Kristina Červenková (52) v ostravské huti pracuje od roku 1985, kde na počátku kariéry pracovala v oblasti prodeje a následně se specializovala na oblast financí. V posledních letech působila v ArcelorMittal Ostrava v pozici CFO a manažera pro ekonomiku a současně také jako statutární orgán a jednatel v několika dceřiných společnostech. Během své kariéry získala také mezinárodní zkušenosti v rámci skupiny ArcelorMittal, kde se v letech 2004-2005 podílela na privatizaci společnosti ArcelorMittal Poland a změnách po ukončení privatizace.

Kristina Červenková je absolventkou hutnické fakulty VŠB-TUO v oboru ekonomika a řízení hutnictví.

Je vdaná a má dvě dcery.