Pokud ovšem studentky máme, tak jsou dle mého názoru spíše nadprůměrné a ve svém studiu a i řešení projektů velmi pečlivé,“ říká docent Roman Jašek, ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky na Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a nabízí i odpověď na otázky nízké zaměstnanosti: „Na vině nízkého podílu v zaměstnanosti žen může být i statistika, protože jejich zapojení do projektů je jimi samotnými směřováno do oblastí, které s IT souvisí, ale při zisku zaměstnání jsou klasifikovány do jiné kategorie. Jde například o využití ICT v oblasti medicíny. Řada studentek také směřuje do učitelské profese v rámci oboru Učitelství informatiky pro SŠ. V těchto oborech máme zastoupení žen až 33 %. V typických IT oborech, které souvisí například s programováním, je bohužel jejich zastoupení jen okolo 3 %. Ovšem i zde můžeme najít velmi brilantní programátorky a web designérky. Problém je v tom, že dívky, mnohdy i nadané pro informační technologie, nakonec zvolí jinou oblast studia.”

Ženy v IT v EU

K problematice se vyjádřil i docent Petr Sosík z Ústavu informatiky Slezské Univerzity v Opavě: V technických dovednostech naše studentky nemají závažnější problém. Důvodem malého počtu studentek může být fakt, že ženy se pro tento obor rozhodnou jen tehdy, když si jsou jisté, že chtějí v oblasti ICT působit. U mužů často rozhoduje jednoduše atraktivita oboru. Určitě bychom přivítali, kdyby se na ICT obory hlásilo více studentek. Obecně můžeme říci, že ženy bývají o něco pečlivější a komunikativnější a jejich motivace ke studiu bývá vyšší než u mužů. Právě tato motivace zvyšuje pravděpodobnost, že své studium úspěšně dokončí. Některé studentky mají také schopnost zvyšovat soudržnost studijní skupiny, a tím úspěšnost svých vrstevníků,” říká docent Sosíka dodává: Pro studentky má volba oboru z oblasti ICT specifická pozitiva. V tomto oboru je i v praxi málo žen a tudíž mají na trhu práce menší konkurenci. Na některých pracovních pozicích jsou dokonce ženy preferovány kvůli lepší schopnosti komunikace se zákazníkem nebo obchodním partnerem.”

Důvodem toho, že ženy nestudují IT obory v takovém počtu jako muži, může být i celospolečenské vnímání IT oborů jako výsady mužů, malá podpora rodiny i nízké sebevědomí při prosazování se. „Předsudky panují především v rodinách. Matky studentek, které často spolurozhodují o jejich budoucím zaměření, patří někdy ještě do generace, pro kterou byly IT obory velkou neznámou. A problémem je také způsob, jakým k motivaci přispívají základní a střední školy. Základem IT je matematika, tj. „tvrdá“ věda, kde se nestačí věci naučit zpaměti, musíte je pochopit. A to řadu lidí děsí, bohužel i část studentek, které mají talent a na IT by se hodily. A bohužel na školách chybí osobnosti, které by jim tento strach pomohly překonat,“ říká Tomáš Krátký, manažer soutěže IT SPY a research and development director ve společnosti Profinit.

K popularizaci studia IT oborů pro ženy přispívá několik projektů a organizací. Patří mezi ně i soutěž o nejlepší diplomovou práci v oborech informačních technologií IT SPY, kde se právě ženy často umisťují na předních pozicích. „Soutěže se každoročně účastní i ženy a musím říct, že jejich diplomové práce bývají často na vysoké úrovni. Například v jednom z minulých ročníků zvítězila Barbora Micenková se svou prací Automatické rozlišování pravých a padělaných razítek v dokumentech. Barbora je skvělým příkladem toho, že v IT neexistují genderové hranice. Oborem jejího zájmu je umělá inteligence a její odhodlání ji dostalo až k současnému zaměstnání ve švýcarském Googlu,“ dodává Krátký.