Čtvrtá průmyslová revoluce, vycházející z internetu věcí a služeb, nám klepe či spíš buší na dveře. Německo v tomto směru již před pár lety přišlo s velkorysou koncepcí Průmysl 4.0. Program částečně dotuje spolková vláda a podílejí se na něm přední průmyslové koncerny typu Siemens, Bosch či Volkswagen.

Nejvíce implementací podnikových systémů, zejména pak ERP, u nás připadá na výrobní sektor. To vyplývá například ze zpráv analytiků IDC (viz graf) a potvrzuje to také průzkum redakce ICT Revue, která dotazníkem obeslala více než dvacítku předních dodavatelů (přehled dodavatelů bude součástí webové verze tohoto článku). Položila taktéž několik otázek zástupcům vybraných předních tuzemských dodavatelů ERP systémů, kteří se na trhu pohybují už nějaký ten pátek. Otázky byly zaměřeny na několik klíčových oblastí:

 • Změny podnikových systémů ERP.
 • Nejčastěji poptávaná funkcionalita a z ní plynoucí přínosy zákazníkům.
 • Konkurenční výhody dodávaného řešení ERP.
 • Zákaznické úpravy na míru (customizace).
 • Systémy ERP a cloud computing.
 • Mobilita systémů ERP.

 

 

Do průzkumu byly zapojeny čtyři společnosti: Asseco Solutions (systémy Helios), DC Concept (IQ), J.K.R. (Byznys EVO) a Minerva (QAD).

Olga Koupilová Olga Koupilová, produktová manažerka Helios Green, Asseco Solutions
Jan Mlejnský Jan Mlejnský, produktový manažer oblasti výroba, Asseco Solutions
Martin Bubeníček Martin Bubeníček, obchodní ředitel, DC Concept
Jiří Rákosník Jiří Rákosník, obchodní ředitel, J.K.R.
Vladimír Bartoš Vladimír Bartoš, ředitel podpory prodeje, Minerva ČR

 

V čem se systémy ERP výrazně změnily

Podnikové systémy urazily za poslední čtvrtstoletí pořádný kus cesty. Čím se odlišuje dnešní systém od toho z minulého století? Zatímco s tak starou fordkou bychom se snad mohli ještě svézt, u ERP systému z devadesátých let by se nám to zřejmě nepovedlo. Hlavním KO kritériem však nebudou technologie, ale spíš obchodní modely a výrobní procesy: z pohledu řízení jsou dnes už někde jinde.

Obchodní ředitel Martin Bubeníček z DC Conceptu se domnívá, že klíčový rozdíl bude zejména v komplexnosti. Proto systém QI například nabízí vše v jednom: skladové hospodářství, internetový obchod, logistiku, projektové i procesní řízení, docházkový systém, ale též pokročilé plánování výroby. To je pro něj klíčovým mezníkem starého a nového pohledu na systémy ERP. Dřívější systémy dokázaly podnikové procesy zautomatizovat, ne však zoptimalizovat.

To potvrzuje i Jan Mlejnský, produktový manažer zaměřený na výrobu z Asseco Solutions, když říká, že dnešní systémy pro výrobní sféru jsou mnohem provázanější s dalšími podnikovými agendami. Větší důraz je kladen na vyhodnocování, nejenom na sběr informací. Z pohledu zákazníka dřívější požadavky směřovaly na dílčí izolovaná řešení ("mám konkrétní problém a potřebuji jej vyřešit"), v dnešní době jsou poptávána především ucelená řešení. Větší důraz je kladen na plánování a predikce.

Jiří Rákosník, obchodní ředitel J.K.R., vidí zase výrazný posun v oblasti výroby, a to zejména v automatizaci procesů ve spojení s ERP systémem, kde se dnes běžně využívají čárové kódy nebo RFID čipy.

Zásadní rozdíl mezi stávajícím systémem ERP a systémem z minulého století je podle šéfa podpory prodeje, Vladimíra Bartoše z Minervy ČR, ve schopnostech systému komunikovat s uživateli. Dříve byl jediným komunikačním rozhraním počítač, dnes jsou to další specializovaná zařízení jako radiofrekvenční terminály, RFID brány pro automatické načítání dat, hlasové analyzátory příkazů, rozhraní pro načítání údajů z výroby, chytré telefony, tablety apod.

Dříve byl problém zajistit data. Dnes je dat nadbytek a ERP systémy řeší, jak z dat získat informace. Systémy ERP tak přerůstají do oblasti dříve vyhrazené manažerským systémům a Business Intelligence.

 

Nejčastěji poptávaná funkcionalita a z ní plynoucí přínosy zákazníkům

S funkcionalitou podnikových systému je to tak: máme vše nakoupit od jednoho dodavatele z "jedné ruky" a pochvalovat si integraci celého prostředí, nebo si pokaždé vybírat to nejlepší, co je pro náš podnik nejvhodnější, a nehledět na konkrétního dodavatele, eventuálně se stát jeho vazalem v tzv. režimu vendor-lock? Na tuto základní otázku neexistuje jednoduchá odpověď a zřejmě na ni jinak odpoví velký podnik a jinak malá či střední firma.

Vladimír Bartoš k tomu říká: "Systém QAD, který Minerva dodává na český a slovenský trh, se ve své funkcionalitě výrazně rozrostl. Vedle modulů pro řízení prodeje, nákupu, výroby a ekonomiky nabízí integrovaný modul CRM pro řízení potenciálního prodeje a vztahů se zákazníky, zákaznický servis výrobků, údržbu strojů a zařízení, řízení jakosti, internetové portály pro komunikaci se zákazníky a dodavateli a také progresivní nástroje pro řízení firmy. QAD je schopen napojit se na výrobní technologie a oboustranně s nimi komunikovat. Nahrazuje tak drahou implementaci specializovaného MES a současně může v analýzách kombinovat údaje ze strojů a evidence prováděné operátory na pracovních příkazech."

Jiří Rákosník uvádí: "Pod názvem Byznys EVO jsme teď na konci léta představili novou generaci otevřených podnikových informačních systémů Byznys ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na nejmodernějších technologiích, postupech a zkušenostech. Byznys EVO je určen především pro středně velké a velké organizace, které kladou důraz na obchodní procesy, soustředí se na kvalitní péči o zákazníky, mají stovky zaměstnanců a desítky až stovky uživatelů informačním systému. Míří tak o třídu výš než předchozí generace."

Martin Bubeníček dodává: "Díky akvizici společnosti inSophy jsme mohli letos zákazníkům nabídnout pokročilé plánování výroby APS, které na českém trhu v kvalitní míře nabízí jen minimum výrobců. Toto řešení je plně integrované v našem systému a umožňuje vytvářet různé typy výrobních plánů a výhledů. Navíc přichystá simulace událostí i změn. Firmy se tak efektivněji připraví na nenadálé situace a zvládnou se lépe přizpůsobit podmínkám trhu. Rovněž získají aktuální přehled o svých zdrojích, kapacitách a rozpracovanosti jednotlivých zakázek, proto je možné okamžitě reagovat na nepředvídatelné komplikace."

A Olga Koupilová doplňuje: "V současnosti jsou poptávána především ucelená řešení. Vyšší důraz je kladen na plánování a predikce. Značnou přidanou hodnotou jsou grafická vizuální zobrazení informací, nejlépe z různých částí systému najednou, která uživateli umožňují rychlé a komplexní vnímání. Díky nim se může rychleji a zodpovědněji rozhodovat. Soustředíme se nyní především na zlepšení přehlednosti a intuitivnosti našich systémů. Modernizujeme GUI, zařazujeme obrázkové prvky namísto textů, grafy místo řádkových sestav apod. Dalším klíčovým tématem je zvýšení uživatelské přívětivosti a zjednodušení ovládání systému Helios Green. Vytvořili jsme například uživatelské dashboardy pro zobrazení klíčových informací na ploše a rychlý přístup k nejčastěji používaným agendám a souborům nebo zjednodušili nástroje pro uživatelské přizpůsobení."

 

Konkurenční výhody dodávaného řešení ERP

Může být systém ERP součástí konkurenční výhody podniku, anebo se jedná o pouhou komoditu potřebnou k normálnímu chodu firmy stejně jako odběr elektrické energie, vody, pronájem kanceláře nebo firemního parkoviště?

K tomuto tématu si bere slovo ředitel Bartoš z Minervy ČR: "Implementujeme přes 20 let v českých a slovenských výrobních podnicích stále stejný informační systém - QAD od stejnojmenné americké firmy. Za zásadní konkurenční výhodu považujeme stabilitu a kvalitu dodaného díla. QAD je trvale hodnocen jako světová špička a Minerva jej umí dobře a rychle implementovat.

"Velkou výhodou modulu APS je možnost testování rizik a předchystání několika variant výrobního plánu," přidává se Bubeníček z DC Concept: "Díky tomu se může firma efektivněji přizpůsobovat podmínkám zákazníků i odběratelů - plánovat výrobu na základě jejich požadavků je v dnešní době, kterou mnozí v důsledku krize nazývají 'dobou zákazníka', nejúčinnější prostředek ke zvýšení konkurenceschopnosti."

"Byznys EVO nabízí vysokou úroveň přizpůsobení na míru každé společnosti," bere si slovo Rákosník z J.K.R.: "A to od klíčových obchodních procesů přes napojení na další součásti podnikové infrastruktury až po konkrétní uživatele a konkrétní formuláře a nabídky v rámci ERP systému."

"S konkurenčními výhodami rádi seznámíme přímo naše potenciální zákazníky," říká trochu tajemně manažerka Koupilová z Asseca a skoro by se za tady to její prohlášení chtělo dát alespoň dvojitého smajlíka - jenom nic neprozradit!

 

Zákaznické úpravy (customizace)

Má se nový systém přizpůsobit procesům zákazníka, anebo naopak? Zde je odpověď poměrně jednoznačná. Mnohem efektivnější a v dlouhodobém horizontu i výrazně levnější je přizpůsobit procesy v organizaci novému systému. Ano, všichni dodavatelé nabízejí pro vybraná odvětví ty nejlepší praktiky (best practices), ale co naplat, ty mohou být dobré akorát pro ty průměrné, protože je používají všichni. Kde tedy hledat u takového řešení konkurenční výhodu?

Na druhou stranu každá úprava softwaru na míru, customizace, se stává fosilií, která zakonzervuje momentální verzi, jež se do budoucna bude o to náročněji aktualizovat přes upgrade nových verzí standardního softwaru.

"V rámci řešení Byznys ERP si úpravy na míru do určité míry může zákazník realizovat sám," tvrdí Jiří Rákosník. "Díky unikátní technologii PUV (Prvky Uživatelské Volnosti) lze v Byznys ERP měnit velké množství parametrů, a to až na úroveň jednotlivých formulářů a jednotlivých uživatelů."

Martin Bubeníček je přesvědčený, že v tomto ohledu se DC Concept zásadně odlišuje od konkurence. "QI je elastické už ve své podstatě a dokáže se na míru přizpůsobit zákazníkovi již při implementaci. Doplnění nové obecné funkcionality se díky elasticitě našeho systému jednoduše řeší rozšířením aktivačního klíče, který požadovanou funkcionalitu okamžitě zpřístupní."

Podle Olgy Koupilové je tato otázka poněkud zavádějící. "Statistický průměr vyjadřuje úplně jiné vztahy. Dokonce nelze mluvit ani o porovnání například středních a velkých podniků. Vše záleží na zavedených procesech u zákazníka a jeho (ne)ochotě k podrobné procesní analýze."

U zákazníků Minervy se podle Vladimíra Bartoše průměrná customizace pohybuje kolem pěti až deseti procent ceny projektu. "Jedná se vždy o řešení specifik, které přinese klientovi výrazný benefit - úsporu práce nebo zajištění netypických informací zvláštním způsobem. U potravinářských firem jde často o automatizaci fakturace různých bonusů, ve strojírenství zase napojujeme do ERP systému QAD stroje, které nemají standardní komunikační rozhraní apod."

 

Systémy ERP a cloud computing

Imperativy současné doby v podnikové informatice jsou podle analytiků IDC: cloud mobilita, analýza velkoobjemových dat a sociální sítě. Alespoň tak to vyplývá ze závěrů jejich zprávy, kterou prezentovali v červenci v Praze. Současné IT se podle IDC nachází ve fázi tzv. třetí transformace, která znamená přechod ke cloudu, mobilitě, vytěžování velkých dat, jejich analýzy, a využívání sociálních sítí.

Jsou to právě sami zákazníci, kteří určují tento směr, protože nechtějí již být v područí zavedených dodavatelů IT a stále více se orientují na open source. To alespoň tvrdí Crawford del Prete, muž číslo dva v IDC.

Podle expertů této společnosti je IT ve stavu permanentní transformace - od mainframů přes výpočetní architekturu klient/server až k současné podobě cloud computingu, tj. ve stádiu tzv. třetí platformy. Ta umožňuje firmám a podnikům být ještě efektivnějšími, vytvářet hlubší vztahy se svými zákazníky na základě nových obchodních modelů, založených na produktech a službách, které jsou umožněny a podporovány novými technologiemi.

"Informační systémy Helios jsou již delší dobu připraveny na využití cloudových technologií, v praxi je máme realizované a nabízíme je našim zákazníkům. Značná část z nich se však nakonec rozhodne nechat si svá data u sebe doma. Jedním z nejčastěji uváděných důvodů je obava ze zneužití dat někým jiným. Relevanci této obavy myslím není třeba komentovat," uvádí Asseco Solutions.

K tomu dodává zástupce DC Conceptu, že s požadavkem na cloudové řešení se setkává velmi ojediněle. Vzhledem k tomu, že informace a firemní know-how jsou mnohdy cennější než peníze, musí nejprve vzniknout důvěryhodné instituce, kterým budeme ochotni svá data svěřovat.

Něco podobného tvrdí i J.K.R.: "Cloudové ERP technologie nejsou z hlediska využití v českém podnikovém prostředí zatím tak vyspělé, aby se v praxi prosadily a byly skutečným přínosem".

Minerva nabízí ERP systém QAD v cloudu již několik let, přesto provozuje v tomto režimu jen asi pět procent zákazníků. Podle ní stále převládá zájem o on-premise instalaci v prostorách zákazníka. Jedním z důvodů je nedůvěra umístění dat v celosvětových datacentrech mimo republiku.

 

Mobilní ERP: roste zájem firem

Mobilita - další ze současných trendů třetí transformace IT, definované IDC. Firemní aplikace v mobilech a tabletech zaměstnanců jsou bezesporu mnohem větším bezpečnostním rizikem než podniková data v cloudu. To však, zdá se, tady nikdo neřeší.

"Řešení Byznys Mobile umožňuje získávat či zadávat informace z telefonů a tabletů s OS Android, iOS a Windows. K dispozici je možnost práce v offlinovém režimu. Uživatel pak pracuje s daty staženými do zařízení, ta jsou následně synchronizována s centrálním serverem při nejbližší příležitosti. Aplikace je propojena se systémem Byznys ERP, ze kterého čerpá data a informace," říká Jiří Rákosník z J.K.R. a doplňuje: "Pomáhá především zaměstnancům, kteří značnou část své pracovní doby tráví mimo kancelář, avšak potřebují ze systému získávat či do něj zadávat důležité informace. Z možností aplikace budou nejvíce těžit obchodníci, servisní technici a členové managementu."

"Například v Kooh-I-Noor Hardtmuth nahradili Byznys Mobile staré offlinové řešení, které bylo založeno na složitém dolování dat z informačního systému. Z hlediska administrace dnes mají jedno místo pro uchovávání a editaci dat. Změny, kontakty, objednávky a další podstatné události se předávají vertikálně. To vše umožňuje postupné snižování nákladů spojených s tokem informací a zároveň i odbourávání částí vertikálního řízení."

"Můžu potvrdit, že se zvyšuje zájem managementu o mobilní aplikace pro podporu rozhodování, kde Minerva nabízí i nativní klienty mobilních zařízení," přidává se Vladimír Bartoš, a dodává: "V ERP QAD je využití mobilního přístupu usnadněno tím, že díky existenci nativního tenkého klienta s malými nároky na komunikaci nejsou potřeba pro mobilní přístup žádné další technologie - jako například licence pro terminálové služby."

"Naše aplikace QI Mobile je vhodná pro firmy napříč všemi odvětvími," tvrdí Martin Bubeníček z DC Conceptu.

"Z našich produktů můžeme hovořit zejména o Helios Mobile," vysvětluje Olga Koupilová ze společnosti Asseco Solutions. "Je to aplikace, která je klientem informačního systému, umožňující plnohodnotně pracovat s celým IS v mobilním zařízení."

 

Článek byl publikován v ICT revue.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

 • Veškerý obsah HN.cz
 • Možnost kdykoliv zrušit
 • Odemykejte obsah pro přátele
 • Ukládejte si články na později
 • Všechny články v audioverzi + playlist