Členy tohoto Pharma Teamu, který se zaměřuje především na oblast farmacie a zdravotnictví jsou vedle Filipa Vrubela ještě Miroslava Kuklincová, Kateřina Poddaná, Jana Švorčiková a Jana Žížalová.

Filip Vrubel (30) v roce 2007 nastoupil na Ministerstvo zdravotnictví ČR jako projektový manažer zavádějící procesy pro novou agendu cenové a úhradové regulace léčiv. Po roce 2008 vedl na Ministerstvu tým spravující agendu cen a úhrad léčiv a zdravotnických prostředků včetně správního řízení a od roku 2010 byl dva roky jako ředitel odboru farmacie zodpovědný za koncepci lékové politiky státu a odvolací řízení proti rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Od ledna 2013 do února 2014 působil jako náměstek ředitele SÚKL.

Filip Vrubel vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity.