Vážená tazatelko,

dle ustanovení § 53 odst. 1) písmeno d) zákoníku práce se zaměstnavateli zakazuje dát zaměstnankyni, která je těhotná nebo v době, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, výpověď. Ovšem neplatí to ve všech případech, neboť dle § 54 se výše uvedený zákaz výpovědi nevztahuje na výpověď pro organizační změny, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část (což je Váš případ).

Z výše uvedeného tak jednoznačně vyplývá, že jediný přípustný důvod, pro který Vám zaměstnavatel může dát výpověď je z důvodu, že se ruší, nebo se ruší jeho pobočka (zdůrazňujeme, že nikoliv v případě, kdy se zaměstnavatel přemísťuje) a nikoliv pro nadbytečnost.

Co se týče samotné výpovědi, pracovního poměru ta musí být písemná. Jde o jednostranný právní úkon. Výpověď musí zaměstnavatel skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.

Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Co se týče odstupného, tak zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) – což by byl i Váš případ, nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně:

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.

Přijetí výplaty odstupného, nemá na rodičovský příspěvek žádný vliv, neboť podmínky pro vyplácení rodičovského příspěvku jsou vázány na jiné důvody.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist