Miroslav Dubovský má za sebou více jak dvacetiletou profesní kariéru v mezinárodních advokátních kancelářích v České republice. Do roku 2014 zastával pozici Managing Partnera pražské kanceláře Hogan Lovells a předtím působil v mezinárodních advokátních kancelářích Linklaters a Clifford Chance.

Během své profesní dráhy získal rozsáhlé zkušenosti jako transakční právník specializující se na oblast fúzí a akvizic, private equity, restrukturalizace a finanční právo a poskytoval právní poradenství klientům při komplexních vnitrostátních i přeshraničních transakcích.

Vedle svých transakčních zkušeností zastupoval Miroslav Dubovský klienty také v řadě domácích a mezinárodních arbitráží a v soudních řízeních, včetně významných arbitráží týkajících se privatizace klíčových českých státních podniků a ochrany investic na základě dvoustranných mezinárodních smluv o ochraně investic. Rozhodoval rovněž v řadě domácích sporů jako člen rozhodčího senátu nebo jeho předseda či jako samostatný rozhodce.

Bob Bishop, spoluvedoucí globální korporátní praxe (Global Co-Chair of Corporate) v DLA Piper, uvedl: "Silná korporátní praxe v Praze je klíčová pro strategii celé skupiny v regionu střední a východní Evropy i za jeho hranicemi. Miroslav Dubovský přináší hlubokou znalost mnoha sektorů, rozsáhlé transakční zkušenosti a prověřené manažerské schopnosti. Je nám potěšením přivítat jej v našem týmu."

Miroslav Dubovský komentoval: “Jak v České republice, tak i v regionu střední a východní Evropy je patrná zvýšená aktivita na trhu transakcí, jež přináší řadu příležitostí pro vedoucí mezinárodní právní firmy. Jsem potěšen příležitostí pracovat v DLA Piper, pomoci firmě v budování stabilní pozice v České republice a možností stát se součástí pulzující korporátní praxe firmy v regionu."