Průzkum konzultantů Panoramy, jehož závěry přinášíme opět po roce, byl realizován se zákazníky ERP systémů a zahrnuje odpovědi 215 respondentů. Redakce ICT revue dále oslovila přední dodavatele aplikací ERP na domácím trhu s několika otázkami týkajícími se posledních novinek a trendů v jejich současné nabídce. Nejdříve ale to nejdůležitější ze závěrů studie Panoramy.

 

On-premise vs. on-demand, náklady na ERP

29 %

respondentů v průzkumu Panoramy z letošního roku uvedlo bezpečnostní riziko jako hlavní důvod nezavedení cloudové technologie.

Většina zákazníků, až 56 %, tedy stejně jako v minulém průzkumu, preferuje domácí instalaci ERP - on-premise. U on-demand rozlišují konzultanti Panoramy řešení ERP v cloudu (třeba hybridním či privátním) a SaaS. Zatímco užívání ERP v cloudu významně narostlo z 11 na 27 procent, model SaaS zaznamenal za loňský rok zpomalení.

Obecně citovaným přínosem ERP v cloudu bývá snížení implementačních nákladů. To potvrzuje i letošní průzkum, kde většina respondentů (opět 56 %) vykázala signifikantní úspory při zavádění minimálně 20 procent. V porovnání s SaaS je cloud dlouhodobě levnější.

 

Proč ne cloud?

Mezi nejčastěji uváděnými argumenty proti užívání cloudu jsou tyto tři:

- bezpečnostní riziko (29 %)

- nedostatečné informace ohledně cloudových nabídek (16 %)

- obavy ze ztráty dat (9 %)

Výše uvedené obavy jsou podle konzultantů Panoramy mylné. Například na bezpečnostních rizicích poskytovatelé cloudu v posledním období hodně zapracovali, a to zejména díky zákazníkům z finančního sektoru.

 

Zákaznické úpravy

Ideální úroveň customizace (zákaznických úprav) balíku ERP, kterou Panorama doporučuje, je 10 až 20 procent.

V letošním průzkumu indikovalo pouze 10 procent organizací nulový stupeň zákaznických úprav, což je méně než loni. Menší míra customizací má jednoznačně blahodárný vliv na snížení nákladů při zavádění těchto podnikových řešení.

Nejdůležitější je v tomto směru důkladná analýza podnikových procesů před vlastním výběrem konkrétního řešení. Tím lze předejít mnoha skrytým nákladům v průběhu vlastní implementace.

 

Rozpočet projektu

Průměrná organizace realizující ERP projekt za něj utratí 6,5 procenta svého ročního obratu. Přitom zde Panorama hovoří pouze o výlohách na implementaci ERP řešení. Průměrná cena implementace činila v roce 2015 3,8 milionu dolarů, méně než v předchozím roce (4,5 milionu).

Navýšení rozpočtu projektu bývá nejčastěji způsobeno těmito příčinami:

- zvětšení rozsahu projektu (24 %)

- nepředpokládané organizační a technické záležitosti (21 %)

- podcenění obsazení projektového týmu (19 %)

- neočekávané technologické požadavky (13 %)

- nerealistický původní rozpočet (9 %)

- nárůst výdajů na konzultanty zpožděného projektu (8 %)

- podcenění konzultačních sazeb (7 %)

 

Kolik zaměstnanců v projektu?

Tři až pět zaměstnanců plně vytížených (FTE, full-time employee) v projektu zavádění ERP signalizuje celá pětina podniků. To není vůbec málo, navíc pokud vezmeme do úvahy, že to musí být ti nejlepší a nejperspektivnější pracovníci.

Víc než třetina (35 %) zákazníků dokonce hovoří o deseti a více zaměstnancích plně zapojených do projektu implementace nového systému.

A jaký je ideální počet zaměstnanců při zavádění ERP? To záleží na velikosti organizace, počtu lokalit a v neposlední řadě i rozsahu samotného projektu.

 

Délka trvání projektu a přínosy

Buďme realisté. Průměrná délka trvání klasického on-premise projektu dle průzkumu Panoramy je 21 měsíců. To rovněž představuje 48procentní nárůst oproti jejich poslednímu výsledku. Celých 57 % projektů překročí původně plánovanou dobu. Z toho též plyne, že 43 % projektů končí včas, respektive před plánovaným ukončením.

Dobrou zprávou je skutečnost, že v předchozím průzkumu reportovalo včasné a předčasné finále projektu jenom 25 % organizací. Mezi nejčastější příčiny prodloužení projektu se řadí nekonzistence dat (15 %) a navýšení rozsahu projektu v jeho průběhu (14 %). Mezi nejfrekventovaněji zmiňované přínosy ERP podle Panoramy patří dostupnost informací (14 %), nárůst spolehlivosti dat (11 %) a zvýšení produktivity (11 %).

 

Průzkum ICT revue

Redakce v průběhu letošního května oslovila deset tuzemských dodavatelů ERP systémů. Sada otázek se zaměřila na inovace, pojetí technologických trendů, přístup zákazníků a konkurenceschopnost. Přestože někteří z dodavatelů nabízejí specificky zacílená řešení, srovnání jejich odpovědí není nezajímavé.

 

Rozpačitý cloud

Na poli produktových inovací reflektují v tuzemsku operující dodavatelé systémů ERP globální technologické a uživatelské trendy. Ne vždy se ale setkávají s výrazným zájmem zákazníků. Platí to například pro cloudové formy provozu ERP. Někteří dodavatelé indikují rostoucí zájem, jiní evidují jen ojedinělé poptávky.

Konzervativnost tuzemského trhu dokládá například odpověď Pavla Bláhovce, obchodního ředitele společnosti IFS Czech: "Naše informační systémy nabízíme v cloudovém prostředí Microsoft Azure. V Severní Americe v něm zajišťujeme provoz 25 procent implementací, v Česku se ale jedná téměř výhradně o privátní cloudovou formu." Ještě vyhraněnější zkušenost prezentuje Martin Bubeníček, obchodní ředitel společnosti DC Concept: "S požadavkem na cloudové řešení se setkáváme velmi ojediněle, proto získáváme dojem, že je toto téma v diskusích přeceňováno." Většina oslovených dodavatelů zájem o cloudový model potvrzuje. Z jejich reakcí ale rozhodně nevyplývá, že by aktuálně šlo o zákazníky masově preferovanou volbu. Část obav z nasazení cloudového modelu se tuzemští dodavatelé snaží aktivně odstranit. Například společnost Minerva nabízí systém QAD Enterprise Cloud z vlastního datového centra umístěného v České republice. Snižuje tak obavy zákazníků o bezpečnost dat a současně nabízí rychlejší odezvu systémů.

 

Na vlně mobility a analytiky

Mezi jednoznačné technologické trendy, o jejichž perspektivě téměř nikdo nepochybuje, patří mobilita. Původně výrobci podnikových systémů cílili na pracovníky pohybující se v terénu, nyní jejich nabídky často směřují v podstatě na všechny uživatele. Přínos mobilních platforem se podle Davida Kazdy, manažera podnikových systémů v Algotechu, projevuje ve dvou obecně definovaných situacích: "Tam, kde je potřeba jednat okamžitě a dělat důležitá rozhodnutí v co nejkratším čase. Typicky jde například o příjem objednávek. Ve druhé situaci jsou mobilní aplikace využívány v prostředí, ve kterém nelze z důvodu charakteru práce s ERP systémem použít standardní počítač. Slouží například k provádění skladových a výrobních operací."

Pro oblast prodejních činností má mnoho dodavatelů ERP již delší dobu připravené mobilní nástroje. Jejich pozornost se v případě terénních pracovníků relativně nově zaměřuje na podporu dokumentace servisních zásahů. Zájem o tyto nástroje projevují podle slov Martina Bubeníčka z firmy DC Concept strojírenské podniky i společnosti působící v sektoru utilit. Popularitu mobilního řízení servisních procesů potvrzuje také Jiří Rákosník, obchodní ředitel společnosti J.K.R.

S mobilitou souvisí i zvyšující se zájem o analytické, dohledové a business intelligence nástroje a řešení. Právě ty bývají do mobilní podoby převáděny mezi prvními. Manažerům umožňují okamžitý a vzdálený přístup k důležitým informacím a procesům. Nadnárodní výrobci systémů ERP moduly podnikového zpravodajství nabízejí v mobilní i on-line podobě (například jako součást intranetu). Tuzemští producenti ale nestojí stranou. Mobilní a vzdálený přístup k datům informačních systémů nabízí prostřednictvím nástroje Helios Zoom například firma Asseco Solutions, mobilní a on-line přehledy podnikového zpravodajství připravuje pro své ERP také společnost Cígler Software.

Skupina vhodných mobilních zařízení se navíc postupně rozšiřuje. K telefonům a tabletům přibyla nositelná elektronika. Aplikaci pro chytré hodinky vyvinula například tuzemská společnost Abra Software. "Díky ní mají manažeři a majitelé firem okamžitý přehled o své firmě na displeji hodinek. Aplikace dále zobrazuje notifikace ze systému Abra, upozornění na nové události a nabízí také možnost schvalovat dokumenty a procesy," dodává Martin Jirmann, výkonný ředitel firmy.

Na oblibu přístrojů Apple v podnikovém prostředí sází také společnost SAP. Nedávno představila vývojářskou sadu pro operační systém iOS, s jejíž pomocí mohou uživatelé připravovat mobilní aplikace propojené s cloudovou platformou SAP HANA. Ta, jak známo, pracuje s databází umístěnou v operační paměti serverů.

 

Rozhodne uživatel?

Podnikové systémy se průběžně transformují a mění svou roli. Analytici Gartneru hovoří o tzv. digitální transformaci podniků. Souběžně s ní se rychle rozšiřuje skupina uživatelů informačních systémů. A právě jejich zkušenosti a ochota pracovat se stávajícím řešením mohou hrát důležitou roli v konkurenčním boji v segmentu.

Problematika user experience neboli uživatelské zkušenosti v podnikové informatice do značné míry souvisí s trendem zvaným konzumerizace. Uživatelé chtějí využívat programy a zařízení, která znají ze svého soukromí. Zastánci trendu obvykle argumentují zvýšenou produktivitou práce a nižšími náklady na zaškolení zaměstnanců. Zvýšení atraktivity a intuitivnosti ovládacích rozhraní se hojně inspiruje světem webových prezentací a systémů, v němž sehrává důležitou obchodní a marketingovou úlohu.

Většina výrobců informačních systémů se snaží zákazníkům nabízet jednoduše ovladatelné manažerské přehledy s vybraným děním v jejich podniku. Téměř vždy jsou přístupné vzdáleně a podporují mobilní zobrazení. Funkcionality lze široce nastavovat. Záleží vždy na roli uživatele v organizaci. Stejným směrem se ale vydávají i standardní součásti informačních systémů.

Z reakcí respondentů průzkumu ICT revue lze vyvodit, že ani výrobci systémů ERP problematiku uživatelské zkušenosti neopomíjejí. Vedle samotné adaptace přívětivých a intuitivních rozhraní a zpřístupnění nástrojů v mobilních zařízeních se věnují také zajištění systémové interoperability. Integrují svá řešení s aplikacemi rozšířených kancelářských sad, propojují je s nejrůznějšími rejstříky, snaží se plně automatizovat některé procesy a nebrání se ani poskytování programovacích rozhraní API třetím stranám. Jak dodává Marek Kaman, manažer ERP ve společnosti Cígler Software: "Zákazníkům to přináší úsporu času, nákladů a minimalizaci chybovosti."

Výsledkem těchto úprav nejsou jen funkční rozšíření a komfortnější práce se systémem, hlavní cíl má podobu spokojeného uživatele. Mezi odpověďmi respondentů se objevilo i tvrzení, dle kterého "uživatele přirozeně baví" daný nástroj používat.

 

Novinky a současné trendy ERP v odpovědích dovatelů systémů

Odpovídali:

Martin Jirmann, CEO, Abra Software

David Kazda, Business System Manager, Algotech

Jan Mlejnský, produktový manažer systémů Helios, Asseco Solutions

Marek Kaman, product owner ERP systémů Money, Cígler Software

Martin Bubeníček, obchodní ředitel, DC Concept

Pavel Bláhovec, obchodní ředitel, IFS Czech

Jiří Rákosník, obchodní ředitel, J.K.R.

Alena Pribišová, marketingová manažerka, Minerva Česká republika

Jakub Černý, marketing manager, SAP ČR

Jana Czapková, marketing manager společnosti U&Sluno

 

Jaké novinky momentálně nabízíte svým zákazníkům?

Převážná část novinek dodavatelů ERP pro tuzemské zákazníky pochází z oblastí výroby, komfortnějšího uživatelského prostředí a cloudových řešení.

Jirman (Abra): Vedle nového pokročilého kapacitního plánování v  základním ERP systému jsme uvedli na trh novou mobilní aplikaci CRM či užitečnou aplikaci pro Smart Watch, díky které mají manažeři a majitelé firem okamžitý přehled o dění ve firmě na displeji hodinek.

Mlejnský (Asseco): Helios Zoom, jehož prostřednictvím lze sledovat firemní data odkudkoli, Helios Reva pro automatizovaný sběr dat z výroby a  ERPort – systém pro střední a velké firmy v cloudu.

Martin Bubeníček (DC Concept): Po nedávné akvizici společnosti inSophy zákazníkům nabízíme pokročilé plánování výroby APS.

Pavel Bláhovec (IFS): S nejnovější verzí IFS Aplikace 9 jsme loni přinesli IFS Lobby. Jde o kombinaci BI nástroje, úvodní stránky, rozcestníku a seznamu úkolů.

Alena Pribišová (Minerva): Využívání ERP QAD v cloudu v datacentru Minervy (QAD Enterprise Cloud by Minerva). Nabídli jsme zákazníkům i ucelený balík funkcionality MES (výrobní informační systém). 

 

Co považujete za svou konkurenční výhodu?

Pokud většina, ne-li všichni, dodavatelé uvádějí jako svou konkurenční výhodu silné zázemí a profesionální tým odborníků, znamená to, že na českém trhu toto ještě stále při zavádění ERP řešení není zcela běžnou záležitostí?

David Kazda (Algotech): Pružnost a schopnost rychle se přizpůsobit měnícímu prostředí, využití stabilního produktu Oracle s vice než třicetiletou historií, vlastní vývoj aplikací a zákaznických modulů.

Marek Kaman (Cígler Software): Přehledné moderní ovládání, služby, pokročilá komunikace s eshopy.

Rákosník (J.K.R.): J.K.R. je se stovkou zaměstnanců dlouhodobý a stabilní dodavatel. Je autorem i přímým implementátorem řešení. Jsme tedy partnerem, který celý projekt dodává jako dílo.

Černý (SAP): Za naší hlavní výhodu považujeme obrovskou flexibilitu a skutečnost, že společně s našimi partnery nabízíme celou řadu oborových řešení specializovaných na různé typy zákazníků.

Jana Czapková (U&Sluno): Jedinečná znalost specifického tržního segment (IT pro retail), stabilní zázemí a silný tým profesionálů.

 

Jaká funkcionalita je nejčastěji poptávaná a jaké benefity přináší zákazníkům?

Elektronická komunikace EDI a pokročilá funkcionalita pro obchod a výrobu velmi často rezonuje v odpovědích dodavatelů na momentálně nejčastěji poptávanou funkcionalitu.

Mlejnský (Asseco): Velmi často je poptáváno APS. V našem pojetí jej nabízíme jako nativní součást ERP. Zákazníkům přináší zvýšení efektivity využití výrobních zařízení, zvýšení dodavatelské spolehlivosti (dodávání v termínu bez penalizací), snížení kapitálu vázaného ve skladových zásobách a další výhody.

Marek Kaman (Cígler Software): Elektronická komunikace s dalšími systémy a automatizace procesů. Zákazníkům to přináší úsporu času, nákladů a minimalizuje chybovost.

Martin Bubeníček (DC Concept): Zaznamenali jsme zesílenou poptávku po funkčnostech spadajících do výrobní a obchodní agendy.

Rákosník (J.K.R.): Jedná se především o mobilní přístup k ERP, řízení servisních operací, řešení pro logistiku a RF skenery pro efektivnější skladové hospodářství.

Jana Czapková (U&Sluno): Správa a řízení skladů, WMS, řídí, kontroluje, zpracovává a provádí veškeré logistické operace a fyzické toky zboží ve skladu. G.O.L.D. Forecast je komplexní nástroj pro podporu rozhodování. Náš pokladní systém je zase moderní aplikace, jejíž významnou předností jsou přehledný design a ergonomické ovládání. Během prodeje je na displeji zobrazena účtenka v podobě, jak bude vytištěna.

 

Nabízíte cloudové řešení a jaký postoj k němu mají vaši zákazníci?

Strašení cloudem se u nás už pomalu řadí mezi zlidovělé pohádky. Jako ty o zlém vlku nebo ježibabě z perníkové chaloupky. Kde vznikají? Zřejmě tam, kde někoho ohrožují. A kdo může být v tomto případě ohrožen? Například dodavatel, který nedisponuje vhodným řešením. Nebo IT odborník, který se  domnívá, že s příchodem cloudu už nebude tolik potřebný. Rovněž nákupčí se může obávat ztráty kredibility v rámci organizace. Nejčastějšími bubáky tu jsou data spravovaná v Americe a tvrzení, že on-demand je dražší než on-premise. Požádejte každého, kdo vám toto řekne, ať si vezme tužku a papír a začne počítat.

Jirman (Abra): Ano, mnoho našich zákazníků provozuje informační systém v cloudu a jejich počet neustále roste. Zájem zákazníků o cloudové aplikace se postupně zvyšuje spolu s rostoucí nabídkou cloudových služeb a produktů.

Mlejnský (Asseco): Nově nabízíme nový způsob využití plnohodnotných ERP systémů pro střední a velké firmy v cloudu. Prostředí, v němž lze systémy používat, přirovnáváme k letišti, kde zákazník může nejen využít letadlo, ale i veškeré související služby. Ohlas z řad zákazníků je pozitivní, zejména proto, že ERP pro střední a velké společnosti v cloudu nepatří mezi produkty běžně nabízené. Ale vzhledem ke krátké době, po kterou je produkt na trhu, zatím nejde o reprezentativní vzorek.

Pavel Bláhovec (IFS): Ano, veřejný cloud za využití Microsoft Azure. V severní Americe až 25% implementací je za využití cloudu, v ČR/SR se jedná téměř výhradně o privátní cloudová řešení.

Alena Pribišová (Minerva): Ano, realizuje hned několik nových cloudových projektů. Zákazníci postupně jeví vyšší zájem o cloudové technologie.

Černý (SAP): Nabízíme dvě prostředí cloudové infrastruktury pro SAP HANA: 1. SAP HANA Enterprise Cloud (HEC), který umožňuje běh SAP ERP, SAP BW a našich dalších aplikací. 2. SAP HANA Cloud Platform (HCP) umožňuje pronajmout si infrastrukturu pro běh SAP HANA a vyvíjet si nad ní vlastní aplikace.

 

Nabízíte vlastní BI? Jak moc se zákazníci zajímají o big data?

Nejčastější požadavky na současné BI nevycházejí primárně z potřeby konzumace správných dat ve správném čase, jak tomu bylo kdysi. To se dnes již považuje za samozřejmost. Mnohem silnějším hnacím motorem tu je uživatelsky komfort.  manažerských panelů, kde uživatel může s přehledem sledovat úkoly ve své kompetenci s možností snadného zpracování vlastních sestav a výkazů bez pomoci armády technických pracovníků či dalších podpůrných souborů tabulkových procesorů.

David Kazda (Algotech): Využíváme a implementujeme řešení postavené na Oracle Business Intelligence a nebo z cloudu dodávané řešení Oracle Planning and Budgeting Cloud Service. Zde vidím nárůst poptávky na zpracování velkoobjemových dat a to především ze segmentu výrobních firem.

Marek Kaman (Cígler Software): Máme vlastní BI modul a zájem o něj roste, Bývá využíván a poptáván až  v druhé vlně, jako zdroj důležitých a zajímavých dat pro byznys rozhodnutí. Nejprve však bývá zvykem zaměřit se na rutinní chod společnosti a s tím související funkcionality ERP.

Pavel Bláhovec (IFS): Vlastní řešení out-of-the-box postavené na Microsoft BI řešení. Součástí jsou předpřipravené datové kostky určené pro okamžité používání. BI je plně integrované do uživatelského rozhraní IFS Aplikace a poskytuje tak informace i operativně v závislosti na daném kontextu. Například u skladové položky je možné mít grafické analýzy obratovosti, vývoje cen či kvality.

Rákosník (J.K.R.): Vlastní řešení BYZNYS BI.

Alena Pribišová (Minerva): QAD BI, modul ERP systému QAD.

Černý (SAP): Máme vlastní BI řešení SAP BusinessObjects určené pro zákazníky, kteří používají SAP / SAP BW prostředí. Jedná se o intranetový BI portál, který slouží jako jednotné prostředí pro sdílení všech reportů a analýz v rámci společnosti.

Jana Czapková (U&Sluno): Využíváme partnerská řešení společností Oracle a Symphony EYC a Qlik, která jsou doplněna nad rámec běžných manažerských informačních systémů našimi pokročilými analytickými nástroji. Jde o služby, které jsou zákazníky čím dál více žádány a dávají jim nemalou konkurenční výhodu.

 

Můžete uvést jak využívají vaši zákazníci mobilní platformy?

O výhodách mobilního ERP není pochyb. Zřejmě každý z dodavatelů, a rovněž i zákazníků vyjmenuje celou řadu přínosů mobilního přístupu do aplikace ERP. Jde přitom tak trochu o tanec na vejcích. Pokud totiž hovoříme o mobilním přístupu, pohybujeme se zároveň velmi blízko teritorií cloud computingu, respektive hostingu, používání vlastních mobilních zařízení zaměstnanci (BYOD) a samozřejmě i bezpečnosti firemních dat a aplikací. Tam, kde například budeme u cloudu tyto funkce přidávat na misku vah PROTI, přihodíme ty samé u mobilních aplikací na opačnou misku těch samých vah, tedy PRO.

Jirman (Abra): Zákazníci využívají naše mobilní aplikace v mnoha oblastech obchodu, např. pro mobilní prodej, sběr objednávek z terénu či práci s CRM, ale také pro přístup k reportům, grafům či jinak vizuálně prezentovaným datům (např. ve formě KPI).

David Kazda (Algotech): Využití mobilní platformy dává smysl ve dvou případech. Za prvé tam kde je potřeba jednat okamžitě a dělat důležitá rozhodnutí v co nejkratším čase – např. schválení důležité objednávky, navýšení kreditního limitu odběratele. V těchto příkladech používají mobilní aplikace naši zákazníci přímo z chytrých telefonů. Za druhé jsou mobilní aplikace využívány v prostředí, kde nelze z důvodu charakteru práce se systémem použít počítač a je vhodnější využít jeho průmyslovou mobilní formu – zákazníci tak využívají mobilní aplikace na těchto zařízení především k provádění skladových a výrobních operací.

Mlejnský (Asseco): Máme v nabídce úspěšný produkt HELIOS Mobile, který je využíván zejména manažery, obchodníky, servisními techniky, nebo pro prodej z auta apod. V září na MSV představíme nový produkt - SCS - pro servisní činnosti.

Marek Kaman (Cígler Software): Především pro práci v terénu tzn. objednávky a skladové zásoby. Dále pak CRM. Připravujeme řešení pro mobilní online BI přehledy.

Martin Bubeníček (DC Concept): Mobilní aplikace uživatelé ocení hlavně při práci v terénu. Díky nim mají kdykoliv k dispozici například informace o své firmě, podklady z jednání nebo formuláře k tvorbě dokumentace na servisním výjezdu. Z toho vyplývá, že hlavním přínosem je časová úspora a eliminace chyb při předávání dat. Naše aplikace QI Mobile je vhodná pro firmy napříč odvětvími. Zájem jsme zaznamenali jak z oblasti strojírenského průmyslu, tak například u společností z vodárenského sektoru.

Pavel Bláhovec (IFS): Standardní součástí IFS Aplikace jsou mobilní aplikace IFS Touch. Jedná se o sadu mobilních aplikací pro platformu iOS, Android i Windows Phone. Aplikace jsou určeny pro řadu různých činností. Nejčastěji jsou používané aplikace IFS Notify Me pro schvalování faktur a objednávek, vykazování času na projektech IFS Time Tracker a IFS Non Conformance reporter pro okamžité zaznamenávání neshod (dle ISO).

Rákosník (J.K.R.): K řízení servisních procesů, ke správě obchodních kontaktů a k managementu na dálku. Obecně k řízení podnikových procesů v rámci firemního workflow tak, jako by příslušná osoba byla ve své kanceláři u počítače a ne na cestách s mobilem či tabletem v ruce.

Černý (SAP): Nedávno jsme představili mobilní aplikaci SAP Business One Sales založený na SAP HANA. Ta umožňuje obchodníkům plnohodnotnou práci jako na stolním počítači, je určena nejen zákazníkům z řad malých a středních firem, ale také velkým podnikům. Nabízí funkce, jako je správa obchodních příležitostí, přehled stavu zásob, vytváření nabídek a zadávání zakázek. Poskytuje uživatelům nepřetržitý přístup k aktuálním podnikovým datům, která potřebují při práci v terénu. Novou mobilní aplikaci lze využít ve všech 26 odvětvích, která SAP podporuje, včetně maloobchodu, prodeje spotřebního zboží, velkoobchodní distribuce, podnikových služeb, průmyslové výroby a špičkových technologií.

Jana Czapková (U&Sluno): V požadavcích našich zákazníků pociťujeme stejný trend již několik roků, tyto platformy využíváme pro široké spektrum našich produktů. Jedná se například o koncept „bezdotykového objednávání“, který umožňuje našemu zákazníkovi rychle a efektivně generovat objednávky zboží s pouhým využitím mobilního zařízení bez práce s ERP. Dále využíváme mobilní řešení například pro manažerské informační systémy, které umožňují managementu být neustále informován o aktuálním dění ve firmě.

 

Co vaši zákazníci a Průmysl 4.0, resp. Smart Factory? Co zde nabízíte?

Někdo může namítnout, že Průmysl 4.0 vlastně nepřináší nic nového. Automatizace výroby tady přece byla už v minulém století a z těch dob jsou známé i průmyslové řídící systémy SCADA, které přímo ovládají výrobní zařízení a procesy. Dynamika současné etapy spočívá v kombinaci mnoha technologií z poslední doby a jejich vzájemném propojení. Jsou to například: 3D tisk, rozšířená realita,  nanotechnologie, internet věcí, biotechnologie, humanoidní roboti nebo kvantové algoritmy. Do Průmyslu 4.0 investují vyspělé státy nemalé prostředky a jeho podcenění by mohlo hrubou chybou. To se netýká pouze samotných technologií, ale má silný vliv na koncepci vzdělávání a potažmo i školství.

Jirman (Abra): Abra je ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a česko-německou obchodní a průmyslovou komorou aktivním účastníkem Průmyslu 4.0. Nabízíme odborné poradenství a realizaci konkrétních řešení s využitím našich IS.

David Kazda (Algotech): Zájem našich zákazníků vnímáme především v oblasti integrovaného propojení informací. Námi nabízené řešení Oracle JD Edwards obsahuje už dnes architekturu pro jednoduché propojení IoT. Zde se objevují první pilotní projekty, kdy se snímají záznamy z čidel přímo do ERP systému.

Mlejnský (Asseco): Nemusíme hovořit o budoucnosti. Již nyní nabízíme řešení integrovaná s naším ERP Helios, která rozvíjejí myšlenku Industry 4.0, přičemž využívají jak principů Smart factory, tak IoT. Jedním z řešení je například Helios Reva - automatizovaný sběr monitoring a vyhodnocování dat z výrobních strojů a zařízení (PLC komunikace i osazení externími snímači pro starší zařízení). Dalším řešením SCS - Smart Connected Solution, je řešení, které kombinuje Predictive Maintenance a Intelligence Assistance/Service. Hlavní důraz klademe na předcházení problematickým stavům a jejich servisní zabezpečení s předstihem, než nastane skutečný problém, který by mohl výrazně narušit výrobní proces. To jsou jen některá z řešení, která již dnes aplikujeme v podnikové praxi.

Marek Kaman (Cígler Software): Ano, nabízíme automatizaci procesů, řízené sklady a další.

Martin Bubeníček (DC Concept): Shodou náhod jsme na toto téma letos v březnu realizovali průzkum u našich zákazníků z výrobního sektoru. Vyšlo najevo, že většina klientů se s problematikou Průmyslu 4.0. teprve seznamuje. Proto zatím hledáme styčné plochy, na které v budoucnu navážeme.

Rákosník (J.K.R.): Jde především o procesní spojení se subdodavateli a odběrateli, sdílení požadavků a realizační scénáře.

Alena Pribišová (Minerva): Zákazníci mají zájem o realizaci dílčích částí zahrnovaných do filosofie Průmysl 4.0. Nejčastěji jde o napojování klíčových výrobních technologií a integrované analýzy z údajů získaných ze strojů a z údajů neskenovaných operátory s vazbou na data v ERP systému QAD. Často využíváme načtená data ze strojů k usnadnění evidencí operátorem.

Černý (SAP): Ano, podporujeme digitální transformaci obchodních i výrobních procesů našich zákazníků, kteří chtějí inovovat podniková řešení a zvýšit uživatelský komfort. Naším řešením je výše popsaná platforma SAP S/4HANA, inovovaná sada klíčových podnikových aplikací, které jsou k dispozici pro lokální implementaci i provoz v cloudovém prostředí. Zákazníkům můžeme nabídnout např. řešení SAP EWM pro řízení skladu, SAP Ariba pro elektronický nákup, správu smluv a dodavatelů, SAP CRM pro podporu spolupráce se zákazníky a další řešení.

Jana Czapková (U&Sluno): Naši zákazníci se pohybují především v prostředí retailového trhu, nicméně i zde platí velmi podobné trendy a i oni volají po komplexních řešeních, zvýšené míře automatizace a bezpečnosti.

 

Článek byl publikován v ICT revue 6/2016.