Michał Kędzia nastoupil do společnosti jako analytik v roce 2007 a v roce 2012 se stal jejím viceprezidentem. Během svého působení v Enterprise Investors se podílel na řadě projektů zaměřených na FMCG, finanční služby a zdravotní péči. Michał rovněž působí v dozorčích radách tří společností v portfoliu Enterprise Investors: Dino (polský řetězec supermarketů), X-Trade Brokers (největší forexový obchodník s cennými papíry v Evropě) a Nu-Med Group (onkologické kliniky). Rovněž dohlíží na činnost Enterprise Investors ve Slovinsku a Chorvatsku.

Před nástupem do společnosti Enterprise Investors Michał Kędzia dva a půl roku působil v oddělení fúzí a akvizic firmy Ernst & Young ve Varšavě.

Je držitelem titulu MSc v oboru Finance a bankovnictví na Lodžské univerzitě v Polsku a magisterského titulu v oboru Mezinárodních vztahů na stejné univerzitě.