Již 97 % respondentů z řad oslovených IT prodejců uvedlo, že nabízejí nějakou formu řízených služeb. Tento fakt demonstruje posun poptávky ze strany koncových zákazníků od reaktivního řešení problémů s IT k proaktivnímu přístupu provozování IT infrastruktur. Zákazníci dnes již nechtějí čekat na to, kdy dojde k výpadku, ale raději si preventivně platí za služby udržující maximální dostupnost IT bez přerušení provozu.

Nejzajímavější zjištění průzkumu:

-         Průměrný evropský IT prodejce generuje již 25 % svého celkového obratu z řízených služeb; u prodejců, kteří se primárně identifikují jako MSP (Managed Services Providers) je to 36 % 

-         Obrat generovaný IT prodejci ze služeb s pravidelným příjmem vzrostl ze 30 % z celkového obratu v roce 2018 na 34 % v roce 2019

-         Poskytovatelé IT služeb ušetří s nástroji pro automatizaci jejich rutinních činností v průměru 23 člověkohodin týdně 

-         Nejčastěji poskytovanými řízenými službami jsou správa zařízení (91 %), správa serverů (86 %), e-maily (80 %), a monitoring a správa sítí (77 %). Kompletní portfolio řízených služeb nabízí 66 % IT prodejců

-         Z pohledu služeb IT bezpečnosti jsou poskytovány nejčastěji řešení antiviru (93 %), zálohování a obnovy dat (82 %), firewallu (82 %), antispamu (80 %) a ochrany koncových zařízení (77 %)

-         V roce 2020 očekává rozšíření portfolia svých služeb 66 % IT prodejců, pouze 2 % respondentů plánuje svou nabídku omezit

„Zejména v současné době cítíme tlak ze strany podniků a organizací na maximální provozuschopnost IT infrastruktur, které jsou vystaveny jak vyššímu zatížení ze strany uživatelů, tak útokům hackerů,“ řekl Štěpán Bínek, Product Manager Cloud Services ve společnosti Zebra systems, která je distributorem produktů SolarWinds MSP na českém a slovenském trhu. „Produktové portfolio SolarWinds MSP je ideálním nástrojem pro IT prodejce k rozšíření proaktivních služeb koncovým zákazníkům, zvýšení vlastní produktivity s pomocí automatizace rutinních MSP procesů, a růstu svého obratu.“ 

K hlavním produktům z portfolia SolarWinds MSP se řadí především SolarWinds Remote Monitoring and Management (RMM), centralizovaná sada nástrojů pro správu a vzdálený monitoring s cloudovým managementem, zejména pro menší a začínající MSP poskytovatele. Větším a zavedeným MSP organizacím je určeno SolarWinds N-central, řešení komplexní správy celého IT prostředí pod jednou střechou. 

Kompletní výsledky průzkumu jsou dostupné na této webové stránce.