Například v oboru nanotechnologie bylo podle odhadů zaměstnanosti v roce 2008 na celém světě 160 000 pracovníků. To představuje oproti roku 2000 nárůst o 25 %. Odvětví mikroelektroniky a nanoelektroniky a na něj přirozeně navazující odvětví informačních a komunikačních technologií vytvořila za posledních deset let v Evropě více než 700 000 dalších pracovních míst, což dokládá trend směřující k vysoce kvalifikovaným pracovním místům více zaměřeným na služby a rychlému zotavení po krizi.

Průmyslová biotechnologie je již považována za vedoucí klíčovou technologii v biohospodářství. Odhaduje se, že každé euro investované do výzkumu a inovací v této oblasti se vrátí desetinásobně. Malé a střední podniky jsou nadále hybnou silou inovací a zaměstnanosti v Evropě a očekává se, že budou představovat většinu budoucích pracovních míst v oblasti klíčových technologií.

Například v odvětví fotoniky tvoří většinu z 5000 evropských společností malé a střední podniky. V Německu se asi 80 % společností v oblasti nanotechnologie řadí mezi malé a střední podniky.