Jan Brázda (36) nastoupil do týmu Korporátních financí a transakcí PwC ČR v roce 2005, později přesídlil na několik let do londýnské kanceláře PwC UK. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a Arizona State University a držitelem CFA kvalifikace. Jan Brázda je ženatý, má několikaměsíční dceru a ve volném čase cestuje, surfuje, potápí se anebo jen pracuje na zahradě.

„Středoevropský region přinese v následujících letech příležitosti pro řadu velkých investičních a infrastrukturních projektů, z nichž většina může být privátně financována, tak jak je to na západě běžné. Česká republika zatím v této oblasti příliš nedominovala, ale očekávám, že se to změní,“ říká ke svému jmenování Jan Brázda. Věnovat se bude zejména financování projektů, ať již formou partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP a koncese), tak i zcela privátně financovaným stavbám na zelené louce či financování nákupu firem a jejich refinancování.  Regionální tým, který vede, má působnost v Česku, na Slovensku i v dalších zemích střední a východní Evropy.

 

Tomáš Urbášek (42) vykonává daňové poradenství již 20 let.  Čtyři roky působil také jako asistent auditora. Specializuje se na oblast mezinárodního a domácího zdanění, daňových struktur a procesů. Vystudoval ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně a mezinárodní daňové právo na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. Je členem Komory daňových poradců ČR a Asociace autorizovaných účetních (FCCA). Tomáš Urbášek se ve volném čase věnuje cyklistice, cestování, horské turistice.

„Téměř dvě desítky let, které působím v Brně, mi umožnily vybudovat si velmi blízké vazby se zdejšími firmami a podnikateli. Zároveň za tu dobu přišla do moravské metropole řada významných zahraničních společností. I díky jejich přítomnosti si Brno vydobylo výjimečnou pozici v očích investorů,“ říká Tomáš Urbášek, který bude mít na starosti prohlubování vztahů se zdejšími klienty a jejich podporu v důležitých podnikatelských situacích.

 

Michal Stránský (39) je v PwC již 13 let. Začínal v ostravské kanceláři, kam se před třemi lety vrátil po tříleté stáži v kanceláři PwC v Oslu. Tam se věnoval především auditům nadnárodních skupin kotovaných na burzách po celém světě. Dále se zabýval audity a poradenstvím souvisejícím s primárními veřejnými emisemi akcií (IPO). Je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a je rovněž členem Asociace autorizovaných účetních (FCCA). Michal Stránský je ženatý a má pětiletou dceru. Ve volném čase chodí po horách nebo lyžuje.

„Ostravsko je velmi dynamicky se rozvíjející region. Těším se na užší spolupráci se zdejšími firmami, dlouhodobě pomáháme prosadit se v Česku i v zahraničí,“ říká Michal Stránský. Osobně se bude věnovat zejména klientům ze sektorů dopravy, logistiky a farmaceutického průmyslu a obecně tuzemské firmy vlastněné zdejšími podnikateli.