“Odhadujeme, že i ve sféře IT dojde po odeznění krize ke střednědobému poklesu ekonomiky, a tak šetření na provozních aktivitách a nákladech, jako jsou například kanceláře, budou některé firmy řešit právě formou outsourcingu,” říká Damir Špoljarič, CEO společnosti vshosting~ a dodává: “V oblasti hostingu pozorujeme znatelný nárůst zájmu o plně spravovaná hostingová řešení, kdy klient nechává kompletní správu na nás. Díky využití tohoto konceptu hostingových služeb klient nepotřebuje vlastní IT pracovníky spravující servery a ušetří tak personální náklady. Tento příklon pozorujeme i v e-commerce sféře, která dlouhodobě posiluje. Firmy i jednotlivci se během karantény naučili více nakupovat online a do značné míry u toho zůstanou i nadále. Krize tak paradoxně pomohla odbourat předsudky a strach ze změny. Teď převáží faktor pohodlí a jednoduchosti.

Obavy, které IT společnosti měly z karantény se však většinou nenaplnily a začaly se naopak upevňovat, ale i utvářet nové trendy. Mnoho firem postupem času zjistilo, že práce na dálku efektivitu jejich pracovníků nesnižuje, jak tomu nasvědčoval prvotní strach, ale naopak zvyšuje. Dalším pozitivním dopadem se navíc stala rostoucí spokojenost zaměstnanců, kteří mají například děti apod. 

Dalším možností, kde můžou firmy ušetřit značné náklady jsou pracovní prostředí. “Práce na dálku představuje možnost výrazného snížení nákladů vynaložených na kancelářské prostory, což je v dnešní krizové době pro mnoho firem velmi důležité. Navíc se ukázalo, že plně digitální výběrové řízení není žádný problém,“ komentuje celý proces obchodní ředitel společnosti vshosting~ David Lintimer a dodává: „Sice se všichni shodujeme, že alespoň jedno osobní setkání bychom upřednostnili, ale není zcela nezbytné. Sami jsme během karantény přijali několik kolegů na dálku.“

Od 25. května, kdy vláda začala aplikovat postupné uvolňování omezujících opatření a drtivá většina zaměstnanců se již postupně navrátila na své pozice, se zejména v oblastech IT začíná stávat trendem, že stále více firem bude umožňovat benefit v podobě tzv. home-office v hojné míře. Předpoklady hovoří o tom, že se může jednat i o násobky toho, jak tomu bylo doposud. Společnosti díky tomu mohou ušetřit, a navíc propagovat práci z domova jako svůj benefit.