Mnoho společností stále bojuje s ekonomickými zločiny, a proto se PwC rozhodlo obsadit pozici ředitele specializujícího se na vyšetřování, a posílit tak svůj tým.

Christoph Rojahn (45) má rozsáhlé zkušenosti s vyšetřováním podvodů a compliance v mnoha jurisdikcích. V minulosti pracoval jako vedoucí vyšetřování a zástupce vedoucího bezpečnosti pro společnost Fortune 500 a také v německé spolkové vládní agentury ve vedení bezpečnostních prověrek stupně Top Secret.

Christoph Rojahn se přestěhuje do Prahy a jeho pole působnosti bude zahrnovat střední a východní Evropu. Jakožto německý občan s dlouhodobou praxí ve Švýcarsku a Německu bude spolupracovat s německými, rakouskými a švýcarskými společnostmi, které působí ve střední a východní Evropě.

Vydal množství odborných publikací a je častým řečníkem na mezinárodních konferencích. Na Oxfordu získal právnický titul a také má doktorát z politických věd z Mnichovské univerzity, kde prováděl výzkum v oblasti protiteroristických operacích.

„Velmi se těším, že budu pomáhat jak místním, tak mezinárodním klientům PwC v České republice i širším okolí. Podvody a korupce negativně ovlivňují mnohé sektory a možnost vyšetřit je rychlou a finančně nenáročnou cestou může přinejmenším snížit jejich vliv na byznyz,“ řekl Christoph Rojahn ke svému jmenování.

„Naši klienti z České republiky a regionu často vyžadují podporu v boji s podvody, korupcí a compliance. Christoph Rojahn bude úzce spolupracovat s našimi týmy, abychom tak dále rozšiřovali své schopnosti, zejména co se týče vyšetřování komplexních a nadnárodních případů,“ přidal Sirshar Qureshi, partner Forenzních služeb pro střední a východní Evropu.