John Cornish započal svou DHL kariéru v UK v roce 1984 a postupně působil v různých manažerských pozicích v síti DHL Express a v řadě zemí včetně UK, Belgie, Bulharska, Malajsie nebo Hong Kongu. Do Prahy přichází z USA, kde řídil oblast US West.

Johnova manažerská filozofie považuje za středobod zákazníka a jeho potřeby, které musí DHL Express mít vždy za svou prioritu. Jen touto cestou lze trvale zlepšovat obchodní výsledky a úroveň poskytovaných služeb. To bude také jeho cíl a zaměření ve střední Evropě, kde chce pokračovat v profitabilním růstu, optimalizovat služby a navyšovat podíl DHL Express na trhu.

John Cornish je velkým sportovním příznivcem, preferuje zejména ragby, které sám hrál, byl jeho trenérem a nyní je zaníceným fanouškem. Rád si také odpočine u dobré knihy nebo filmu.