Jiří Štoček (39) nastoupil do společnosti LeasePlan v roce 2011 a doposud vedl oddělení akvizice. V posledních letech byl rovněž zástupcem obchodního ředitele. Úlohu manažera týmu akvizice po něm převzal kolega Lukáš Podroužek, zástupcem obchodního ředitele se stal Michal Červenka, který současně řídí oddělení péče o klienty.

Nový obchodní ředitel má doktorát z politologie z Karlovy Univerzity, magisterského vzdělání dosáhl na State University of New York. V USA pracoval pro Rockefeller Institute, poté působil v Citibank a ve velké univerzální leasingové společnosti na různých pozicích – od key account managera až po vedoucího týmu operativního leasingu.

Jiří Štoček je ženatý a má dvě děti.

Související