Spoluúčast u pojištění domácnosti představuje pro klienty příjemnou možnost vyjednat si úlevu na celkovém ročním pojistném. 

Pro pojišťovny pak znamená možnost vyhnout se papírování s drobnými domácími nehodami. Ty totiž například při nejběžnější spoluúčasti ve výši 1000 Kč v podstatě nemá cenu hlásit.

Při sjednávání pojištění by si tedy klient měl promyslet (kromě řádného propočtu pojištěné hodnoty), jak velkou spoluúčast u své pojistky zvolí.

Celý princip spoluúčasti je jednoduchý, byť dvousečný. Stane-li se vám doma nehoda, pojišťovna při jejím "vyřizování" sníží celkovou výši náhrady škody.

Pokud tedy například vysklíte interiérové dveře, máte připojištěná skla a spoluúčast ve výši 1000 Kč, očekávejte od pojišťovny plnění ve výši 0 až 200 korun (při předpokladu, že oprava běžných prosklených interiérových dveří vyjde na 900 až 1200 korun - cenová hladina v Praze).

"Pro klienta je v případě pojistné události určitě nejpřijatelnější co nejnižší spoluúčast," řekl mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Tuto verzi dle jeho slov obchodní zástupci pojišťovny většinou klientům také doporučují.

Druhou motivací při rozhodování klienta však bývá snaha na pojistném ušetřit a spoluúčast si nastavit vyšší, třeba na dříve zmiňovaných 1000 korun, nebo dokonce víc.

A jakou potenciální úsporu mohou získat?

U České pojišťovny a České podnikatelské pojišťovny představuje tisícovka spoluúčasti slevu 10 % na pojistném. U ČSOB pak představuje rozdíl v ceně pojistky mezi nejvyšší (20 tisíc Kč) a nejnižší (500 Kč) spoluúčastí 20 %. 

Pokud pak chcete třeba 10% slevu u Kooperativy nebo Uniqy, musíte "přitlačit" a spoluúčast nastavit na tři tisíce korun. 15% slevu pak nabízí Kooperativa i Wüstenrot, a to při spoluúčasti 5 tisíc korun. ČPP vám stejnou slevu nabídne při spoluúčasti 10 tisíc korun. Hypotetických 30 procent lze dosáhnout u České pojišťovny, ale za spoluúčast 100 tisíc korun. 

Specificky pak vychází Allianz pojišťovna, která nabízí tři typy spoluúčasti. Jak vysvětlil mluvčí pojišťovny Václav Bálek, první se týká spoluúčasti klienta na škodách vzniklých z rizika krádeže vloupáním a odvíjí se od úrovně zabezpečení domácnosti. 

Druhým typem je spoluúčast  při škodách způsobených povodní a záplavou, která je fixní.  Pouze poslední typ - "spoluúčast na škodách (kromě krádeže vloupáním, povodně a záplavy)" snižuje výši pojistného  - slevy jsou následující: spoluúčast 3000 Kč - sleva 5 %; spoluúčast 5000 Kč - sleva 10   %; spoluúčast 10000 Kč - sleva 15  %. Volba  "nulové" spoluúčasti je samozřejmě možná.

Vyšší spoluúčast = nižší cena, ale "nevýhoda" při hlášení drobných událostí... 

Platnost této rovnice je v tomto případě neochvějná a shodly se na ní všechny pojišťovny.

Mluvčí ČSOB Petr Milata však varoval: "Na počátku klient sice ušetří na pojistném v rámci stokorun, pak bohužel při drobné škodě musí zaplatit spoluúčast, která může pokrýt celou škodu a od pojišťovny nedostane pojistné plnění."

Podle Uniqy by v tomto kontextu naopak pojištění mělo sloužit k zabezpečení finančních výdajů při větších škodách a nikoli ke krytí banálních drobných škod. Opakování drobných škod ukazuje na nějakou chybu v zabezpečení či technickou závadu provozu a k tomu pojištění primárně není určeno. 

 Pojištění


Každá druhá pojistka je v cizině sjednána online. Zjistěte proč a zda se to vyplatí i Vám.>> Průvodce pojištěním


 

Kolik si tedy "nejlépe" nastavit?

Například AXA pojišťovna volbu výše spoluúčasti nenabízí, automaticky má totiž nastavenu jednotnou výši 1000 korun. Tato částka byla dle pojišťovny stanovena na základě nejčastěji požadované úrovně a s ohledem na frekvenci hlášení škod. Celý proces sjednávání se tím podle pojišťovny navíc zjednodušuje.

Česká podnikatelská pojišťovna pak sjednává vždy s minimální spoluúčastí 500 korun. 

Obecně pak pojišťovny doporučují nastavit spoluúčast co nejnižší, maximálně pak 1000 korun. Do celého procesu však vstupuje požadavek klienta, mnohdy ovlivněný vidinou nízkého pojistného, nebo naopak dřívější "negativní" zkušeností s vyšší spoluúčastí při hlášení menších škod.

Jiří Cívka z Generali rovněž upozornil, že produkt pojištění domácnosti z pohledu Generali může být jistou "stavebnicí", na cenu pojistky totiž mají vliv i další faktory, jako například množství a druh pojištěných nebezpečí, zvolený limit plnění, frekvence placení nebo bezeškodní průběh.

Renata Čapková z ČPP pak upřesnila, že pojišťovna cenu pojistného také počítá dle lokality, slevu na pojistném pak lze získat také za zabezpečení svého bytu.


pojišťovna doporučuje většina klientů má
Wüstenrot 0 0
Kooperativa co nejnižší 1000
ČP individuálně 1000
ČSOB poj. 500 500-1000
AXA Fix 1000 Fix 1000
Uniqa 1000 1000
Generali dle potřeb 0
ČPP min. 500 1000
Allianz 0 0