Které předměty přednášíte?

Mám přednášky pro bakalářské studenty z oblasti managementu lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů, učím i v MBA programu Řízení lidských zdrojů. Být pedagogem, který vede studenty, je velice zajímavé a přináší to i mně užitečné zkušenosti například od posluchačů, kteří pracují v jiném oboru.

Sám jsem tady na VŠEM program MBA absolvoval a vím, že zde nejde jen o to poslouchat přednášky a vypracovávat seminární a semestrální práce, ale o to vzájemně sdílet zkušenosti, potkávat se, vyměňovat si poznatky.

Vy jste vystudovaný personalista?

Já jsem přišel k personalistice trochu oklikou, bakalářské studium jsem absolvoval na Západočeské univerzitě, ekonomické fakultě a pak na České zemědělské univerzitě jsem získal titul inženýra. Prošel jsem tedy spíše ekonomickým vzděláním, kde jsme do personalistiky trochu nahlédli, ale k personalistice jsem se dostal až při programu MBA, který byl na personální řízení zaměřen.

Moje první zaměstnání byla na pozici manažera, teprve později jsem pracoval jako personální ředitel v lázeňské firmě v Karlových Varech a nyní jsem tedy v United Energy.

Co je pro vás na práci personalisty zajímavé?

Na práci personalisty mě přitahují možnosti otevírání nových příležitostí, rozvíjení. Ale v dnešní době se víc než rozvíjení osobností musíme v naší firmě věnovat kontinuálnímu personálnímu auditu.

Velká část mé pracovní náplně dnes spočívá v optimalizaci počtu lidí. Přitom mě trochu trápí obecná představa, že personalista už má po letech praxe profesionální deformaci a při propouštění zaměstnanců je veden jen ekonomickými úvahami, že zaměstnanec je pouze číslo, náklad, který se škrtne z tabulky. Ale tak to není a nemělo by být a ani bych to tak nechtěl.

Pro mne zaměstnanec je především konkrétní člověk, který má nějakou rodinnou situaci, proto se snažíme, pokud to lze, při nutném propouštění najít všechny možnosti, jak pracovníkům pomoci.

O kolik zaměstnanců vaše oddělení pečuje a jak je organizováno?

HR oddělení se v United Energy stará i s dceřinými společnostmi o zhruba čtyři sta zaměstnanců. Já pracuji jako HR manažer, mám dvě kolegyně, které se věnovaly mzdovému účetnictví a personalistice. Od loňského roku jsme začali zavádět jiný model a obě moje kolegyně se postupně stávají univerzálně zaměřenými na mzdovou a personální agendu, pracovnicemi, které rozumějí celé problematice a mohou se vzájemně zastoupit. Je to poměrně náročný proces, vzhledem k tomu, že právní předpisy obou agend jsou velmi rozsáhlé a hlavně neustále novelizovány. Ale obě dvě kolegyně tento přechod na náročnější úkoly skvěle zvládají.

Působí v United Energy odbory, jak u vás probíhá vyjednávání?

Měli jsme dvě odborové organizace, nyní zbyla jedna. Odboráři jsou u nás rozumní, sice důslední ve svých požadavcích, ale i jejich zájmem je, aby firma byla úspěšná a zachovala pracovní místa. Vědí, co je reálné. Personalista je trochu mezi dvěma mlýnskými kameny. Představa managementu je - racionalizujte náklady co nejvíce, od toho firma je, aby vyráběla a generovala zisk. Pro lidi je zas důležité v práci setrvat. Odboráři zase chtějí získat co nejvíce pro zaměstnance. U kolektivního vyjednávání je to vidět. Úlohou personality je, aby respektoval oba pohledy, viděl nějaký racionální střed, rozumnou mez.

Vím, že United Energy realizovalo a realizuje řadu zajímavých projektů, např. Projekt Mobility zaměstnanců teplárenství Krušnohoří, máte rozvinutou spolupráci se základními a středními školami - co od těchto projektů vaše firma očekává? Myslíte, že tím získáte pro firmu budoucí pracovníky?

Tyto aktivity jsou zaměřené i na stávající pracovníky. Tak například Projekt mobility umožnil vybraným pracovníkům absolvovat půlroční stáž v Německu v partnerské teplárenské společnosti. Kolegové tak dostali šanci poznat fungování zahraniční teplárny. Ten přínos samozřejmě nezůstává jen u kolegů, ale pro nás jsou důležité znalosti a zkušenosti, které tam získali.

Přínosem těchto akcí je i určitý HR marketing, kdy chceme být v regionu vnímáni jako zajímaví zaměstnavatelé, kteří poskytují svým lidem různé možnosti. Chceme být zaměstnavatelem, který o rozvoji svých zaměstnanců přemýšlí a poskytuje i to, co není úplně standardní.

Jak je to vlastně se získáváním pracovníků v tomto regionu, který je známý velkou nezaměstnaností?

Práce na Mostecku je opravdu málo. Například jsme hledali asistenta/asistentku projektového manažera a přišlo na opravdu mnoho odpovědí a o práci se ucházeli kvalitní lidé. Pro mě to bylo příjemné, protože bylo možné vybírat z lidí, kteří měli perfektní znalosti problematiky. Ale samozřejmě jsou tu i pozice, zejména technické, které i přes velkou nezaměstnanost obsazujeme jen těžce.

Naštěstí je u nás fluktuace dost malá, hodně získáváme pracovníky na doporučení stávajících zaměstnanců, pracuje u nás třeba několik členů jedné rodiny, což je pro energetiku dost charakteristické.

Při získávání kvalitních odborníků je trochu problém v tom, že naše školství neprodukuje některé specialisty pro elektrárny.

Kde vidíte řešení této situace?

Jsem členem sektorové rady pro energetiku Národní soustavy kvalifikací (NSK), kde tvoříme typové pozice pro energetiku.

A tam vidím dost velkou šanci pro získávání kvalitních pracovníků. Projekt NSK by do budoucna mohl být tím účinným nástrojem rozvoje pro pracovníky technických profesí. Čeká nás ale v tomto ohledu ještě mnoho práce, v současné době se nastavují kvalifikační standardy.

Vedle praktické personální práce se věnujete také práci pedagogické. Jací jsou vaši studenti, říká se, že některým studentům jde spíše o získání diplomu než vědomostí, je to mylné?

Upřímně mohu říci, že VŠEM je soukromá vysoká škola, která za peníze studentům slibuje kvalitní vzdělání a ne snadný titul. Každoročně celá řada studentů, kteří nejsou připraveni vynaložit dostatečné úsilí, tuto školu opouští. Z veřejně přístupných statistik lze vysledovat, kolik procent přijatých studentů školu dokončí. A u VŠEM je procento těch, kteří studium zvládnou a dostudují, o dost nižší než u jiných. Takže studenti, kterým jde pouze o titul, vyhledávají jiné školy.

Z pohledu personalisty, HR manažera, vidím, že přichází doba, kdy při získání místa začíná rozhodovat i to, kterou školu člověk vystudoval. Přestává rozhodovat jen úroveň dosaženého vzdělání, ale i to, kde ho člověk získal.

Proto se snažíme poskytnout takovou úroveň vzdělání, aby se naši studenti v praxi osvědčili. Aby si zaměstnavatel řekl, když uvidí v životopise, že se jedná o absolventa VŠEM, že je to dostatečnou zárukou jeho kvalit.

Čemu se věnujete ve volném čase, máte nějaké koníčky?

Sportu a cestování. Zrovna teď odjíždíme na dovolenou, zatím tedy nevím přesně ještě kam, pojmeme to letos jako relaxační záležitost - moře, jídlo, pláž co nejblíže bydlení.

A pokud jde o sport, nejsem žádný výkonnostní sportovec, ale chodím cvičit pravidelně, cítím to jako potřebu se odreagovat. Na cvičení si najdu vždycky chvilku času. Myslím, že kdo tvrdí, že nemá čas na sport, na koníčky, si ho nedokáže udělat. Pro mne je to otázka preferencí.

A myslím, že mohu říci, že je pro mě vyplněním volného času i to, že se stále ještě vzdělávám. Dělám doktorát na VŠFS a píši disertační práce na téma Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v době hospodářské krize.

Rád bych se také blíže seznámil s koučováním a dalšími rozvojovými metodami. A baví mě setkávat se s kolegy personalisty, ať už třeba na akcích Klubu personalistů ČR, na setkáních absolventů MBA. Myslím, že pro personalistu je kontakt a předávání zkušeností velmi důležité. Pokud se musí člověk vším, co je potřeba ve firmě a její personální práci změnit, prokousávat sám, nikam se nedostane. Je potřebné potkávat se, získat jiné pohledy, porovnat si zkušenosti z lidmi ze stejné profese.

ING. ROBIN ČEJKA, MBA

pracuje více než dva roky na pozici HR manažera v akciové společnosti United Energy Komořany. Věnuje se rovněž práci pedagogické. Vyučuje na soukromé vysoké škole VŠEM management lidských zdrojů.

 

Lenka Smrčková

foto: Radovan Miča