Letošní vítěz v pořadí kateder sociologie je jedním z největších překvapení aktuálního hodnocení HN.

Sociologové z pražské Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se v loňském žebříčku dělili o první místo s kolegy z brněnské fakulty sociálních studií, letos přesvědčivě zvítězili.

Brno se tak po šesti letech, kdy HN sociologii hodnotí, posunulo na třetí místo za pražskou Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy.

Oběma fakultám pomohly především jejich vědecké výsledky, které školám uznala a obodovala rada vlády pro vědu a výzkum. Množství vědeckých výstupů i jejich bodové ohodnocení pak poměřujeme s počtem pedagogů, kteří na katedrách působí. Právě tato kategorie byla ještě loni brněnskou doménou.

Také díky badatelské práci na čtvrté místo letos postoupila Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Pátá příčka pak patří sociologům z plzeňské Západočeské univerzity a žebříček uzavírá Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, která sociologii vyučuje pouze v bakalářském programu.

Poznámka: FF Univerzity Hradec Králové vyučuje pouze bakalářský program sociologie.

Pražské fakulty dbají i na výchovu nové generace vědců sociologů. Největší počet doktorandů hlásí filozofická fakulta v Praze, kde se z celkového počtu 210 posluchačů na zisk titulu Ph.D. připravuje 10,5 procenta studentů. Druhé největší zastoupení doktorandů má fakulta sociálních věd, sedm procent. V Brně jich studuje 4,5 procenta. V Olomouci teď ve standardní době studuje doktorandský program jen procento posluchačů. Hradec Králové ani Plzeň toto studium nenabízejí.

Uchazeče o studium zajímá i to, jak je škola zapojená do mezinárodních studijních výměn pro studenty i pedagogy. V tomto ohledu se o studenty nejlépe stará fakulta sociálních věd v Praze. V cizině loni pobývalo 7,2 procenta studentů. Budoucí sociologové tu mají také největší šanci chodit na přednášky společně se zahraničními studenty. Loni jich tu studovalo 7,6 procenta z celkového počtu posluchačů.

Do zahraničí se dostane 5,4 procenta studentů z Hradce Králové. FSS MU vyslala 4,8 a FF UK 4,3 procenta posluchačů. Nejméně cestují plzeňští a olomoučtí studenti. Semestr v zahraničí strávila tři procenta z nich.

Učitelé světoběžníci? V Praze

V získávání zahraničních zkušeností vedou mezi vyučujícími členové pražských kateder sociologie. Minimálně týden v zahraničí působilo 68 procent vyučujících z FF UK a 67 procent z FSV UK. Jejich brněnští kolegové letos jezdili méně. Za hranice vyjelo 54 procent z nich.

Vlastní průzkum ohledně dalšího směřování svých absolventů si provádějí všechny školy kromě katedry v Olomouci a Hradci Králové. Taková iniciativa přitom napovídá, jak je škola otevřená zpětné vazbě od bývalých studentů.

Ze všech oslovených škol měla přesná data jen Západočeská univerzita v Plzni, která letos poprvé spustila celofakultní výzkum všech loňských absolventů – jejich průměrný plat v prvním zaměstnání je 19 448 korun.

Související