Je nutné bezodkladně zasáhnout. Dosud byla přijata opatření s cílem získat onemocnění pod kontrolu, minimalizovat jeho šíření a léčit nakažené. V novinách se setkáte s pojmem „zploštění křivky“. Ten odkazuje na strategii, která si klade za cíl omezit nápor na zdravotnické služby pomocí regulace přenosu a ochrany nejzranitelnějších členů naší společnosti. 

Mnoho zemí přijalo náhradou za očkování přísná pravidla usilující o izolování lidí, jako je omezení pohybu nebo zákaz vycházení, některé z nich, včetně Číny, Dánska a Irska, dokonce rychle uzavřely školy a zakázaly pohyb a práci s výjimkou nezbytných případů. 

Kromě omezování sdružování je pro překonání nákazy COVID-19 také důležité, abychom používali preventivní prostředky, jako jsou gely a dezinfekce na ruce na bázi alkoholu, ochranné roušky a testovací sady. Vzhledem k tomu, že toto onemocnění často napadá dýchací soustavu, léčbě výrazně napomáhají i ventilátory. Všechny tyto produkty jsou vzhledem ke zdrcujícímu nárůstu poptávky nedostatkové. 

Rychlá odezva na globální krizi 

Slova chvály za boj s tímto virem patří zaslouženě zdravotnickým pracovníkům v první linii. S některými nástrahami viru COVID-19 se však pomáhají vypořádat i úžasné inovace v oblasti výroby. 

Ty se objevují v různých odvětvích. Tradiční lihovary například vyrábějí alkoholové gely pro nemocnice, výrobci automobilů a letadel zase mění účel svých výrobních zařízení a dodavatelských řetězců a plní nově vzniklou naléhavou poptávku po ventilátorech. 

Biotechnologické podniky, které už tyto nesmírně důležité produkty vyrábí, samozřejmě rozšiřují provoz a ve farmaceutickém průmyslu se snaží co nejrychleji vyvinout vakcínu. 

Takové úsilí bylo možné neprodleně vyvinout díky iniciativám digitální transformace a řešením propojeného podniku. Možnosti, které tyto strategie skýtají, umožnily proměnit výkonná rozhodnutí na konkrétní opatření, což bylo během předchozích globálních krizí nepředstavitelné.

Digitalizace si s touto výzvou poradí

Podniky, které prošly digitální transformací, mají lepší předpoklady pro to, aby se okamžitě přizpůsobily poptávce a zároveň zachovaly výrobu dalšího důležitého zboží. Ukazuje, že technologie jsou podnikům obzvláště nápomocné zejména v těchto třech oblastech…

Bezpečnost a kontinuita podnikání

Bezpečnost zaměstnanců je pro podniky vždy na prvním místě, pojem „bezpečnost“ má však nový rozměr: Nyní musí zahrnovat i dodržování bezpečné vzdálenosti, aby se zabránilo šíření nemoci mezi pracovníky. Zaměstnanci pracující v kanceláři mohou bez problému pracovat z domova, výrobci však nezbytně potřebují operátory a techniky přímo na místě. 

Další zásadním faktorem pro výrobce je kontinuita. Lidské potřeby přetrvávají i během krize. Tuto skutečnost obzvláště pociťují výrobci léčiv, protože lidé stále potřebují nezbytné a někdy i životně důležité léky. Zachovat provoz výrobních linek a dodávat léky na trh uprostřed krize je extrémně náročné.  

Možné řešení: dálkové technologie 

Podniky, které mají možnost řídit provoz svých nejdůležitějších operací vzdáleně, mohou mnohem snáze zajistit bezpečnost závodu a zároveň přijmout opatření k zajištění kontinuity provozu. Pomocí rozšířené reality (AR) může obsluha strojů získat podrobné pokyny přímo na svém chytrém telefonu nebo nositelném zařízení, jako jsou chytré brýle. 

Takto mohou technici na dálku poradit zaměstnancům obsluhujícím stroje přímo na místě, aniž by byli fyzicky přítomni, což zajistí dodržení bezpečné vzdálenosti a zároveň umožní zachování provozu a přizpůsobení výrobních linek. Tímto způsobem mohou techničtí odborníci dodavatelů důležitého vybavení na dálku řešit problémy a poskytovat podporu pro výrobní operace.

Reakce na zvýšenou poptávku

Před epidemií koronaviru bylo v rámci systému NHS dostupných 8 175 ventilátorů, nyní je jich potřeba o několik tisíců více. Čína produkovala 60 % celosvětových zásob ochranných roušek. Rozšiřování provozu a dodavatelských řetězců k pokrytí okamžité poptávky je problém, se kterým se potýkají všichni výrobci.

Možné řešení: propojený provoz a IoT technologie

Pomocí technologií, jako je pokročilá analytika digitalizovaného provozu, mohou podniky přesně odhadnout možnosti škálování výroby v reakci na poptávku na trhu a rozhodovat se na základě dat. 

V reálném čase získají přehled o tom, jak fungují jejich výrobní linky, kde klesá produktivita, jaká opatření jsou příčinou nedostatečné kapacity, kde je třeba zavést preventivní údržbu a jak lze procesy vylepšit. K získání informací na takové úrovni potřebují výrobci propojit operace a zasadit tak velké množství data z propojených aktiv do kontextu. Takto mohou nástroje, jako je analytika, přinášet skutečnou hodnotu.

Umělá inteligence (AI), která si libuje ve složitých úkolech a zpracovává data z různých zdrojů rychlostí, která je pro lidi nepředstavitelná, na druhé straně pomáhá podnikům rychleji dospět ke správnému rozhodnutí. Často se také využívá ve fázi objevování léků a je schopna dramaticky zkrátit dobu potřebnou k nalezení vakcíny proti viru COVID-19. K tomuto bodu se vrátím v některém z dalších příspěvků na blogu.

Flexibilita a předávání znalostí  

Například výrobci aut nejsou na výrobu ventilátorů přizpůsobeni a v tomto ohledu budou muset provést dramatické změny svých výrobních linek a dodavatelských řetězců. Jejich technici se zároveň snaží poprat s problémy, které skýtá přechod na výrobu zcela nového produktu.

Možné řešení: flexibilní výrobní linky

U podniků, které zavedly technologie, jako je technologie nezávislých vozíků (ICT), je flexibilita výrobních linek již na vysoké úrovni. Tyto technologie umožňují podnikům rychle se přizpůsobit měnící se poptávce, navýšit výrobní kapacitu a mnohonásobně urychlit změny strojů k výrobě nových produktů při škálování. Vyšší míra automatizace snižuje v porovnání s tradičními výrobními linkami potřebu zásahů přímo na místě a závody tak mohou účinně fungovat i s minimálním počtem zaměstnanců. 

Důležitá je rychlost

Všichni se nacházíme v dosud nevídané situaci. Všichni se podílíme na jejím řešení a je povzbuzující sledovat, jak spolu průmyslová odvětví spolupracují na co nejrychlejším zastavení šíření viru COVID-19. A rychlost je zde opravdu zásadní: rychlost odloučení lidí, rychlost výroby, rychlost navyšování kapacity důležitého dodavatelského řetězce pro zboží nezbytné k poražení tohoto viru.

Je zřejmé, že výrobci, kteří se rozhodli investovat do digitálních technologií, tedy ti, kteří úspěšně propojili svůj podnik a provoz, jsou schopni udržet výrobu a rychleji reagovat na rapidně se měnící dynamiku trhu. 

Díky nasazování technologií podporujících práci na dálku, rozhodování na základě dat a flexibilní výrobu mají tyto podniky nejlepší předpoklady k tomu, aby mohly rychle jednat a přizpůsobit svůj provoz a dodavatelské řetězce aktuální situaci. A to je pro nás ta nejlepší příležitost, jak křivku onemocnění zploštit.