Vážený tazateli,

finanční příspěvek na stravování - tak zvané stravenky Vám zaměstnavatel poskytuje dobrovolně. To znamená, že se k tomu zavázal svým vnitřním předpisem. Ten by pak měl stanovit, kdy a v jaké výši zaměstnanci náleží.

Pro zaměstnavatele je většinou při rozhodování zda stravenky (resp. finanční příspěvek na stravování) zaměstnancům poskytne rozhodující pohled z daňového hlediska, tj. zda půjde o daňově uznatelný náklad. Podle ustanovení § 24 odst. 2 písmeno j) bod 4. platí, že daňově uznatelným nákladem je: „provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu, bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů“.

Dále je nutné si uvědomit, že zaměstnanci by měla být stravenka poskytnuta pouze tehdy, bude-li použita na stravování během pracovní doby. Z toho pak vyplývá, že zaměstnanec musí být přítomen na pracovišti. Tudíž bude-li mít, tak jako ve Vašem případě, náhradní volno, podmínka na příspěvek splněna není.

Z výše uvedeného vyplývá, že není-li ve vnitřním předpisu zaměstnavatele upravující nárok na „stravenky“ stanoveno, že máte nárok na příspěvek i v době pracovního volna, dle našeho názoru, Vám tento příspěvek nepřísluší.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist