Michal Hromčík (54) bude mít odpovědnost za personální řízení společnosti, dlouhodobý strategický rozvoj lidských zdrojů, optimalizaci personální správy a posílení organizační výkonnosti.

Michal Hromčík má více než dvacetiletou praxi v řídicích funkcích ve velkých českých i mezinárodních společnostech, převážně výrobních. Před nástupem do ZVU POTEZ pracoval ve skupině Y Soft, kde měl na starosti rozvoj personálního řízení v rostoucí mezinárodní organizaci zahrnující čtyři kontinenty. Jeho předchozí pracovní pozice byly od roku 2000 výrazně spojeny se společnostmi v odvětví automotive, a to se světovými dodavateli první úrovně. Nejprve působil v americké skupině Textron, později v japonské firmě Futaba Sangyo – v obou případech vybudoval personálně celou organizaci a řídil přípravu a zavedení personálních systémů a procesů v nových výrobních závodech těchto firem v České republice. V 90. letech řídil lidské zdroje v papírenské firmě Kimberly-Clark pro Českou republiku i Slovensko. Další významné zkušenosti získal jako personální ředitel ve větších mezinárodně působících organizacích – Faurecia a Matador. Souběžně s manažerskou prací se příležitostně věnuje i poradenské činnosti v personálním řízení. 

Michal Hromčík získal inženýrský diplom v řízení technické podpory armády na Vysoké vojenské škole ve Vyškově, v roce 1994 absolvoval manažerský program v japonské Yokohamě. Hovoří anglicky a rusky.

Ve svém volném čase se aktivně věnuje hudbě, rád cestuje a poznává cizí kultury.