Téma: Oddlužení

Oddlužení

Ilustrace: Oddlužení

Oddlužení nebo osobní bankrot je způsob, jakým lze řešit insolvenci dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

Je určen pro dlužníky – nepodnikatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o dluhy z běžné nepodnikatelské činnosti, má oddlužení umožnit dlužníkovi závazky vyrovnat podle jeho možností a část dluhu odpustit.

Na rozdíl od konkurzu nebo reorganizace návrh na oddlužení vždy podává dlužník sám.

Návrh musí obsahovat

  • informace o příjmech dlužníka za poslední tři roky
  • informace o předpokládaném příjmu v následujících 5 letech
  • a návrh způsobu oddlužení (případně informace, že takový návrh nepodává)
  • případný souhlas nezajištěného dlužníka, že souhlasí s plněním nižším než 30% pohledávky.

Insolvenční soud schválí oddlužení jen tehdy, když z návrhu vyplývá, že dlužník chce a je schopen svoji situaci řešit. Insolvenční správce může na základě rozhodnutí soudu prodat majetek k uspokojení zajištěných věřitelů, další případně dlužník hradí dle schváleného splátkového kalendáře.

Schválení oddlužení ruší možnost exekuce nebo soudního výkonu rozhodnutí.

Při řešení formou splátkového kalendáře je dlužník povinen platit po dobu pěti let stanovenou částku (cílem je uhradit alespoň 30 procent z výše pohledávek) a vykonávat přiměřené úsilí k tomu, aby mohla být uhrazena částka vyšší. Po pěti letech je řízení o oddlužení ukončeno. Neuspokojené pohledávky jsou smazány.

Kam dále? Co také znamená...

Insolvence
Insolvence neboli platební neschopnost znamená, že dlužník není schopen splácet svůj dluh věřiteli,...

Konkurz
Konkurz neboli úpadkové řízení je způsob, jakým lze řešit insolvenci dle insolvenčního zákona...

Reorganizace
Reorganizace je způsob, jakým lze řešit insolvenci dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku...