Pro spoustu mladých lidí rozhodujících se o své budoucnosti je žurnalistika oborem snů. Představuje způsob, jakým může student proniknout do tajů pestrého mediálního světa, tváří v tvář potkávat významné a inspirativní osobnosti nebo si vyzkoušet na vlastní kůži práci reportéra, televizního moderátora či sportovního komentátora. Ovšem pozor! Žurnalistika vás nenaučí psát. To patří již k základním předpokladům pro uchazeče o její studium. V jeho průběhu spíše rozvíjíte vaše tvůrčí schopnosti, osvojujete si základní návyky novináře a profilujete se pro svou budoucí kariéru.

Studium žurnalistiky v centru novinářského dění

Pražská žurnalistika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy platí za nejžádanější v České republice. Ročně se na ni hlásí asi osm set uchazečů, katedra z nich ke studiu přijímá zhruba deset procent. Pracovníci katedry si kladou za cíl vychovat budoucí novináře na základě tradic domácí i světové žurnalistiky.

K tomu mají dopomáhat přednášky a semináře vedené mimo jiné zkušenými lidmi z oboru. Například novinářskou etiku vyučuje televizní moderátor Václav Moravec, sportovní žurnalistiku komentátor Robert Záruba, nová média pak novinář Miloš Čermák. Přednášek se účastní významné osobnosti z mediálního prostředí, na akademickou půdu mimo jiné zavítali šéf Centra zpravodajství Českého rozhlasu Tomáš Pancíř, investigativní novinář Jaroslav Kmenta, Jindřich Šídlo z Hospodářských novin, Bohumil Pečinka z Reflexu a mnoho dalších.

Studenti v průběhu bakalářského cyklu proplouvají do různých problematik novinářského řemesla. Vedle teoretického vzdělání například v oblasti dějin tištěných a audiovizuálních médií, specifik jednotlivých žurnalistických žánrů, právního rámce novinářské činnosti, práce se zpravodajským servisem České tiskové kanceláře apod. si procvičují své dovednosti při výrobě internetového zpravodajského servisu Carolina a tištěného čtrnáctideníku Fleš, pro který se stávají redaktory, korektory, editory i šéfredaktory.

Od čtvrtého semestru si volí jednu ze dvou specializací – tisk a foto, nebo televize a rozhlas. V rámci obou zaměření se učí zcela specifickým činnostem – práci s audiovizuální technikou, editování zpravodajských relací, grafické zpracování fotografie nebo vedení tiskových konferencí.

Výhoda pražské žurnalistiky spočívá mimo jiné v tom, že je lokalizována ve městě s koncentrací všech nejdůležitějších mediálních institucí v České republice. Studenti tak mají jedinečnou možnost získat již během studentských let praxi v předních tištěných denících, Českém rozhlase, České televizi i soukromých televizních či rozhlasových stanicích.

V čem vidí největší přednosti tohoto oboru jeho současní studenti? „Mnoho předmětů vyučují lidé, kteří jsou v dané oblasti aktivní i mimo školu a mohou se tak podělit o cenné zkušenosti přímo z praxe. Přednášek se pravidelně účastní hosté, kteří pracují v různých celostátních médiích, ať už v tisku, televizi či rozhlase,“ prohlašuje student druhého ročníku Valerián Lukačko. Naopak nevýhodou studia je podle absolventa Vojtěcha Bublíka to, že „člověk nic neumí pořádně. Bylo by rozumné udělat z toho dvouobor, jelikož je žurnalistika spíš řemeslo než akademická záležitost.“

Novinařina v kombinaci s druhým oborem

Na rozdíl od pražské žurnalistiky, kterou lze studovat pouze jako jednoobor, nabízí Fakulta sociálních studií na brněnské Masarykově univerzitě možnost kombinace s druhým oborem – se sociologií, psychologií, politologií, sociální politikou a sociální prací, češtinou, historií, filozofií, religionistikou a dějinami umění či mezinárodními vztahy. „Možnost studovat žurnalistiku v dvouoborovém programu považuji za velké plus – student se jednak připravuje prakticky na práci v médiích, jednak se teoreticky vzdělává v nějakém oboru,“ vysvětluje absolventka kombinace Mediální studia a žurnalistika-Mezinárodní vztahy Alena Chrobáková.

Studenti se rovněž mohou v rámci výběru předmětů úzce profilovat a zaměřit například na rozhlasovou žurnalistiku, sociální média, marketingovou komunikaci a PR či práci s digitálními médii, redakčními systémy a grafikou. Fakulta sociálních studií disponuje moderním technickým vybavením pro digitální zpracování textu, zvuku, obrazu, videa i grafiky. Žurnalistickou průpravu poskytují tvůrčí dílny, studenti se dále zapojují do práce na zpravodajském portálu munimedia.cz a v Radiu R. Podle Aleny Chrobákové může být pro někoho určitou nevýhodou, že v Brně nenalezne tolik možností práce v médiích jako v Praze.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí jak jednooborové, tak dvouoborové studium žurnalistiky. Jednooborový program poskytuje vzdělání zejména humanitního a sociálněvědního charakteru a zároveň získání a osvojení praktických dovedností nezbytných pro vykonávání žurnalistické profese. Důraz je přitom kladen na široké univerzální a aktuální vzdělání.

V rámci dvouoborového programu si studenti osvojí jednak základní praktické dovednosti ze všech oblastí mediální produkce, jednak získají hlubší poznatky konkrétní specializace – např. fotožurnalistiky či televizní nebo rozhlasové žurnalistiky. V posledním roce bylo na jednoobor přijato 62 z 482 uchazečů, v případě dvouoboru uspělo 42 z 352 uchazečů.

Kromě tří základních možných cest, kterými se můžete vydat za studiem žurnalistiky, existují ještě další varianty. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nabízí obor Ekonomická žurnalistika, který připravuje studenty na profesi redaktorů zejména ekonomicky zaměřených sdělovacích prostředků, případně na pozice v hospodářském řízení a správě médií.

Budoucí potenciální novináři mohou rovněž zamířit na některou ze soukromých vysokých škol. Obor Sociální a mediální komunikace stojí v nabídce Univerzity Jana Amose Komenského. Rovněž Literární akademie otevírá dveře zájemcům o mediální tvorbu. Pro jazykově nadanější studenty ještě připadá v úvahu obor Communication and Mass Media na University of New York in Prague, případně Journalism and Communications v rámci pražské Anglo-American University.

Slavní absolventi žurnalistického oboru

„Studium žurnalistiky mi rozšířilo obzory a kontakty,“ vyzdvihuje přednosti oboru moderátorka Událostí České televize Aneta Savarová, která vystudovala pražskou žurnalistiku, v rozhovoru pro server VysokeSkoly.cz. Současně ale upozorňuje, že když ve svých jednadvaceti letech začínala moderovat, nikdo se jí na vysokoškolský diplom neptal a dodává, že v televizní branži jde spíše o „zkušenosti, talent a někdy i vizuální stránku.“

Dalším slavným absolventem žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy je televizní moderátor Václav Moravec. Také on v rozhovoru pro studentský portál VysokeSkoly.cz hodnotí studium jako přínosné z hlediska „posílení všeobecného rozhledu, osvojení si kritického myšlení, systematičnosti a snahy prostudovat maximum pramenů před zpracováním nějakého tématu.“

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist