Lukáš Netolický nastoupil do společnosti Cushman & Wakefield v roce 2011 a v roce 2017 byl povýšen na úroveň Associate. Dlouhodobě se specializuje na regionální, zvláště brněnský, kancelářský trh a má rovněž detailní znalosti o trzích v jednotlivých regionálních městech střední Evropy. Během svého působení v Cushman & Wakefield pronajal desítky tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch v Praze, Brně a Ostravě a spolupracoval s nájemci, jakými jsou např. Edwards, Huawei, Atlas Copco, Expedia, Epam, Panalpina, Gefco, Prox či Newyorker.

„S rostoucí poptávkou v regionálních městech, a především v Brně, bylo třeba rozhodnout o rozšíření působnosti v rámci České republiky. V roce 2016 jsme v Brně zaznamenali historicky nejvyšší objem uskutečněných transakcí a čísla z konce roku 2017 trend jen potvrzují,” říká Lukáš Netolický, nově jmenovaný vedoucí regionální pobočky v Brně.Netolický dodává: „Očekáváme, že po roce 2020 mohou mít Brno a Ostrava až 1 milion m2 kancelářských ploch. Vznikají zde velké příležitosti nejen pro sektor kanceláří, ale potažmo i pro další služby, jako jsou správa objektů, projektový management, investiční poradenství a s předpokladem rostoucí kupní síly i pronájem maloobchodních ploch.“

Společnost Cushman & Wakefield tímto reaguje na dlouhodobě vzrůstající trend rozvoje regionálních trhů, který je ovlivněn hospodářským růstem. Z hlediska poptávek je nejvíce aktivní právě Brno. Místní pobočka by měla sloužit k podpoře kancelářského regionálního trhu, ale i ostatních servisních linií, které prozatím řídí transakce z Prahy.