Vážený tazateli,

dle ustanovení § 196 zákoníku práce, přísluší rodičovská dovolená matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Z výše uvedeného tak vyplývá, že rodičovská dovolená poskytována otci dítěte, není závislá na situaci matky dítěte a otec má právo čerpat rodičovskou dovolenou hned od narození dítěte. Institut rodičovské dovolené má jednak pracovně-právní rozměr, ale je též spojen s dávkou sociální podpory – rodičovského příspěvku. Zatímco z pohledu pracovního práva je dokonce možný souběh rodičovské dovolené obou rodičů, dávku sociální podpory může čerpat pouze jeden z nich.

V postupu, který zmiňujete ve svém dotazu, tak nevidíme žádný problém.