Marc Müller na své profesní dráze působil nejprve jako advokát v Německu, poté pracoval pro skupinu E. ON v České republice, kde vedl celé právní oddělení a zastával v rámci celé skupiny vysoké manažerské pozice v řadě společností skupiny.

V bpv BRAUN PARTNERS využije především své zkušenosti v oblasti energetického práva. Mimo jiné bude rovněž řešit otázky týkající se compliance a corporate governance pro korporátní klienty a bude podporovat české firmy při jejich podnikatelských aktivitách v Německu.

Po absolvování školy v Německu, USA a Itálii vystudoval práva ve Freiburku a získal titul MBA na University of Wales. Hovoří plynně česky, německy, anglicky a italsky.

Je nadšeným golfistou a aktivně hraje basketbal.