Helena Dostalová

Automatizace a robotizace

Robotizace: Svižná evoluce namísto revoluce

Investice do robotiky rostou a výrobci i odborníci jsou toho názoru, že tento trend bude pokračovat i nadále. Důvodem je ale nejen technologický...
19. 9. 2023 ▪ 8 min. čtení