Jaká je kvalita vzdělávacích programů té které instituce, jakou úroveň má lektorský tým, studijní materiály, jak vypadají prostory, jakou flexibilitu poskytuje škola studentům při volbě oborů, jaké je rozložení studia v čase, jaká bude finanční zátěž? V době internetu a sociálních sítí se zdá být hledání a porovnávání poměrně snadné. Abychom se dostali "pod povrch" a poskytli případným zájemcům o studium MBA podrobnější informace, vyzpovídali jsme Simonu Probstovou, manažerku vzdělávání na European School of Business & Management (ESBM), vzdělávací instituce, která je jednou z nejlépe hodnocených na trhu.

V programu MBA nabízí ESBM čtrnáct specializací. Namátkou vybírám: management zdravotnictví, inovací, obchodu, bankovnictví, leadership a soft skills. Není to mnoho?

Myslím si, že není. Získat kvalitní manažerské vzdělání si přece zaslouží lidé napříč širokým spektrem profesí. Našimi studenty jsou lidé kvalifikovaní v nejrůznějších oborech, například podnikatelé, lékaři, úředníci, technici. Všichni předcházejícím studiem získali potřebnou odbornost a vykročili do praxe. Tam náhle zjistili, že jen odbornost nestačí, že k tomu, aby dobře řídili svou firmu nebo tým, potřebují znát mnohem víc. Všech čtrnáct specializací má společný jeden blok základních vzdělávacích modulů, a to management jako takový, finanční řízení, strategický management, marketing, public relations a lidské zdroje. Další bloky jsou již specializované na konkrétní problematiku, kterou si student sám zvolí. Máme profesionální lektorský tým, díky kterému můžeme jednotlivé vzdělávací moduly opravdu kvalitně realizovat.

Profesní studium je na vaší vzdělávací instituci přizpůsobeno konkrétním nárokům studentů - co to v praxi znamená?

Uchazeči o studium jsou lidé vytížení, proto jim nabízíme zahájení studia podle jejich časových možností, zkrátka mohou začít kdykoli. Aby si zájemce mohl studium "osahat", nabízíme i možnost studia MBA na zkoušku. Díky on-line studentské sekci a flexibilitě studia nemusí studenti čekat na zahájení semestru, jako je tomu jinde. Standardně u nás studium MBA či DBA trvá 12-15 měsíců. Máme dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání, naše studium je založené na léty prověřeném oxfordském modelu. Vzhledem k tomu, že si student vybírá specializaci na základě svého uvážení a dosavadní praxe, má možnost volby i v podobě sestavení programu na míru. Ke každému studentovi tak přistupujeme individuálně a maximálně vycházíme vstříc jeho požadavkům.

Co je to ona zmíněná on-line studentská sekce?

Je to naše forma intranetu, na němž studenti najdou veškeré materiály potřebné ke studiu, mohou pohodlně komunikovat s lektory, kolegy, studijním oddělením, odevzdávat seminární a závěrečné práce, přihlšovat se na interaktivní výuku a mnoho dalšího. Opíráme se přitom o vlastní vzdělávací platformu, která byla navržena tak, aby splňovala veškeré uživatelské požadavky a poskytovala jednotné, jednoduše ovladatelné a bezpečné prostředí pro vzdělávání, spolupráci a komunikaci.

Předpokládám ale, že studenti nekomunikují s lektory pouze elektronicky.

Jistěže ne. Výuku a vůbec fyzický kontakt s lektorem i ostatními studenty nikdy nemohou nahradit jen on-line systémy. Proto se snažíme ve vyváženém poměru kombinovat e-learning spolu s interaktivními semináři. Ty probíhají o víkendu, aby studentům nezasahovaly do pracovního harmonogramu. Semináře se konají v moderních prostorách v centru Prahy, jejich termíny si studenti libovolně vybírají na základě bohaté nabídky v intranetu.

Simona Probstová

Simona Probstová

Po studiích skočila do oblasti byznysu rovnýma nohama a založila několik prosperujících společností. V současnosti je manažerkou vzdělávání na European School of Business & Management SE a rozšiřuje si vzdělání v právní oblasti a personalistice.

Lektory vybíráme pečlivě, dbáme na jejich odbornost a předchozí úspěchy na poli byznysu i na schopnost a rychlost komunikace se studenty podle jejich momentální potřeby. Lektor je studentům k dispozici po celou dobu studia, ne pouze na semináři. Mohou s ním kdykoli konzultovat své seminární a závěrečné práce, ale i aktuální pracovní záležitosti. Předat studentům praktické znalosti a dovednosti je naší prioritou.

Na vrcholu manažerského studia stojí program DBA - Doctor of Business Administration. Na vysokých školách jsou doktorské programy synonymem především pro výzkumné práce a bádání. Jakou formu má DBA na ESBM?

V první řadě je potřeba rozlišovat akademické a profesní vzdělávání. Zařazením programu DBA jsme chtěli poukázat na nutnost neustálého sebevzdělávání, sledování trendů a aktuálních informací z oboru vlastního působení. I my jako vzdělávací instituce na sobě neustále pracujeme. Podle aktuálního vývoje ve světě byznysu rozšiřujeme a přizpůsobujeme nabídku manažerských studií.

Studium DBA odráží vzrůstající zájem studentů o další profesní vzdělávání. V našem pojetí jsou to prakticky strukturované programy pro vrcholové manažery. Naši lektoři zde povyšují odborné znalosti, schopnosti a dovednosti na nejvyšší možnou úroveň. V DBA programech reflektujeme nejnovější trendy a přinášíme vzdělávací moduly na témata, která jsou dnes hojně skloňována: Six Sigma (klade si za cíl identifikovat a odstranit příčiny defektů a chyb v procesech výroby a obchodu, k čemuž používá metodiky DMAIC = define - definice, measure - měření, analyze - analýza, improve - zlepšení, control - kontrola - pozn. autorky), Průmysl 4.0, Lean management, Resource management, Life design a mnoho dalších. Studenti si prohloubí své znalosti a vědomosti a ukotví je v praxi.

Na tituly MBA a DBA u nás zaměstnavatelé "slyší", pokud vím. Zajímáte se o to, jak se dále vyvíjí kariéra vašich absolventů?

Dokončením vzdělání v programu MBA či DBA student kontakt s institucí neztrácí. Partnerský vztah je pro nás důležitý i po oficiálním ukončení spolupráce. Absolventy pravidelně zveme na různé semináře a odborné workshopy, které pořádáme nad rámec běžné výuky. Akce jsou velmi populární jak pro naše studenty, tak právě pro absolventy, ale i zájemce z řad veřejnosti. Během těchto setkání dochází k networkingu, který je jedinečným přínosem pro všechny zúčastněné.

Taktéž je pro nás velmi důležitá zpětná vazba, protože spokojení studenti a absolventi jsou pro nás nejlepší odměnou. S mnoha z nich jsme stále v kontaktu a se zájmem sledujeme jejich osobní i profesní úspěchy.

Foto: Barbora Novotná, European School of Business & Management
 
Rozhovor byl publikován v březnovém čísle magazínu Kariéra speciál.