Andreas Froemmel do NEW-IG přináší více než 15 let zkušeností v energetice a měl by hrát zásadní roli v misi NEW- IG za podporou rozvoje trhu palivových článků a vodíkových technologií v Evropě. Připojí se ke stávajícím pěti členům rady, aby společně vzdělávali tvůrce energetických koncepcí a ukázali jim výhody nasazení palivových článků v Evropě. Hlavním cílem Andrease Froemmela bude propagovat tyto možnosti způsobem, který je komplementární k politice NEW-IG. Ze své pozice bude také podporovat vývoj a rychlé nasazení těchto technologií. Úkolem je rovněž urychlení rozvoje trhu s palivovými články a vodíkovými technologiemi v celé Evropě.

 

NEW-IG je průmyslová vzdělávací asociace zaměřená na podporu zavádění palivových článků v Evropě. Je také jediným průmyslovým partnerem Evropské komise a výzkumné organizace (N.ERGHY) pracující na vývoji a využití druhé generace palivových článků a vodíku ve společného podniku (FCH 2 JU).

Předseda NEW-IG Pierre-Etienne Franc v komentáři řekl: "Složení výkonné rady NEW-IG Board je vyvážené a jsou v ní zastoupená různá průmyslová odvětví, která se podílejí na vývoji palivových článků a vodíkových technologií.  Tato rozmanitost odráží naší širokou základnu a působnost. Budeme pracovat ruku v ruce s Evropskou komisí a výzkumnými uskupeními, aby se uvolnil plný potenciál FCH 2 ve společného podniku v rámci programu Horizont 2020. V tomto novém období, budeme hledat novou generaci materiálů a pokračovat ve zlepšování existujících prototypů, jakož i demonstrovat připravenost technologie vstoupit na trh v oblasti dopravy (osobní automobily, autobusy, doplňování paliva, infrastruktura) a energie (čistá výroba a distribuce vodíku, skladování energie a stacionární elektrické energie )".

Cílem NEW-IG je zlepšit životní prostředí a zachovat ekonomickou udržitelnost. Chce zároveň udržet Evropu v čele technologického vývoje a globálních trendů spojených se spotřebou energie. V rámci společného podniku podporuje v Evropě vývoj a komerční zavádění čistých technologií v odvětví dopravy a energetiky.