Tomáš Pivoňka (40) řídí útvar interního auditu ČEZ od roku 2015. Předtím působil více než 10 let ve společnosti EY jako senior manažer v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik. Od roku 2014 je v čele Českého institutu interních auditorů (ČIIA) a od června loňského roku i členem Výboru pro propagaci Mezinárodního institutu interních auditorů (IIA).

„Zvolení do představenstva ECIIA je pro mne obrovskou poctou a zároveň závazkem. Do představenstva jsem byl jednohlasně nominován instituty ze střední a východní Evropy. Rád bych poděkoval kolegům v Českém institutu interních auditorů a svému zaměstnavateli, bez jejichž podpory bych tuto funkci nemohl vykonávat,“ uvedl Tomáš Pivoňka.

Evropská konfederace institutů interního auditu sdružuje národní instituty v členských a kandidátských zemích EU a EHP. Reprezentuje tak na evropské úrovni téměř 50 tisíc interních auditorů. ECIIA spolupracuje s Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a dalšími evropskými institucemi na rozvoji corporate governance a interního auditu.

Český institut interních auditorů založený v březnu 1995 je odbornou autoritou v oblasti interního auditu a sdružuje více než 1000 interních auditorů. Jeho nejvyšším orgánem je sněm, který se schází pravidelně každý rok, mezitím jeho činnost řídí rada v čele s prezidentem, na kterou dohlíží kontrolní komise.