Jana Báčová (53) bude v roli ředitelky sekce kancelář ČNB koordinovat sekretariát a protokol bankovní rady, celkovou vnější a vnitřní komunikaci centrální banky, legislativní a právní služby a vztahy vůči Evropské unii a mezinárodním organizacím.

Do ČNB přišla v roce 1992. Nejdříve působila v oblasti bankovního dohledu. Od roku 2002 pak byla ředitelkou samostatného odboru interního auditu a od srpna 2012 je ředitelkou sekce peněžní a platebního styku. Hovoří anglicky, rusky a částečně francouzsky.

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance a úvěr. Po ukončení vysoké školy pracovala v soukromém sektoru.

Vedením sekce peněžní a platebního styku ČNB byl pověřen Josef Ducháček, nynější náměstek ředitelky sekce.