„Firmy dosud využívaly primárně konferenční hovory se sdílenými obrazovkami. Má-li být však digitální komunikace dominantní součástí interakcí se zákazníky a kolegy, preferuje stále více z nich také video. Videohovory přispívají k většímu soustředění zúčastněných a interakce se stává osobnější,“ říká Peter Linder ze společnosti Ericsson, specialista na 5G Customer Engagement Marketing.

Videokonference eliminují čas strávený cestováním, umožňují rychlejší oslovení nových zákazníků a prohloubení interakce se těmi stávajícími. Momentální nutnost fyzické izolace zastavila osobní sociální interakce. Videohovory zastoupily také vzdělávací systém, příležitostná setkání s přáteli nebo rodinou.

„To, co jsme za posledních několik týdnů viděli, a co nás čeká, je bod, na který mobilní videokomunikace čeká od zavedení 3G,“ dodává Linder.

Očekává se, že využívání videokonferencí zůstane klíčovým prvkem sady nástrojů osobní komunikace, i když se vrátíme k běžným pracovním operacím. Změny ve standardech pracovního prostředí by mohly zahrnovat také: nahrazení stolních počítačů notebooky, podporu práce na dálku a vytvoření mobilnější a flexibilnější pracovní síly, nebo bezdrátové připojení navržené pro práci v kanceláři, doma i na cestách. V roce 2019 totiž mělo např. v USA přístup k flexibilní práci z domova pouze 7 % zaměstnanců. Celkem 54 % pracovníků s informacemi nemá doma pracovní notebook nebo počítač a 55 % nemá služební smartphone. 

Přístup k širokopásmovému připojení z domova pro všechny zaměstnance je pro budoucnost zásadní. Očekává se také, že si lidé budou více vědomi svých mezer v digitálních dovednostech a budou mít zájem o vzdělávání prostřednictvím digitálních platforem.