Procházky po historii česko-německo-židovského soužití, migranti vyučující na českých školách cizí jazyky, semináře pro učitele a úředníky nebo možnost dopisovat si se stejně starým studentem na druhé straně zeměkoule. To jsou jen některé z aktivit Multikulturního centra Praha, které už brzo vstoupí do své čtvrté pětiletky. Jeho ředitelka Romana Vylitová bilancuje uplynulé roky a představuje plány do budoucna.

Kdy Multikulturní centrum Praha vzniklo?

Multikulturní centrum Praha (MKC) vzniklo v roce 1999. Letos na podzim tedy oslaví 15 let své existence. Za tu dobu jsme vytvořili celou řadu kulturních, osvětových a vzdělávacích akcí, vydali desítky publikací, analýz, výzkumů, článků nebo připomínkovali nový cizinecký zákon.

Jaké projekty připravuje?

V současné době chystáme multikulturní procházky Prahou po místech, kde společně žili česko-němečtí židé a také procházky zaměřené na konflikty spojené s novodobou výstavbou a životem původních obyvatel. Kromě toho dokončujeme nové webové stránky věnované nostrifikaci (uznání v ČR, pozn. red.) diplomů migrantů žijících v naší zemi. Snažíme se připravit metodiku pro úředníky místních samospráv o tom, jak podpořit integraci cizinců. V našem mezinárodním projektu pro partnerství škol si mohou žáci dopisovat se svými vrstevníky z Indie a Nepálu a zároveň se vzdělávat a zjišťovat, co všechno s nimi mají společného.

Pro koho jsou projekty určeny?

Vzděláváme učitele základních a středních škol, úředníky místních samospráv, poskytujeme informace odborníkům na migraci i pracovníkům z neziskového sektoru. Naše akce jsou určeny také široké veřejnosti.

Mohou se do projektů nebo i organizace samotného MKC zapojit i čeští studenti nebo další zájemci z řad veřejnosti?

Každoročně nabízíme stáž desítkám studentů. Při větších veřejných akcích uvítáme pomoc dobrovolníků, například s roznášením letáčků, asistencí hostům, s organizací akce nebo její propagací.

Zkuste jít po ulici s kasičkou a chtít příspěvek na menšiny a cizince

Jakým způsobem je MKC financováno?

Jsme nezisková organizace a peníze na svůj provoz si musíme shánět sami. Většinou z grantů, od nadací, ze státního rozpočtu, operačních fondů Evropské unie nebo veřejných zakázek. Individuální dárcovství je v našem případě téměř nemožné. Zkuste jít po ulici s kasičkou a říkat, ať lidé přispějí na menšiny a cizince. Přesto nám každoročně několik takových dárců přispívá, někteří i pravidelně, za což jsme vděční.

Co považujete za zatím největší úspěch, a co se naopak nepovedlo?

Naše webové stránky mají čtenost přes tisíc přístupů denně. Je to respektovaný portál mezi odborníky, novináři i veřejností.

Jak se na činnost MKC dívají právě imigranti nebo cizinci dlouhodobě žijící v ČR? 

Nedávno jsme ve spolupráci s migranty realizovali série školení na středních odborných školách a učilištích, ve kterých vystupovali cizinci jako lektoři. Díky kvalitní metodice seminářů a díky tomu, že migranti byli jejich vrstevníci a žáci měli možnost je lépe poznat a ptát se jich na cokoliv, se nám podařilo u žáků zbořit zažité stereotypy. Někteří poprvé v životě začali být ochotni uvažovat o tom, že jsou si i přes rozdílnou národnost hodně podobní a mají si co říct, což si předtím neuvědomovali.


Bottom line: Jak se díváte na fenomén multikulturalismu?