Luboš Prchal (35) vede tým EY pro řízení rizik v oblasti finančních služeb zaměřený zejména na modelování úvěrových rizik, modelů kapitálové přiměřenosti, stresové testování a na související regulatorní otázky. Soustředí se také na data analytics – služby související se sběrem, zpracováním a vizualizací komplexních dat, a to jak v on-line režimu, tak pro účely jednorázových analýz.

Luboš Prchal zároveň řídí unikátní tým odborníků, tzv. Quantitative Hub, sídlící v Praze, který již déle než 3 roky poskytuje služby v oblasti vývoje a validace kvantitativních modelů finančních rizik největším světovým bankám.

Ve společnosti EY pracuje od roku 2007, mezi jeho klienty patří řada předních finančních institucí působících v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v dalších zemích střední a jihovýchodní Evropy. Má rozsáhlé znalosti z oblasti statistiky a kvantitativních metod v řízení finančních rizik.

Vystudoval matematickou statistiku na Univerzitě Karlově v Praze a na Paul Sabatier University v Toulouse, kde získal titul PhD. Hovoří anglicky a francouzsky.

Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase se kromě rodiny věnuje rekreačně sportu a cestování.