Oboru překladatelství a tlumočnictví se věnujete od roku 1994, jaký je váš recept na úspěch?

Je důležité věřit sobě a svým schopnostem. Se zdravou mentalitou to může vysoko dotáhnout každý. Chcete‑li uspět ve světě byznysu, je potřeba tvrdě pracovat, obklopit se schopnými lidmi a umět si stát za svým. Otřepané „bez práce nejsou koláče“ platí v byznysu stejně jako v životě.

Bronislava Chudobová

Generální ředitelka společnosti Skřivánek 

Jak se proměnil trh od založení firmy?

Dříve jsme se profilovali spíše jako jazyková škola, v poslední době je však výuka jazyků na ústupu. Základy jazyků se lidé učí už na střední a základní škole, a na síle tak nabývají překlady. Potřeba firem objednat si překladatele je daleko silnější než potřeba objednat jazykový kurz. Hlavním tržním artiklem jazykových agentur je tedy tlumočení a překladatelství. I v našem případě tvoří většinu obratu.

Jak zvládáte konkurenční prostředí? Čím se odlišujete?

Konkurence je velice silná, bariéry vstupu na trh v podstatě neexistují. Rozhodující otázkou je tedy šíře nabízených služeb, schopnost obsloužit klienta kdekoliv na světě a v neomezené škále jazyků, specializací i formátů.

S růstem společnosti a klientské základny zároveň nesmíme zapomínat na schopnost klientovi vycházet vstříc, snahu hledat cesty, jak požadavky splnit, a nehledat důvody, proč to nejde. Po 25 letech na trhu stavíme také na zkušenostech, neustálé chuti inovovat a síle značky, zavazující nás poskytovat služby nejvyšší kvality.

V kolika zemích tedy působíte a jak těžké je uchytit se na zahraničním trhu?

V současné době působíme v 18 zemích – kromě Evropy též v USA či Jižní Americe. Jazykové služby si však mohou naši zákazníci objednat ve více než 40 světových jazycích. Věřím, že za takový růst vděčíme především našemu individuálnímu přístupu ke klientům a tomu, že všude máme schopné a samostatné lokální zaměstnance.

Někdy je však potřeba vynaložit větší úsilí a na úspěchy čekat o něco déle. Rozhodně to není jednoduché a v některých lokalitách jsme prostě klienty nezaujali. Zatím se nám ale daří poměrně dobře, což potvrzuje i průzkum společnosti Common Sense Advisory, která nás zařadila mezi 50 největších jazykových agentur na světě (43. místo). V regionu střední a východní Evropy jsme dokonce první.

S jakými úskalími se musíte potýkat?

Jde o silně soutěživé prostředí, a tlak na cenu je tedy enormně vysoký. Dalším problémem je fluktuace zaměstnanců na trhu projevující se i v byznysu s cizími jazyky. V překladech a tlumočení je náročným úkolem především zajištění překladatelů určitých kombinací jazyků a oborů, dodržování dohodnutých termínů a stabilní kvalita.

V jazykové škole se snažíme narovnávat trh odměnami. Stav, kdy se na trhu platí za vysokoškolsky vzdělané lektory 3x méně než například za servis vozidla, není udržitelný.

Jakým způsobem se snažíte držet kvalitu překladů na nejvyšší úrovni?

Pracujeme s nejschopnějšími tlumočníky a překladateli v oboru. Naši zaměstnanci si musí poradit jak s obchodními aktivitami, tak s technickými vymoženostmi a nejrůznějšími jazykovými výzvami. I proto si své zaměstnance a spolupracovníky pečlivě vybíráme.

Vysokou úroveň překladů nám ale pomáhají zachovat také moderní technologie. Například takzvané CAT nástroje (Computer Assisted Translation) pracující s překladovými paměťmi. Počítač jednoduše řečeno rozpozná opakující se text a překladateli nabídne již existující překlad v požadovaném jazyce. Vyšší využití strojového překladu zajistí konzistentnost textů a vyřeší nedostatek překladatelů v určitých oborech.

Jak probíhá navázání spolupráce s novým překladatelem/tlumočníkem?

Uchazeč musí především splňovat požadavky normy ISO. Každoročně jsme v tomto ohledu certifikováni uznávanou společností TÜV Nord. Základem je pochopitelně odpovídající jazykové nebo oborové vzdělání a překladatelská či tlumočnická praxe. Zájemce o práci překladatele prochází složitým systémem testování. Teprve po úspěšném ukončení zkušební doby ho zařadíme do naší databáze. Spolehlivost a kvalitu dodavatelů pak i nadále průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme a následně jim poskytujeme zpětnou vazbu tak, aby měli možnost se dále zlepšovat.

Také spolupracovníky v jazykové škole si vybíráme velice pečlivě, o čemž svědčí ocenění kvality společností Bureau Veritas. Ta nás certifikovala jako kvalitního poskytovatele jazykového vzdělávání podle pravidel Asociace jazykových škol.

Jaké vlastnosti a dovednosti by zájemci o práci překladatele nebo tlumočníka měli mít?

Kandidát na překladatele nebo tlumočníka by měl mít vztah k jazyku a literatuře i cit pro jazyk. Neméně důležitý je pozitivní přístup k moderním technologiím, talent na jazyky a především pak píle, pečlivost, trpělivost a zodpovědnost. Překladatelství je velmi náročný obor, určitě není pro každého.

Do jakých nebo z jakých nejexotičtějších jazyků jste už překládali?

Vedle angličtiny se specializujeme na čínštinu a arabštinu. To by někomu mohlo připadat exotické. Meziroční nárůst zájmu o tyto jazyky se již několik let v řadě pohybuje mezi třemi a pěti procenty. Vysvětlujeme si to zvýšenou obchodní aktivitou našich firem v daných regionech.

Setkali jsme se ovšem i s požadavky na překlad méně obvyklých afrických či asijských jazyků a dialektů, nebo například s překladem ze staročeštiny nebo švabachu. Jsme rádi, že s pomocí našich partnerů – překladatelů jsme schopni vyjít vstříc i takto neobvyklým požadavkům.

Na webových stránkách zmiňujete výuku jazyků metodou výuky Effecto. V čem spočívá?

Češi se často bojí mluvit cizím jazykem, zpravidla kvůli ostychu nebo obavě z chyb. Právě s tím bojujeme metodou Effecto, kterou jsme vyvinuli. Metoda klade velký důraz na schopnost komunikovat a dorozumět se. Drtivou většinu času proto mluví student. Učíme na reálných příkladech z běžného života a využíváme moderní technologie. Domácí příprava je pak pro studenty zábavou, ale i pomůckou v každodenních situacích. Metoda je zkrátka vhodná pro všechny, kteří chtějí cizí jazyk skutečně aktivně používat.

Zmínila jste práci se strojovým překladem. Není však hrozbou pro váš obor?

Strojový překlad a vlastně i umělá inteligence obecně představuje veliké usnadnění práce. Díky chytrým nástrojům se zvyšuje i celková kvalita, konzistence a rychlost překladu, což pochopitelně zákazníkovi přináší snížení nákladů za službu. Nemyslím si, že by technologický vývoj mohl vést k ohrožení překladatelského oboru. Umělé inteligenci chybí lidský faktor, jenž hraje důležitou roli především u textů uměleckého ražení, které si potřebují zachovat jistou autenticitu.

Myslíte si, že český jazyk může v budoucnu nahradit angličtina?

V dohledné době k tomu určitě nebudeme mít důvod. Náhrada by se musela česky hovořícím obyvatelům vyplatit. Aktuálně neexistuje ani žádný vnější tlak na změnu. Čeština je navíc schopná se krásně vyrovnat s měnícím se světem pomocí novotvarů a výpůjček z ostatních jazyků. V současné době je to angličtina, v historii hrály podobnou úlohu například ruština či němčina.

Kde vidíte překladatelství a tlumočnictví za 20 let?

Velkou budoucnost vidíme především v moderních technologiích. Je důležité v tomto nezaostávat a neustále modernizovat. Také je pochopitelně potřeba zefektivňovat a zjednodušovat procesy. Na obou směrech intenzivně pracujeme, z čehož profitují i naši zákazníci – zvládáme velké objemy rychleji, minimalizujeme možnost lidské chyby.

Za 20 let bude jistě běžné tlumočení bez osobní přítomnosti tlumočníka, nevylučujeme ani, že velkou část požadavků na tlumočení budou schopny převzít počítače samostatně. Podpoře strojů se nevyhneme ani u překladů, kde technický vývoj neustále přepisuje a posouvá dopředu postupy celého odvětví. V současné době asi nejvíce rezonuje budoucnost se strojovým překladem, kterého se nemusí bát ani překladatelé, ani zákazníci.