V roce 2012 evropská informační síť Eurydice společně s Eurostatem připravila již třetí vydání publikace Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školách v Evropě (Key Data on Teaching Languages at School in Europe).

Publikace čerpá informace z několika různých zdrojů a poskytuje ucelený obraz výuky cizích jazyků ve 32 evropských zemích. Kombinuje kvalitativní údaje a statistická data, aby postihla co nejširší kontext výuky jazyků. Zabývá se například organizací výuky, počty zúčastněných žáků na různých vzdělávacích úrovních, preferencemi při výběru jazyků či vzděláváním učitelů, kteří cizí jazyky vyučují.

Mezi nejvýznamnější zjištění vyplývající ze studie patří fakt, že ve většině evropských zemí se snižuje věk, ve kterém se žáci začínají cizí jazyky učit. V současné době většina dětí začíná ve věku šest až devět let. Ve většině zemí je výuka alespoň jednoho cizího jazyka povinná již na primární úrovni vzdělávání. Výuka druhého jazyka se obvykle zahajuje později, většinou na nižší sekundární úrovni.

Nikoho nejspíše nepřekvapí zjištění, že nejčastěji vyučovaným cizím jazykem je ve většině zemí angličtina, kterou se učí stále větší počet dětí. To platí i pro Českou republiku, kde se ve školním roce 2009/10 angličtinu učilo 61,6 % žáků již na primární úrovni vzdělávání. Dalšími nejčastěji vyučovanými jazyky jsou němčina a francouzština, následuje španělština a v menším počtu zemí také italština nebo ruština.

Důležitým aspektem výuky cizích jazyků je také příprava učitelů. Ve většině evropských zemí sice probíhá na vysokoškolské úrovni, ale zajímavé je, že jen velmi málo zemí požaduje, aby učitelé absolvovali studijní pobyt v zemi, jejíž jazyk budou vyučovat.

Publikace je zdarma dostupná na internetových stránkách Eurydice (eacea.ec.europa.eu). Informace o této studii i o dalších publikacích a činnosti sítě Eurydice lze nalézt rovněž na webových stránkách NAEP (www.naep.cz).

 

Dům zahraničních služeb (DZS)/Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)

Vyšlo v příloze HN Kariéra&vzdělávání.

Související