Jedná se o osobnostní dotazníky vytvořené speciálně pro potřeby HR. Personalista si může zvolit, zda jej zajímají kompetenční předpoklady uchazeče nebo faktory, které jej v práci motivují, případně obojí, a podle toho zašle uchazeči příslušný dotazník. Okamžitě poté, co kandidát vyplní odpovědi, získává personalista výsledky, které mu poskytnou podklad pro pohovor. Vše probíhá on-line.

Právě zjištění informací o kandidátovi, které nejsou obsaženy v životopise a současně je poměrně těžké i časově náročné je ověřit na pohovoru, je hlavním důvodem, proč personalisté v současné době přistupují k používání psychometrických dotazníků v náboru. Většina z nich tyto dotazníky zařazuje mezi první a druhé kolo pohovorů, někteří v rámci preselekce ještě před kolo první.

CO CHTĚJÍ LINIOVÍ MANAŽEŘI

"Zajímavým vedlejším efektem při používání Psychometrie on-line je interní nastavení požadavků vztahujících se k otevřené pracovní pozici. Strukturu dotazníku kompetencí využívají personalisté především pro to, aby se optimálně sladili s liniovými manažery v představách, koho vlastně na danou pozici chtějí. Odbourají se tím možné problémy výběru vzniklé při zadávání inzerátů, jež mohou být buď hodně obecné, nebo naopak v praxi nerealizovatelné vzhledem k přehnaným požadavkům (vysoký počet kompetencí)," uvádí Michal Dlouhý, produktový manažer Psychometrie on-line, který v současnosti již více než rok shromažďuje podněty a reakce personalistů v terénu.

NEROZHODUJE VELIKOST ANI OBOR

Od loňského února používá Psychometrii on-line téměř 250 firem. Je patrné, že rozhodující při využívání Psychometrie on-line není velikost firmy ani obor, ve kterém působí, ale osobnost personalisty. Nejčastěji dotazníky používají personalisté, kteří se obecně ve své práci zajímají o nové trendy a chtějí se posouvat dál.

Se službou se od začátku pojí široká osvěta a podpora ze strany poskytovatele. "Pro firmy to znamená v první řadě zažití nového způsobu výběru zaměstnanců, obohaceného o hlubší vhled do profilu kandidátů a jejich "měkkých" dovedností či motivací k práci. S tím souvisí i nezbytné osvojení si postupu vyhodnocování kompetenčních a motivačních dotazníků, které uchazeč vyplňuje on-line. Chce to samozřejmě trochu praxe, ale po pár dotaznících si už postup zažijete a pocítíte přednosti této metody - úsporu času a jistotu správného výběru," říká Michal Dlouhý.

DALŠÍ MOŽNOSTI

V průběhu prvního roku, kdy je Psychometrie on-line na trhu, se dále ukázalo, že dotazníky se dají úspěšně využít i v rozvoji stávajících zaměstnanců firem. Osvědčily se v rámci ročních individuálních rozvojových schůzek, při obsazování pozic z interních zdrojů, ale také jako ověření účinnosti investic do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Dotazníky dokáží v reálném čase provádět obrovské množství operací za sekundu a navíc mohou upravovat strukturu otázek dle předchozích odpovědí kandidáta. Žádný z dotazníků tak není zcela identický a zvyšuje se tímto způsobem validita i reliabilita výstupů. "Dotazníky v žádném případě nenahradí personalistu a nemohou udělat finální rozhodnutí, ale pomohou výrazně v rychlosti a menší chybovosti rozhodovacího procesu. Personalista je nenahraditelný při vyhodnocování, uvádění věcí do souvislostí a zvažování neměřitelných faktorů," doplňuje Michal Dlouhý.

NÁZORY UŽIVATELŮ

Za dobu ročního používání Psychometrie on-line se potvrdilo, že firmy vítají jednoduchou správu dotazníků v HR aplikaci LMC G2, ve které si řídí i ostatní náborové aktivity. Ti, kteří se se službou již seznámili a používají ji pravidelně, k tomu uvádějí své poznatky:

"Věříme, že s Psychometrií zkvalitníme nábor a minimalizujeme počet kandidátů, kteří skončí ve zkušební době," uvádí Hana Tomešová ze Sprinx Systems.

"Struktura a sestavení dotazníku přímo na míru kandidátovi jsou výborným nástrojem, který personalistovi ušetří čas a nasměruje jej správným směrem," říká Jana Plevová z AXA ASSISTANCE.

Podle Jaroslavy Staňkové, personální manažerky společnosti Berner, je důležité stanovit si seznam vlastností nebo schopností důležitých pro danou pozici a na ty se při testování zaměřit. "Psychometrické dotazníky vám vyšlou o kandidátovi určité signály a je pak na vás, jak s nimi naložíte. Moje zkušenost je taková, že když jsem měla nějakou pochybnost u pohovoru, ta se mi pak v reportu potvrdila."

"Psychometrii on-line využívám již půl roku a jsem s ní spokojená. Hlavní výhodu této metody vidím v rychlosti a komplexnosti jejího využití a současně také v jednoduchosti interpretace výsledných zpráv," přidává svůj názor Veronika Majtánová z firmy Office Depot.

Markéta Derková, HR & PR Manager společnosti Aufeer Design, má s Psychometrií on-line další velmi zajímavou zkušenost: "Prozatím jsem tyto dotazníky použila na tzv. development v rámci naší firmy, tedy na rozvoj stávajících zaměstnanců. Dotazníky zpracovali všichni vedoucí oddělení naši společnosti jako podklad pro následné manažerské školení. Na základě výsledků analýzy dotazníků a po diskuzi nad těmito výsledky s každým jednotlivým vedoucím jsme pak s lektorkou zpracovaly individuální plán rozvoje pro každého z nich. Zpočátku nebyli vedoucí z "testování" osobnosti příliš nadšení, po vyplnění dotazníku se však velice zajímali o výsledky. A protože tyto výsledky velice dobře odrážejí to, jak vidí sami sebe, dobře se mi pak s vedoucími pracovalo při jejich následném zhodnocování."

 

O PSYCHOMETRII ON-LINE:

- personalisté mají k dispozici tři typy dotazníků: kompetenční, motivační a kompetenční zaměřený na obchodní dovednosti,

- dodavatelem řešení je německá společnost Cut-e, evropský lídr v oblasti on-line diagnostických nástrojů,

- unikátem je patentovaný systém Adalloc, který reaguje na odpovědi kandidátů v reálném čase a je tak schopen odhalit případnou stylizaci.

 

Eva Kotýnková, marketingová manažerka, LMC

Související