Nová zjištění průzkumu EMC Global Data Protection Index 2016, který zpracovala společnost Vanson Bourne jako nezávislou studii podnikového zálohování mezi respondenty z 18 zemí světa, ukazují, že podnikům se sice podařilo omezit dopad největších tradičních rizik ztráty dat, nejsou však připraveny na nově vznikající hrozby. V porovnání s výsledky obdobného průzkumu z roku 2014 zaznamenalo v posledních 12 měsících ztrátu dat nebo narušení provozu o 13 % více podniků. S tím spojené potíže je stály v průměru 914 000 dolarů.

Podle výsledků průzkumu ztěžují moderní ochranu dat tři hlavní hrozby. Prvním z nich je  ohrožení záložních dat. Téměř čtvrtina (23 %) respondentů zaznamenala ztrátu dat nebo neplánovaný výpadek systémů vinou bezpečnostního útoku zvenčí. V reakci na tento typ hrozeb uvádí společnost EMC novou řadu izolovaných řešení obnovy, která organizacím pomohou oddělit instanci dat vytvořenou pro ochranné účely od podnikové sítě „vzduchovou mezerou“.

Druhou je ohrožení dat v cloudu. Přes 80 % respondentů průzkumu uvedlo, že jejich organizace bude v nejbližších dvou letech provozovat alespoň část z osmi klíčových podnikových aplikací ve veřejném cloudu. Zároveň ovšem jen necelá polovina z nich odpověděla, že chrání data v cloudu před poškozováním, obdobný počet respondentů pak tato data chrání před smazáním. Pro organizace je zcela zásadní zahrnout cloudové aplikace do celkové strategie ochrany dat. To jim usnadní jim to ucelené portfolio řešení EMC pro ochranu dat v plně cloudovém i hybridním prostředí.

Třetí identifikovanou hrozbou jsou měnící se potřeby ochrany. Přes 70 % organizací zapojených do průzkumu si není zcela jisto, že by v případě ztráty dat nebo neočekávaného výpadku systémů dokázalo systémy či data plně obnovit. Sebedůvěrou respondenti neoplývají, ani pokud jde o výkon datových center: 73 % uvádí, že si nejsou zcela jisti, že jejich řešení udrží krok s vyšším výkonem a novými funkcemi flashových úložišť.