Podle zákoníku práce mají zaměstnanci v České republice nárok na čtyři týdny řádné dovolené, některé profese vymezené zákonem dokonce na pět týdnů. Odpočinek ve formě placené dovolené ale není všude samozřejmostí: zaměstnavatelé v USA například nemají ze zákona povinnost proplácet ani jeden den volna a mnozí tam to, co je v Evropě běžné, nabízejí jako nadstandardní firemní benefit.

„V celé Evropě platí obecné pravidlo, že zaměstnanci mají nárok na zhruba 20 dní placené dovolené – většinou jde o ty, kteří pracují pro svého současného zaměstnavatele více než jeden rok, 5 dní v týdnu. Délka dovolené je v některých zemích řešena v rámci kolektivního vyjednávání a určité profese tak mají volna více. U nás mají 5 týdnů ze zákona také organizace se zastoupením státu – zaměstnanci státních podniků, obcí, krajů, rozpočtových a příspěvkových organizací, a samozřejmě pedagogičtí pracovníci,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz a dodává: „V zemích jako je Maďarsko a Slovensko platí, že čím starší je zaměstnanec, tím více dovolené má. Nadstandardní doba dovolené je také obvykle poskytována státním zaměstnancům v rámci jejich balíčku sociálních výhod.“

Největšího luxusu si v tomto směru užívají ve Velké Británii, kde je minimální zákonná lhůta pro placenou dovolenou nejvyšší (28 dní). Za nimi následuje Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie, Lucembursko a Švédsko, kde je zákonné minimum 25 dní volna. Naopak země jako Turecko, Izrael, Mexiko, Japonsko a Kanada nabízejí v porovnání s Evropou jen zlomek zákonné placené dovolené.

Mnoho evropských zemí poskytuje více volných dní mimo zákonem stanovenou dobu v podobě státních svátků. Nejvíce národních svátků v Evropě mají na Slovensku (15), na Maltě (14), ve Španělsku (14), v Rakousku (13) a v Chorvatsku (13); posledním jmenovaným se vyrovnáme i v ČR se 13 svátky.

Dovolená navíc – od jednoho dne až po neomezenou délku

Objem dovolené navíc, kterou firmy poskytují, se výrazně liší. Pokud se na zastoupení tohoto benefitu podíváme z pohledu jednotlivých zemí zařazených do průzkumu platových portálů Paylab, Česká republika jednoznačně vede. Na tuto výhodu u nás „dosáhne“ 33 % zaměstnanců. S propastným rozdílem následují Bulharsko (14 %) a Slovensko (10 %). Nejméně si tohoto benefitu užijí zaměstnanci v Polsku (3,6 %) a v Maďarsku (1,2 %).

graf

„Neomezená dovolená je i u nás zatím spíše výjimkou. Principem je možnost vzít si dovolenou kdykoli po dohodě s nadřízeným, jen se nesmí stát, aby absence zaměstnance způsobila problémy při práci na projektech. Jde o zajímavou nabídku, která může pomoct upoutat pozornost při náboru zaměstnanců, v praxi se navíc ukázalo, že lidé tuto možnost nezneužívají a dostojí svým pracovním povinnostem,“ říká Michal Novák. Mezi první vlaštovky, které neomezenou dovolenou zavádějí, patří především start-upy a technologické firmy; tou nejznámější je americký Netflix.

Jaké jsou další závěry průzkumu Paylab? Zaměstnanci si dovolené navíc více považují v zemích, de je méně dnů volna nebo v zemích, kde je méně národních svátků v pracovní dny. Některé společnosti nabízejí i příležitostné volno – například na narozeniny zaměstnanců. Velmi atraktivní formou motivace je poskytnutí tohoto benefitu věrným zaměstnancům, kteří pracují pro danou společnost více let.

 

Související