Produkce – to je termín, o jehož významu si mnoho lidí nedokáže udělat konkrétní představu. Je to více umění nebo byznys? Spíš kultura nebo ekonomie? Je možné tento obor studovat? Jak se v praxi využívá? Pokud patříte mezi ty, kteří v produkční branži tápou a kladou si podobné otázky, následující článek vám poskytne odpovědi. Mimo jiné se dozvíte, že studium produkce nabízí hned několik českých vysokých škol a jejich absolventi jsou nepostradatelnými součástmi téměř všech uměleckých tvůrčích týmů. Ačkoliv jde o méně známý obor, může to být právě pro vás ten pravý.

Co je produkce?

Produkční práci si pravděpodobně všichni spojujeme se světem filmu, týká se ale i divadelní či hudební tvorby. Spočívá především v organizačním a ekonomickém zajištění samotné tvůrčí činnosti, tedy procesu, kdy vzniká daný snímek či hra. Producenti mají na starosti rozpočet i zdárný průběh tvorby. Musí se tedy vyznat v mnoha pracovních oblastech a mít znalosti nejen ze světa marketingu, ale i práva, ekonomie nebo public relations.

Divadelní produkce na DAMU a JAMU

Divadelní produkci můžete studovat například na pražské Divadelní akademii múzických umění. Místní Katedra produkce svým studentům slibuje nejen osvojení práce produkčního, ale i marketingového specialisty, manažera v kulturní instituci i nezávislého producenta. Studenti se kromě dalších dovedností specializují na teorii řízení uměleckých projektů, osvojují si právo, komunikaci i ekonomii.

Znát musí také divadelní technologie využívané v uměleckém provozu a podnikání. Současně jsou budoucí produkční trénováni v praktických situacích, kde využívají získané informace. K tomuto účelu slouží například spolupráce na tvorbě v akademickém divadle DISK, studenti se podílejí také na divadelním festivalu vysokých uměleckých škol ZLOMVAZ. Výuka často přesahuje samotnou Katedru produkce a je propojena s dalšími částmi DAMU. Znalosti z ekonomie, marketingu, práva, historie a teorie divadla, public relations, médií, polygrafie, žurnalistiky – to vše DAMU v rámci výuky produkce nabízí.

Z bakalářského studijního programu, ve kterém se studenti zorientují v základech provozování divadelní tvorby, mohou postoupit do magisterského, tam už se individuálně profesně zaměřují a profilují.

A přijímací zkoušky?

Ty se konají ve třech kolech a celkem trvají jeden až dva měsíce. Uchazeči píší test z obecných znalostí a cizího jazyka. V dalším kole písemně zpracovávají projekt a úvahu v časovém limitu, třetí kolo představuje ústní pohovor. Katedra ke studiu přijímá většinou 12 až 13 uchazečů, i tady platí – vyhráno mají ti nejlepší z nejlepších.

Podobné zaměření lze studovat i na Divadelní fakultě JAMU, zde se jedná o Divadelní manažerství. Studenti se připravují zejména na řídící funkce buď ve vlastních agenturách, nebo na pracovních místech v divadlech. Současně si mohou vyzkoušet práci v kulturní organizaci a zahrnout ji do své bakalářské práce. Přijímací zkoušky jsou dvoukolové a ověřují kulturní rozhled zájemců o studium, stejně jako schopnost manažerského myšlení, to zahrnuje i logické uvažování.

Ve druhém kole je třeba předložit písemnou motivační práci, prokázat dobrou znalost angličtiny, ekonomie, sociologie i psychologie. Počet přijatých studentů se pohybuje okolo deseti. Hudebním ekvivalentem k divadelnímu manažerství je tentýž obor s přízviskem hudební. Podmínky studia i přijetí jsou podobné, pouze přijatých studentů je polovina.

Filmová produkce – šanci dostanou jen ti nejlepší

Pokud vás více láká svět filmu a rádi byste se věnovali jeho produkci, pak je pro vás FAMU tím pravým místem, kam si podat přihlášku. Podobně jako na DAMU, i tady existuje Katedra produkce a zajišťuje podobné zázemí, rozdílné je pouze zaměření. Z FAMU vycházejí odborníci na organizační i řídicí funkce při výrobě audiovizuálních děl. FAMU u svých studentů vyžaduje jasnou představu o vytyčených cílech, kterých chtějí ve svém oboru dosáhnout.

Očekáván je intenzivní a hluboký zájem o kulturu, umění (kinematografii, televizní tvorbu, literaturu a divadlo). Uchazeči se musí orientovat v současném českém filmovém a televizním podnikání a znát odbornou terminologii z oblasti filmu a televize. Mezi předpoklady ke studiu patří i orientace v ekonomii, dobrá znalost matematiky a určitá jazyková vybavenost. Úspěšný student katedry produkce musí oplývat i organizačním a komunikačním talentem.
Přijímací zkouška je pouze dvoukolová.

V prvním kole je třeba absolvovat písemné testy a prokázat všeobecné kulturní znalosti (z filmové a televizní oblasti, znát základní ekonomické pojmy, prokázat schopnost logického úsudku, samostatné myšlení a rozhodování, postřeh a další), dále složit jazykový a matematický test na úrovni středoškolských znalostí. Ve druhém kole na uchazeče čeká písemné vypracování úkolu podle zadání a ústní pohovor. Každoročně tímto sítem projde okolo deseti nejúspěšnějších.

Produkce na HAMU? Dějinám hudby se nevyhnete

Pro zájemce o hudební produkci je určen obor hudební management na pražské HAMU, který nabízí Katedra teorie a dějin hudby. Její studenti se podobně jako u předchozích zaměření orientují jak na ekonomické otázky, tak na vzdělání v oblasti managementu, fundraisingu (získávání financí pro fondy, nadace nebo projekty od firem, donátorů a sponzorů), vzděláváni jsou i v oblasti dějin hudby, kritiky a dramaturgie.

Absolventi jsou nejen producenty, ale i manažery či pracovníky kulturních institucí. Přijímací zkouška na tento obor je ústní a uchazeči při ní například dokazují své znalosti z dějin hudby a nauky o harmonii.

Arts management – právo, cizí jazyk i ekonomie

Produkční obor podobný těm, jaké jsou dostupné na akademiích, nabízí i pražská Vysoká škola ekonomická. Konkrétně se jedná o Arts management na Podnikohospodářské fakultě. Studium se zde orientuje především na právo, jazyk a znalosti managementu v oblasti veřejné a regionální správy. Praxe se tu studenti dočkají až na magisterském programu.

Šance na přijetí je tu znatelně vyšší než na předchozích školách a pohybuje se okolo stovky přijatých studentů. Dveře na Arts management otevírají dva úspěšně složené testy, jeden z všeobecného přehledu a druhý z vybraného cizího jazyka.

O uplatnění není nouze

Produkce patří mezi prestižní studijní obory, od toho se odvíjí i její náročnost a univerzální zaměření. Uchazeči musí prokázat nejen talent, ale i řadu dovedností a schopností, ať už se chtějí zabývat divadelní, filmovou nebo hudební tvorbou. V praxi se mohou uplatnit na mnoha různých místech – jako producenti, manažeři i specializovaní pracovníci v kulturních institucích. Jejich místo je obzvlášť při vzniku velkých projektů nenahraditelné a díky nadnárodní spolupráci se mohou dostat na zajímavá místa v zahraničí.