Vše do cloudu

Středem pozornosti bude v následujících letech Internet of Things, současně se však během následujících let stane cloud preferovanou "platformou" podnikových aplikací a firemní IT se tak bude muset připravit na to, že bude muset být schopno flexibilně spravovat hybridní prostředí, složené z aplikací a služeb více dodavatelů.
Podle společnosti IDC se do konce roku 2017 stane středem zájmu CEO dvou třetin největších světových společností digitální transformace a v té době bude více než polovina (do roku 2020 přes 60 %) výdajů na IT směřovat do technologií, řešení a služeb pro tzv. třetí platformu, která je popisována jako kombinace cloudu, mobilních technologií, sociálních médií a analýzy big data.

60 %

Podle IDC bude do roku 2018 do cloudu směřovat nejméně polovina veškerých výdajů na IT - a do roku 2020 půjde až o 60 % veškerých výdajů na IT infrastrukturu a 60-70 % výdajů na software, služby a technologie.

Očekává se přitom postupná dominance cloudu. Do roku 2018 bude do cloudu směřovat nejméně polovina veškerých výdajů na IT - a do roku 2020 půjde až o 60 % veškerých výdajů na IT infrastrukturu a 60-70 % výdajů na software, služby a technologie, očekává IDC.

Podle analytiků se dokonce objeví nový model tzv. průmyslových cloudových platforem, které budou vytvářet samy podniky (potažmo ve spolupráci s partnery ze segmentu cloudových poskytovatelů), aby touto cestou mohly v masivním měřítku šířit vlastní inovace a využívat inovace jiných.

Internet věcí obsáhne vše

Internet of Things čeká již v dohledné době doslova explozivní růst. Přestože řada technických otázek ještě není zdaleka uspokojivě vyřešena, podle aktuálních odhadů IDC bude v roce 2018 v rámci této sítě instalováno 22 miliard zařízení a kolem nich vznikne nejméně 200 tisíc nových aplikací a služeb vytvořených specificky pro IoT a globální výdaje na IoT vzrostou 1,5krát oproti současnému stavu.

Podstatné pro podniková IT nyní podle analytiků je, aby se na tento trend připravila alespoň tím, že přichystají analýzy či plány dopadu IoT a připraví na "novou realitu" své vývojové týmy, které se v současnosti orientují na mobilní aplikace.

Data v centru pozornosti

Spolu s rozšiřováním IoT a digitalizací bude stále více docházet k prolínání fyzických a virtuálních světů a postupně tak dojde ke vzniku celé "digitální sítě" (digital mesh), jak ji označuje analytická společnost Gartner. Podle ní bude k nejvýraznějším trendům letošního roku patřit postupný příchod tzv. provázaných zařízení (Device Mesh). Jde o to, že tato zařízení - ať už mobilní přístroje, elektronika, připojená auta senzory IoT a další - budou nejen připojená, ale současně budou komunikovat mezi sebou. Postupně se začnou objevovat aplikace a služby, které budou schopny uživatele bez přerušení "provázet" při přechodu od jednoho zařízení na jiné a z místa na místo. Firmy, které budou schopny do dvou let poskytnout takovýto "ambientní uživatelský zážitek", získají podle Gartneru významnou konkurenční výhodu.

Provázání zařízení v digitální síti však bude mít i další efekt - tato zařízení totiž generují, využívají a přenášejí obrovská kvanta informací. S využitím vhodných strategií a technologií se nabízí možnost data ze všech těchto zdrojů propojit. Kontextová analýza, která je podle odborníků dalším klíčovým trendem roku 2016, pak firmám například poskytne mnohem přesnější obrázek o zákaznících a tím i možnost jejich cíleného oslovení - ať už v podobě personalizovaných produktů a služeb, nebo poradenství a doporučení konkrétních kroků.

"Významná skupina trendů odráží novou realitu IT - nové architekturní a platformní trendy potřebné pro podporu digitálního a algoritmického byznysu." 

 

David Cearley,
viceprezident společnosti Gartner

Chytré stroje a autonomní věci

Na datech jsou závislé i další ze zajímavých trendů, jimiž bude podle Gartneru tzv. pokročilé strojové učení, které bude umožněno posunem technologií hlubokých neurálních sítí (DNN - Deep Neural Networks) z dosud primární oblasti výpočetního zpracování a správy informací směrem k systémům, které se dokážou nezávisle učit a vnímat svět. Na základě toho pak Gartner očekává příchod tzv. autonomních agentů a věcí. Ať už půjde o roboty, autonomní automobily, virtuální osobní asistenty, či chytré poradce schopné fungovat v autonomním (nebo částečně autonomním) režimu.

Důraz na vývoj

Kognitivní služby, které poskytnou schopnosti umělé inteligence IT systémům a umožní inteligentní zpracování dat a uplatní se v aplikacích IoT, vidí jako důležitý trend také IDC. Podle IDC se v roce 2018 bude přes 50 % vývojových týmů soustřeďovat na zasazení kognitivních služeb do svých aplikací (dnes je to pouze 1 %), které jen americkým firmám začnou do roku 2020 přinášet roční úspory 60 miliard dolarů.

Vývoj obecně bude hrát ve firmách stále důležitější roli. Realizace digitálních strategií a přechod k technologiím třetí platformy si vyžádají vývoj nových aplikací, neboť to bude podle analytiků v konečném důsledku snazší a výhodnější než migrace starších aplikací. Neobejde se to však bez toho, aby společnosti posílily vlastní vývojové schopnosti. V následujících letech tak své vývojové týmy až zdvojnásobí.

V souvislosti s přechodem ze starších systémů na třetí platformu se budou až dvě třetiny jejich vývojových pracovníků orientovat právě na strategické aplikace a služby umožňující digitální transformaci. To si samozřejmě vynutí nábor nových vývojářů - z řady společností se stanou doslova softwarové firmy.

80 %

Podle analýz společnosti IDC do roku 2018 zmodernizuje svá "digitální vstupní vrátka" až 80 % B2C a 60 % B2B firem. Musí být připraveny obsloužit až desettisíckrát více zákazníků.

Rizika a bezpečnostní výzvy

S nástupem nových technologií vznikají nutně také nová rizika v oblasti bezpečnosti. Stejně explozivně jako internet věcí porostou také bezpečnostní incidenty směrované na tato zařízení. Již od samého počátku je tak třeba držet bezpečnost v popředí - i přesto však lze podle IDC očekávat, že narušení bezpečnosti budou do roku 2018 čelit až dvě třetiny firem.

Tří- až pětinásobný nárůst využití dat z externích zdrojů, které budou firmy využívat ve snaze zvýšit přidanou hodnotu pro zákazníka, se podle IDC odrazí v až 100násobném růstu dat, která společnosti "dodají na trh". Do roku 2018 až 80 % B2C a 60 % B2B firem zmodernizuje svá "digitální vstupní vrátka" tak, aby byly připraveny obsloužit tisíckrát až desettisíckrát více zákazníků a styčných bodů pro zákazníky, tvrdí IDC.
Změny a nejistota týkající se legislativy na ochranu soukromí přitom budou vyžadovat, aby společnosti najímaly specialisty, kteří budou schopni udržovat kontrolu nad kanály, kterými data přicházejí či odcházejí, a zajistí správu dat či data governance napříč podnikem.

Navíc kontextová data generovaná v rámci IoT a dalších propojených zařízení mají vysokou hodnotu nejen pro firmy, ale také pro útočníky. Rostoucí rizika tak podle expertů společnosti přinutí investovat do nové generace technologií pro ochranu sítě, správu identit či řízení rizik. A hranice bezpečnostní architektury budou muset pochopitelně rozšířit za hranice vlastní sítě, do veřejného cloudu. Pozitivem je, že stejné výhody kontextových dat a pokročilé analýzy mohou firmy využívat také v rámci bezpečnosti. Pokročilá analýza síťového prostředí či chování uživatelů, automatická detekce podezřelých aktivit a varování v reálném čase atd. jim mohou poskytnout mnohem lepší obrázek o bezpečnostní situaci, než jaký měly dosud.

Tablet – mobilní zařízení (ilustrace)Nová IT realita

Změní se trh IT a změní se pozice IT ve firmách. To jsou podle analytiků a pozorovatelů dva naprosto nevyhnutelné důsledky toho, jak digitální transformace mění prostředí kolem nás. IDC odhaduje, že v roce 2020 více než 30 % IT výrobců nebude existovat. Přinejmenším ne tak, jak je známe dnes. Pro firmy to bude znamenat nutné přehodnocení vztahů alespoň s některými z preferovaných dodavatelů. Na druhé straně 45 % výdajů na IT (celosvětově) budou v roce 2018 kontrolovat šéfové obchodních jednotek. IT se bude muset přizpůsobit řadě nových situací - což znamená typicky nutnost rychleji, prakticky okamžitě reagovat na nové požadavky byznysu. Pokud ne, byznys si poradí sám např. s využitím specializovaných cloudových aplikací a bude docházet k rozšiřování tzv. šedého IT. Právě proto již dnes IT řady podniků upíná pozornost k tzv. API managementu, který jim umožní poskytnout obchodním jednotkám API pro rychlou integraci nových (často cloudových) aplikací do prostředí podniku. Nebo se snaží adoptovat principy tzv. Bimodal IT, které Gartner popisuje jako kombinaci klasických a agilních přístupů, které umožní zrychlit cykly vývoje, alespoň tam, kde je rychlost kritická (mobilní aplikace, webový portál apod.).

V každém případě to vše znamená především jedno: IT bude nuceno se ještě více přiblížit obchodu - nebo i zákazníkovi.

 

Nová realita IT podle Gartneru

Jaké nové trendy z hlediska architektury IT a platforem potřebných pro podporu digitálního a algoritmického byznysu vidí jako klíčové pro rok 2016 společnost Gartner?

- Adaptivní bezpečnostní architektura
Umožní IT zaměřit se na detekci a odezvu hrozeb a zároveň na blokování a následnou prevenci útoků. Důležitými prvky jsou také postupy, jako je sebeochrana a analýza chování uživatelů a dalších entit.

- Pokročilá systémová architektura
Počítá s vysoce výkonnými a efektivními neuromorfními architekturami, které uspokojí vysoké výpočetní nároky digitální sítě a chytrých strojů. Budou postaveny na speciálních zákaznických obvodech FPGA (programovatelná hradlová pole), které jsou konfigurovány na míru pro zákazníka.

- Architektura pro aplikace a služby digitální sítě
Tradiční třívrstvá architektura postupně ustupuje volněji provázané architektuře aplikací a služeb. Vzniká také nová architektura pro tvorbu distribuovaných aplikací, a to tzv. mikroslužby (microservice architecture), která je vhodná také pro podporu agilního vývoje.

- Platformy internetu věcí
Zahrnují vše, co z hlediska architektury a technologií zajišťuje IT "v pozadí" tak, aby bylo možné IoT realizovat.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist