Rockwell Automation je globální společností zaměřenou na oblast průmyslové automatizace. Na jaká odvětví se orientujete?

Společnost Rockwell Automation celosvětově není průmyslově nijak omezená, to co však neděláme, je například jaderná energetika, obranný průmysl nebo sféra veřejné správy. Ve střední a jihovýchodní Evropě jsme přece jenom organizace s určitými limity, takže se soustředíme zejména na průmysl spotřebního zboží, potravinářský a nápojový průmysl a oblast, které říkáme Household and Personal care, zboží osobní spotřeby a osobní péče. Dále jsou pro nás důležité segmenty jako automobilový a pneumatikářský průmysl, těžký průmysl − zpracování kovů a energetika.

Co vás odlišuje od ostatních podobně zaměřených dodavatelů a opravdu jen málo dalších firem to má?

Například naše inteligentní dopravníky využívající inovativní řešení lineárních motorů. Určitě znáte princip vlaků Maglev, kdy ve vlaku není motor, ale magnet, lineární motor je umístěn v kolejnici a tím, jak se indukuje elektromagnetické pole, tak to pohybuje tím magnetem, respektive vlakem. Výhodou je, že se vlak pohybuje bez tření, bezkontaktně a také velmi rychle. Na stejné, i když výrazně menší, technologii jsou založeny rovněž nejnovější dopravníky. Jejich atraktivita spočívá v tom, že stejnou logistickou operaci můžeme realizovat zhruba na polovičním půdorysu a také můžeme naprogramovat jednotlivé unašeče a ty se pak mohou pohybovat nezávisle jeden na druhém, nebo naopak synchronně, zastavují na určitých místech podle definovaných potřeb. Další obrovskou výhodou je, že přenastavení na jiný mód, na jiný typ výrobku, trvá minuty, což u klasického dopravníku zabere hodiny.

V rámci konceptu Průmysl 4.0 se hodně mluví například o využití tzv. augmentované, rozšířené reality. Jaké uplatnění pro ni má Rockwell Automation?

Zrovna minulý měsíc jsme vzhledem k aktuální pandemické situaci našim zákazníkům uvolnili na tři měsíce zdarma nástroj, jejž jsme vyvinuli ve spolupráci s partnerem − společností PTC − a který se jmenuje Vuforia Chalk. Jde o nástroj, prostřednictvím kterého si firmy výrazně usnadní vzdálenou údržbu. V aplikaci jsou použity prvky rozšířené reality (AR), lze do ní například zaznamenávat objektově orientované kresby či poznámky. Pokud údržbář namíří na nějaký objekt nebo stroj, tak vám pracovník, který je daleko na dispečinku, je schopen nakreslit postup, stylem sem běž, tady se to otevírá, toto je potřeba nastavit, vyměnit.

Jak na tuto technologii reagují naše firmy?

Celá řada firem se domnívá, že pro tuto technologii nebude schopná najít uplatnění, a že se jich tím pádem netýká.

Krásný příklad využití AR v rámci našeho regionu máme z Dobříše, z firmy Doosan Bobcat. Tím, jak je naše platforma univerzální a flexibilní, tak jsme s ní zde začali ve výrobě, jako s nástrojem pro zaškolování pracovníků na operátory pro různá pracoviště. Pracovníci jsou školeni prostřednictvím náhlavních souprav, bez osobní přítomnosti experta, který se tak může věnovat odborné činnosti ve výrobě. Zákazník si pro další uplatnění vybral oddělení marketingu, kde se rozhodl pro digitalizaci katalogů a technických materiálů, prostřednictvím kterých prodávají nebo doprovázejí prodej svých výrobků. A dnes mají v běhu program na digitalizaci všech papírových i elektronických prodejních dokumentů. Přenášejí je do prostředí s rozšířenou realitou.

Jde o úplně jiný zážitek, pakliže se na fyzický objekt díváte skrze rozšířenou realitu. V tomto případě třeba na nakladač, na který se vám promítá jeho virtuální dvojče a další digitální vrstvy.

Rozšířená realita je jednoznačně téma pro všechny průmyslové firmy, a pokud ne do výroby, tak jako podpora prodeje výrobků. Je to jednoduché, za málo peněz a s implementací během týdnů.

Článek byl publikován v komerční příloze HN ICT revue.