Peter Bauer (43) vystudoval obor Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2005 získal na stejné univerzitě titul PhD., když se věnoval výzkumu v oblasti neurogenetiky, a to jak na pracovišti ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, tak v RIKEN Brain Science Institute v Japonsku. Po absolvování doktorského studia se do Japonska vrátil a v institutu RIKEN působil více než tři roky jako výzkumný pracovník. Zabýval se primárně studiem degenerativních onemocnění postihujících centrální nervový systém a jejich experimentální léčbou (např. Huntingtonova choroba).

V roce 2009 se přestěhoval do USA, kde získal post hostujícího vědce na neuro-onkologii v rámci Národních institutů zdraví v Marylandu. Jeho hlavní pracovní náplní byl výzkum patofyziologie mozkových nádorů. Zde se také začal zabývat buněčným reprogramováním a kmenovými buňkami. Doposud poslední pracovní zkušenost v zahraničí načerpal na klinice Mayo v Jacksonville na Floridě, kde působil jako vědecký pracovník a poté i jako assistant profesor na oddělení neurověd. Zde navázal na svůj předešlý dlouhodobý výzkum neurodegenerativních chorob a začal se věnovat především amyotrofické laterální skleróze (ALS) a Parkinsonově chorobě. Přispěl k vývoji první potencionálně kauzální léčby u nejčastějšího typu ALS. Svoje zkušenosti v oblasti kmenových buněk využíval k modelování a experimentálním terapiím těchto onemocnění. 

Bauer je recenzentem v několika impaktovaných časopisech, jako např. Scientific Reports, Cellular and Molecular Life Sciences, Neuroscience, Neuroscience Research, Clinical Genetics a Experimental Neurology. Při svém pobytu v Japonsku a USA získal několik grantů v oblasti neurověd a regenerativní medicíny. Je autorem řady odborných publikací na téma neurogenetiky, neurodegenerativních chorob a jejich experimentální léčby.

Ve společnosti Bioinova bude mít Bauer na starosti koordinaci klinických studií, komunikaci s odbornými pracovišti a ponese rovněž odpovědnost za vztahy se zahraničními obchodními partnery. Povede vysoce kvalifikovaný tým zajišťující výrobu a výzkum kmenových buněk jak do klinických studií, tak pro komerční aplikace.

 „Je pro mne velkou událostí, že se vracím zpět do České republiky, kde jsem s medicínou začínal. Jsem velice rád, že budu mít možnost přispět k vývoji nových léčebných postupů pro pacienty. Výzkum, do nějž je v oblasti kmenových buněk společnost Bioinova zapojena, je tu na špičkové úrovni, a já se proto těším na budoucí spolupráci,“ komentoval svoji novou pozici Peter Bauer.

Peter Bauer je ženatý, má 3 děti, hovoří anglicky, německy, maďarsky a částečně rusky. Ve svém volném čase se rád věnuje rodině, cestování a široké škále sportů.