ECDL (European Computer Driving Licence) je praktický celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a dovednosti, po jehož absolvování obdržíte doklad své znalosti práce s PC. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie. Nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová gramotnost a digitální kvalifikace), ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti).

„Jedná se nejen o doklad dosažené úrovně počítačových znalostí a dovedností, ale i o nástroj jejich analýzy a rozvoje. Další investice do vzdělání jsou pak mnohem efektivnější a cílenější, neboť díky přehledu o znalostech se daný člověk vzdělává pouze v tom, co potřebuje a co ještě neumí,“ tvrdí Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas, a dodává: „Lidé vědí, že pokud například při žádosti o zaměstnání předloží certifikát dosaženého IT vzdělání stejně jako třeba maturitní vysvědčení či univerzitní diplom, jejich šance na úspěch rostou“.

O certifikace ECDL, tedy tzv. počítačový řidičák, mají zájem nejen studenti, ale stále více i ženy na mateřské nebo lidé dočasně bez práce. Oficiální mezinárodní certifikát má totiž pro uchazeče o zaměstnání také psychologický efekt. „Když žena na mateřské nebo člověk bez práce získá tento uznávaný certifikát, je na nich vidět, že si posílí i své pracovní sebevědomí,“ doplňuje Dvořák.

Proč ECDL

Projekt ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií, které si vynutily požadavek definovat pojem "počítačová gramotnost". Rozumí se tím objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl efektivně využívat informační technologie. V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů - zástupců členských států EU pro otázky zaměstnanosti v informační společnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností.

Jednotný způsob testování s možností získat mezinárodně platný certifikát pro uživatele výpočetní techniky se rychle stává standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i v zámoří. Řada významných společností jako například Henkel, Shell, Volvo, Siemens, IKEA, banky v Anglii, Irsku, Dánsku, Norsku a Švédku či některé telekomunikační firmy, např. Nortel, integrovaly ECDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců.

Přínosy projektu ECDL

  • vytvoření jednotné platformy pro srovnávání vědomostí v oblasti IT
  • začlenění ČR do vzdělávacích programů a standardů EU
  • tlak na efektivní a měřitelné zhodnocování investic do oblasti informačních technologií
  • mobilita a širší uplatnění pracovníků institucí podporujících platformu ECDL, zvýšení motivace zaměstnanců k využívání moderních technologií
  • zapojení pedagogických pracovníků do projektu zvýší prestiž certifikace ECDL u nastupující mladé generace