Maurice Obstfeld (63) je expertem na mezinárodní ekonomii a je považován za jednoho z nejvlivnějších makroekonomů světa. Do funkce ve fondu nastoupí Obstfeld 8. Září letošního roku.

Maurice Obstfeld radil mnoha vládám a centrálním bankám světa. Od loňského června působí jako vedoucí makroekonom v Radě ekonomických poradců Bílého domu.

Vedle autorství řady článků má na kontě spoluautorství dvou významných učebnic mezinárodní ekonomie - jednu napsal s někdejším hlavním ekonomem MMF Kennethem Rogoffem, druhou mimo jiné s laureátem Nobelovy ceny za ekonomii Paulem Krugmanem. Všichni tři byli žáky vlivného německého ekonoma Rudiho Dornbusche.

Od roku 1989 je profesorem ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Pro MMF pracoval jako spolupracující výzkumník.