Hlavním bodem programu Valné hromady byla volba Předsednictva svazu na tříleté funkční období. V nově zvoleném předsednictvu zasedla řada členů dosavadního předsednictva, doplněná o některé nové tváře. V příštím období bude předsednictvo ČSPS pracovat v této podobě:

  • Ing. František Šámal, předseda
  • Ing. Roman Havlík, místopředseda, zástupce středních pivovarů
  • Mgr. Drahomíra Mandíková a Ing. Jiří Hauptmann – zástupci velkých pivovarů
  • Ing. Vilém Nohel, zástupce středních pivovarů
  • Ing. Pavel Gregorič a Ing. Josef Vávra, zástupci malých pivovarů
  • Ing. Richard Paulů, zástupce velkých sladoven
  • Ing. Václav Dušánek, zástupce malých sladoven
  • Ing. Pavel Šponer, zástupce přispívajících členů

Revizorkou účtu byla zvolena Ing. Jana Burešová.

Dále byla na Valné hromadě projednávána zpráva o hospodaření a činnosti ČSPS za rok 2013, dlouhodobá strategie svazu, materiály na téma přínosy pivovarství české ekonomice a plán klíčových projektů svazu.