Šance na přijetí

1. První LF UK v Praze 58 %
2. LF UK v Hradci Králové 54 %
3. LF UK v Plzni 48 %
4. - 5. LF UO v Hradci Král. 38 %
4. - 5. LF UP v Olomouci 38 %

Pozn: Tabulka vyjadřuje, kolik zájemců o studium medicíny bylo na dané fakultě přijato.

Nezaměstnanost

1. - 3. Třetí LF UK v Praze 0,0 %
1. - 3. Druhá LF UK v Praze 0,0 %
1. - 3. LF UK v Plzni 0,0 %
4. LF UP v Olomouci 0,2 %
5. První LF UK v Praze 0,8 %
6. LF MU v Brně 1,0 %

Pozn: Tabulka zobrazuje míru nezaměstnanosti absolventů vybraných lékařských fakult. Pořadí uvádíme pouze pro zajímavost, při tvorbě žebříčku jej nezapočítáváme.

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky UK v Praze

První místo v oboru medicína zůstává i letos v Praze. Pomyslný pohár se však proti předchozím ročníkům přestěhoval. 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, která žebříček vedla v letech 2009 a 2010, totiž o bod přeskočila 3. lékařská fakulta UK.

Třetí místo letos patří Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ta loni skončila až pátá, ale třeba v roce 2008 byla první.

V oboru všeobecné lékařství jsme porovnávali stejně jako loni osm fakult. Od loňska se však dá medicína studovat také na Ostravské univerzitě. Tuto školu jsme však do letošního srovnání vzhledem k jejímu mládí nezařadili.

Do světa? Hlavně z Prahy

Největší šanci na poznání zahraničního univerzitního prostředí mají studenti medicíny z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odtud loni na alespoň jeden semestr do ciziny odjelo skoro šest procent studentů.

Slušná šance na studijní výjezd za hranice je i na lékařských fakultách v Brně nebo Olomouci. Naopak nejméně studentů vysílá do ciziny lékařská fakulta v Hradci Králové.

U lékařských fakult letos HN sledovaly i to, kolik vyjíždí do ciziny akademických pracovníků. Nejvíce je to u hradecké Univerzity obrany - alespoň čtyřtýdenní pobyt na zahraniční lékařské fakultě nebo výzkumném pracovišti tu loni absolvovalo osm procent kantorů a vědců.

Hodně učitelů, mezi 3,5 až 6 procenty, pak do ciziny vysílají i všechny tři pražské lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Lékařské fakulty mají obecně velké množství zahraničních studentů. Ti pro školy představují také významný zdroj příjmů. Hospodářské noviny porovnávaly, která medicínská fakulta má zahraničních studentů nejvíce. Vypovídá to o pověsti školy v zahraničí.

Žebříček vysokých škol

Nejvíce posluchačů studujících v angličtině mají na lékařské fakultě UK v Hradci Králové a na vítězné 3. lékařské fakultě UK v Praze. Významný počet zahraničních studentů má i plzeňská lékařská fakulta a 2. lékařská fakulta UK v Praze.

Nejpřísnější přijímačkové síto mají nastavené na 2. lékařské fakultě UK. Akceptují tu pouze dvanáct procent těch, kteří skládali přijímací zkoušky.

Na vítěznou 3. lékařskou fakultu je šance na přijetí o něco vyšší - škola přijímá 28 procent uchazečů. Na medicíně v Brně je to o procento více. Univerzita obrany a Lékařská fakulta na Univerzitě Palackého v Olomouci posílají dopis o přijetí shodně kolem 38 procentům zájemců. Vůbec nejvyšší šance na přijetí je ale na 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Tady uspěje 58 procent uchazečů.

Nejpřísnější přijímačkové síto mají nastavené na 2. lékařské fakultě UK. Akceptují tu pouze dvanáct procent těch, kteří skládali přijímací zkoušky.

Hospodářské noviny sledují i to, kolik přijatých se pak ke studiu i skutečně zapíše. Tento ukazatel vypovídá o prestiži školy - jestli byla pro přihlášeného první volbou nebo spíše záchrannou variantou.

Nejlepší poměr přijatých a zapsaných je na Univerzitě obrany, kde se k zápisu dostaví 90 procent přijatých. Druhé nejlepší skóre má škola s nejtěžšími přijímačkami - 2. lékařská fakulta UK. Sem se zapíše 85 procent uchazečů.

Ke studiu medicíny do Brna reálně nastoupí 56 procent přijatých a do Olomouce jen 43 procent.

Experti chválí Olomouc

Kvůli svému žebříčku Hospodářské noviny oslovují i odborníky z praxe, kteří odpovídají, která škola podle nich připravuje nejkvalitnější absolventy.

Nejlepší hodnocení od expertů letos obdržela lékařská fakulta v Olomouci. Ta měla vůbec napříč kategoriemi slušné výsledky. Kdyby se do konečného součtu nezapočítávaly vědecké výsledky, kde olomoucká medicína za ostatními pokulhává, skončila by v letošním žebříčku na čtvrtém místě.

Odborníci však dávají kredit
i 1. lékařské fakultě a medicínám vyučovaným v Brně a Hradci Králové.

Při započítání vědy jsme museli použít data z roku 2009, protože Rada vlády pro vědu a výzkum neměla do uzávěrky této přílohy hotový aktuální přehled.

Ve vědě je nejsilnější Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a poté vítězná dvojice - 3. a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. (Více o metodice, podle které redakce HN žebříček sestavila, si přečtěte ZDE).

Pořadí škol v oboru všeobecné lékařství