Když jsem před několika lety přišla na první třídní schůzku svého dítěte, několik rodičů stálo uchváceně před interaktivní tabulí a nadšeně zkoušelo, co zařízení dokáže. Pro nás bylo pokrokem, když jsme ve třídě místo oprýskané černé tabule dostali nově nalakovanou zelenou, na kterou se však stále psalo křídou. Později nás pedagogové vzdělávali také s pomocí zpětného projektoru či promítačky.

 

Interaktivní tabule i učebnice

Interaktivní tabule se začaly do škol ve větší míře dostávat od školního roku 2006/2007. Jde vlastně o druh interaktivního velkoplošného dotykového displeje nebo dotykové zobrazovací plochy s projektorem, k nimž je připojen počítač a případně i další senzory a pomůcky (speciální fixy nebo jiné nástroje rozšiřující možnosti ovládání počítače, respektive práce s interaktivní tabulí). Interaktivní plochu lze využívat jak pro samotnou výuku, tak i pro fáze procvičování nebo testování nabytých znalostí.

Velmi záhy se některá vydavatelství učebnic začala zaobírat myšlenkou propojení papírových učebnic s trendem, který interaktivní tabule nastolily. Zrodila se tak myšlenka vytvořit učebnici v elektronické podobě s přidanými multimédii. Vznikly první učebnice obohacené o interaktivní cvičení, audia, videa, odkazy do jiných učebnic i na internetové stránky.

Jako první na českém trhu přišlo s nabídkou takových učebnic Nakladatelství Fraus již v roce 2007. V současné době nabízí své tituly na otevřené platformě Flexibooks. "Portál Flexibooks funguje od roku 2012 a aktuálně nabízí přes 5500 e-knih převážně z oblasti odborné a naučné literatury a učebnic. Zahrnuje tituly od základní po vysokou školu od různých významných nakladatelství. Kromě Nakladatelství Fraus jsou to např. Grada, Prodos, Informatorium, Computer Press, EDUKO, Fragment, Kartografie Praha nebo řada vysokoškolských vydavatelství," uvádí Pavel Bláha, vedoucí marketingu portálu Flexibooks.

 

S mobilem na přírodopis

Novinkou posouvající výuku blíže k virtuální realitě, je obohacení tištěných učebnic o interaktivní 3D modely. První vlaštovkou je učebnice Přírodopisu pro 8. ročník od Nakladatelství Fraus. "U vybraných obrázků v učebnici žák najde ikonu se symbolem 3D. Po načtení takto označeného obrázku chytrým telefonem se žákovi na displeji objeví trojrozměrný model, např. orgánu lidského těla či kostry, který pomůže lépe si probíranou látku představit. Mobilní aplikace je pro žáky dostupná zdarma," uvádí Radka Šmahelová, vedoucí redakce Nakladatelství Fraus.

 

Na pomoc pedagogům

Nejen žákům a studentům moderní technologie ulehčují vyučovací proces. Nakladatelství myslí i na kantory. Těm je určen například vzdělávací portál Fred, podpůrný nástroj pro práci učitelů, který poskytuje již přes 30 000 profesionálně zpracovaných výukových materiálů jak pro výuku, tak i pro zadávání samostatné práce žáků při domácí přípravě do školy. "Letos se portál díky úzké spolupráci se společností Kalibro Projekt rozroste i o evaluační modul. Učitel či ředitel tak bude moci na základě srovnávacích testů sledovat úspěšnost vzdělávání jednotlivců i celých tříd," vysvětluje Adam Jelínek, manažer projektu Fred. Samozřejmostí jsou odborné semináře, konference či letní školy, kde mají učitelé možnost se se všemi novinkami seznámit teoreticky i prakticky.

 

Omalovánkové putování po krajích českých

Vzdělávání se neodehrává jen ve školách, ale také třeba při turistice. Jak však zpříjemnit a názorně zpřístupnit zajímavosti i o menších městech naší republiky těm, které nebaví vysedávat u zeměpisných či vlastivědných knih? A jak uchovat zážitky a nové poznatky z výletů? Na tyto otázky našla odpověď mladá autorka vlastivědných omalovánek Blanka Kučerová. "Nejprve jsem se soustředila na prezentaci Libereckého kraje, ale nyní již naše produkce začíná překračovat hranice regionu. Omalovánky doprovázejí české a anglické naučné texty, ale už jsme vydali i polskou mutaci, o kterou je mezi návštěvníky našeho kraje velký zájem." Vlna omalovánek (nejen) pro dospělé tak dostala ještě další, edukativní rozměr. "Velmi často mi zákazníci říkají, že podle omalovánek naplánovali výlety během svého pobytu v Jizerských horách nebo Krkonoších. Po vymalování obrázků jim tak zůstane vedle fotografií i krásná vzpomínka. Zároveň si v paměti podrží i informace o zajímavostech a slavných rodácích zdejšího kraje," doplňuje majitelka vydavatelství Oblak. "Také mám zpětnou vazbu od pedagožek. Jedna mi napsala, že naše omalovánky posloužily pro rozšíření jazykové zásoby v angličtině - děti si hrály na turistické průvodce a na základě našich textů si připravily výklad o svém městě, Železném Brodě." Do budoucna uvažuje o rozšíření portfolia i o témata více spjatá se školním prostředím.

 

Kreativní slovník

Slovníků vychází každý rok velké množství. Mnoho z nich funguje na klasické alfabetické bázi, pak jsou nejrůznější obrázkové slovníky, tematické slovníky, výkladové slovníky... Nejnovějším počinem, který je postaven na stále populárnějších myšlenkových mapách, je vznikající Kreativní slovník spoluautorů Tomáše Bednáře a Suzannah Gearing, jeden z projektů vybraných pro podporu Laboratoře Nadace Vodafone v letech 2016-2017. Je tedy zatím ve fázi realizace, nicméně již průběžné výsledky vypadají slibně. Autoři otestovali slovník již v 70 školách a 60 rodinách. Slovník je netradičně koncipován do tzv. "slovních map", které velice jednoduše a vizuálně ukazují studentům/učitelům jazyků slovíčka v souvislostech, a to i s předložkami, které se s daným slovem pojí.

"Myšlenka je postavena na přirozeném zapojení obou hemisfér ve výuce: levá hemisféra = logika 'myšlenkové mapy' a pravá hemisféra = vizualizace, 'obrázky'. Náš systém slovních map je velice intuitivní," vysvětluje princip spoluautor rodinného projektu Tomáš Bednář. "Po úspěšném otestování už potřebujeme knihu a on-line systém dokončit, abychom jej mohli opět pustit do škol a domácností v plné verzi s tím, že nyní to už bude celosvětově."

A jak nápad vznikl? "Chtěl jsem sobě, kolegům a svým studentům ušetřit čas zbytečným hledáním slovíček na jednotlivá témata, protože v učebnicích i na internetu je vše rozkouskované a nikde nenajdete nic pořádně komplexního. A ještě tak, aby to bylo jednoduché a atraktivní pro studenty na práci," vypráví Tomáš Bednář. "Byl jsem z té situace utrápený, přítelkyně mi chtěla udělat radost a pro mé studenty nakreslila několik map se slovíčky. Řešení bylo na světě. Od té doby myšlenku vylepšujeme."

 

Afatický slovník

Pozoruhodné výukové pomůcky najdeme i v oblasti péče o handicapované občany. Příkladem může být Afatický slovník, který již dva roky funguje v mobilní verzi a nyní na podzim se plánuje spuštění propracovanější webové verze.

Afázie je získaná porucha řeči, která vzniká na základě ložiskového poškození mozku. Může k ní dojít po cévní mozkové příhodě, ale také následkem úrazu. Mezi symptomy se řadí poruchy plynulosti řeči, poruchy porozumění řeči, agramatismy, parafrázie, neologismy, obtíže v aktualizaci pojmů, echolalie, řečové automatismy atd. "Afázie postihuje 25-40 % osob, které prodělaly cévní mozkovou příhodu. Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé nad 50 let," vysvětluje Zuzana Hanibalová, jedna z autorů Afatického slovníku, zodpovědná za marketing projektu. "V roce 2015 jsme spustili mobilní verzi aplikace. Ve spolupráci s lingvisty z FF UK jsme připravili korpus nejfrekventovanějších slov v českém jazyce, který čítá na 700 položek, máme připravenou sadu 20 testů na procvičování psaní, čtení, poslechu a celkového porozumění."

Aplikace Afatický slovník je moderní logopedická pomůcka, která umožňuje pacientům upevňovat a rozšiřovat slovní zásobu v pohodlí domova.

 

Článek byl publikován v magazínu Kariéra speciál.