Tato poněkud netradiční forma se tedy podle všeho již zavedla. Nakonec proč ne? Vždyť stejně většina personalistů vybírá školitele podle zkušeností z minulých akcí, na doporučení kolegů, referencí a také podle finančních možností firmy. A právě díky tomu, že při virtuálním výběru odpadá provize pro vzdělávací agenturu, mohou firmy ušetřit leckdy až 60 procent ceny za školení. Současně přímý kontakt s lektorem umožňuje prodiskutovat potřeby a očekávání výsledků vzdělávací akce a připravit programy přímo na míru bez zprostředkovatele. Proč tedy nevyužít internet pro zjednodušení a zlevnění stejně kvalitních školení?

JAK TO PRAKTICKY FUNGUJE?

Kde tedy portál vydělává? Každá firma si zaplatí roční licenci, která zahrnuje 24hodinové poradenství v oblasti rozvoje zaměstnanců, asistenci při výběru a zajištění lektora, tématu a obsahu školení, školicího zařízení, plný přístup na portál a tím spojení na všechny kvalifikované lektory, garanci kvality lektorů a školicích aktivit a jeden školicí den lektora pro celou skupinu zdarma.

Martin Kaleta, majitel Human Capital, s. r. o., říká: "Obracejí se na nás velké firmy, ale hlavní skupinu našich zákazníků tvoří malé a střední firmy, jejichž majitelé a jednatelé chtějí koupit celý balíček vzdělávacích služeb, chtějí být "opečováváni" s vědomím, že naše služby zaručují kvalitní servis. Jsme samozřejmě schopni reagovat, i když se na nás obrátí personalista s požadavkem na školení, které v našem portfoliu nemáme, poradíme mu a doporučíme třeba kvalitního lektora jazykových kurzů."

O tom, že je portál živý a reaguje na potřeby trhu, svědčí i skutečnost, že lektorský sbor prodělal za dva roky některé změny. Čas, nebo spíše poptávka určila, o jaké lektory, resp. o jaká témata je největší zájem. Také někteří lektoři změnili svá zaměření.

PRIORITA FIREM: CO NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŠKOLENÍ

V současné době pociťují personalisté a vzdělavatelé zvýšený tlak na efektivitu školení, na přenositelnost získaných znalostí do praxe. Proč vynakládat finanční prostředky, když se to na výsledcích firmy nikterak neprojeví - nebo projeví, ale jen ve výdajích? Tenhle fakt si uvědomili i ve vedení společnosti Human Capital, která portál www.lektori-online.cz provozuje. Společně s neziskovou organizací Learning society připravili tři výzkumy, při kterých s dvouletým odstupem oslovili více než čtyři sta personalistů z celé republiky. Průzkumy zjistily, že 90 % školení je neefektivních, protože lidé následně nedovedou sami převádět do praxe, co se naučili.

Řada firem řeší problém, jak efektivně ukotvit znalosti ze školení tak, aby je zaměstnanci začali ve své práci opravdu používat. Firmy vidí problém hlavně v tom, že jim možná chybí nástroje, které by podpořily transfer znalostí ze školení do praxe, a že většina manažerů vidí rozvoj svých lidí hlavně v absolvování školení. Ten se přitom děje hlavně po školení tím, že nové znalosti začínáme používat.

VZDĚLÁVACÍ METODIKA ELTRA

Výsledky výzkumu se staly impulzem pro úvahy nad tím, jak pomoci firmám vyřešit tento problém. Z úvah vznikl plán na vytvoření ucelené metodiky, která by podpořila celý vzdělávací proces a proces rozvoje zaměstnanců ve firmách, od identifikace rozvojových potřeb až po vyhodnocení výsledků s maximálním důrazem na podporu aplikace naučeného v praxi.

A tak na základě zkušeností z byznysu, zkušeností z HR pozic i zkušeností z pozic vzdělávací agentury, doplněných o výsledky průzkumu Learning Society, dlouholetého výzkumu pánů McCalla, Lombardiho a Eichingera a výzkumu společností IBM a UK POST Office, vytvořila společnost Human Capital, s. r. o., v roce 2009 vzdělávací metodiku ELTRA® (Effective Learning Transfer) - více na www.skills2business.cz.

Vychází z toho, že absolvovat školení je jen začátek, důležité je převedení získaných vědomostí a znalostí do praxe, to, co bude absolvent dělat po školení jinak.

Metodika ELTRA přináší propojený a celistvý systém postupného zavádění znalostí a dovedností získaných při školení. Tato metodika je založena na devíti postupných krocích, od zavedení metodiky do HR procesů až po certifikaci.

- Zavedení metodiky do firmy - Implementace metodiky do HR procesů.

- Analýza vzdělávacích potřeb - Analýza a převedení rozvojových potřeb do konkrétních školení.

- Výběr lektora - Společný výběr lektora z portálu lektoři-online.cz.

- Úvodní workshop a organizace - Motivace účastníků před školením, organizační zajištění školení.

- Realizace školení - Vlastní školení s lektorem se SMART akčním plánem.

- Mini-Mentorig - Rozhovor lektora s každým účastníkem nad využíváním znalostí v praxi.

- Follow-up - Půldenní aplikační workshop.

- Zpětná vazba - Individuální zpětná vazba a doporučení dalšího rozvoje.

- Certifikace ELTRA® - Potvrzení o naplnění metodiky ELTRA® ve firemních procesech.

Vybraní lektoři spolupracující s portálem Lektori-online.cz pomocí metodiky ELTRA® pracují, a tak garantují, že jejich akce umožní rychleji a měřitelněji převést znalosti účastníků ze školení do praxe. Prakticky to znamená, že účastníci brzy po absolvování rozvojové aktivity využívají nové znalosti a zejména dovednosti při své práci, kterou díky tomu zvládají efektivněji nebo s vyšší produktivitou. Celý proces vzdělávání tedy nekončí odchodem ze školicí místnosti, ale pokračuje další týdny až měsíce.

 

KDE NAKONEC SKONČÍ PENÍZE ZA ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Jednou, bylo to na konci roku, si mě zavolal generální ředitel a zeptal se mě: "Martine, kolik jsme letos investovali do vzdělávání a rozvoje našich lidí?" "Několik desítek miliónů", řekl jsem pohotově. "Hm, dobrá, a jak je to na těch lidech vidět?" "No, je to individuální. Na některých je změna znát na první pohled. Někteří neměli tolik času to zatím do praxe dostat." "OK, tomu rozumím. A jak jste vy z HR nebo vaši partneři na vzdělávání pomohli lidem ty znalosti do praxe převést?" A touhle otázkou mě šéf dostal...

Vybíráme optimální dodavatele rozvojových aktivit, posíláme lidi na školení, vyplňujeme dotazníky hodnocení školení a obhajujeme se, že měřit účinnost školení je velmi složité. Co jsme ale udělali pro to, abychom podpořili změnu přímo u lidí? Přitom nejdůležitější část v rozvoji člověka je aplikace v praxi. Bez ní jsou investice na vzdělávání a školení vyhozené peníze z okna. Když si přečtu zajímavý a odzkoušený recept na výbornou večeři, ještě to zdaleka neznamená, že tu večeři zvládnu uvařit tak, aby to někomu chutnalo...

 

Lenka Smrčková, HRM

Související