Strojní fakulty mají letos jednoznačného lídra: brněnská Fakulta strojního inženýrství VUT své konkurenty předčila ve všech kategoriích. Strojní fakulta ČVUT, která se s brněnskou technikou tradičně přetahovala o první místo, letos na VUT ztratila téměř tři body.

Změna v pořadí se koná až na dalších příčkách žebříčku. Na třetí místo se dostala strojní fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Čtvrté místo patří Západočeské univerzitě v Plzni.

Pátí letos skončili strojaři z Liberce a žebříček uzavírá Fakulta výrobních technologií a managementu z Ústí nad Labem.

Do světa nejlépe z Brna

Strojírenství je jednou z nejdůležitějších opor českého exportu a zaměstnavatelé u absolventů velmi oceňují zahraniční zkušenosti a znalosti cizích jazyků. Největší šanci na přinejmenším semestrální výjezd na zahraniční univerzitu mají právě studenti z brněnské techniky. V loňském roce jich za hranicemi studovalo dvě a půl procenta.

Nejen pro studenty je důležité poznat zahraniční akademické prostředí. Tyto zkušenosti by měli mít také pedagogové. Nejvíce akademiků posílá na zahraniční pracovní stáž ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.

Loni vyjelo alespoň na týden 60 procent zdejších pedagogů. Z pražského ČVUT jich vyjela více než polovina, z Plzně a Liberce přibližně jeden pedagog z pěti. Z brněnských akademiků se loni pracovně za hranice podívalo jen 15 procent a z Ostravy jen 12 procent.

Většina technicky zaměřených škol stále bojuje s nedostatečným zájmem uchazečů, a proto je strojírenství oborem, kde mají zájemci o studium velmi vysoké šance na přijetí. Kdo odmaturoval z matematiky nejhůře za dvojku, nemusí na pražském ČVUT dělat ani přijímačky. Také fakultám v Brně a v Liberci stačí maturita z matematiky nebo obstojné známky ze střední školy.

Obdobné podmínky platí i na univerzitě v Ústí nad Labem. Technické školy navíc posouvají termín podání přihlášek až na poslední březnový den, takže studenti hlásící se na techniky mohou nad výběrem školy uvažovat ještě dva měsíce.

Liberec je jistota

Uchazeči, kteří pošlou přihlášku do Liberce, sázejí na jistotu. Tamní strojní fakulta přijímá 97 procent zájemců. I na ostatních školách jsou vyhlídky na přijetí více než příznivé. Nejmenší procento přijímaných studentů hlásí vítěz žebříčku Brno, tedy 67 procent.

HN se také dívají na to, kolik procent z přijatých studentů se skutečně zapsalo do prvních ročníků. Největší zájem mají studenti o fakultu v Ostravě, kam se zapíše 97 procent přijatých.

Oblíbené jsou také fakulty v Plzni a v Ústí, kam na první přednášky a semináře dorazilo 88 procent akceptovaných uchazečů. Do Brna nastoupí 84 procent uchazečů, do Liberce 76 procent a nejméně se nakonec rozhodne pro studium na pražské technice, tedy 75 procent přijatých.

Nejvíc času mají na své studenty učitelé na strojní fakultě ČVUT v Praze. Na jednoho pedagoga tu připadá jen 10 studentů. Na vítězné brněnské fakultě je to 14 studentů a nejvytíženější jsou učitelé v Ústí nad Labem, kde mají jednoho pedagoga na 26 studentů.

Plzeň láká nejlepší středoškoláky

Body za průzkum absolventů ztratily jen fakulty v Ostravě a v Liberci. Z šetření ostatních škol vyplývá, že například na absolventy strojírenství z Ústí nad Labem čeká nástupní plat kolem 32 tisíc korun hrubého měsíčně.

Plzeňští absolventi v prvním zaměstnání berou i 27 tisíc korun. Jenže tamní studenti si mohou přijít k finančnímu přilepšení už v prvním ročníku. Fakulta strojní ZČU slibuje středoškolákům, kteří se se známkami na vysvědčeních a u maturit vešli do průměru 1,5, jednorázové mimořádné stipendium 10 tisíc korun. Pokud si takový studijní průměr udrží i na vysoké, v letním semestru jim na účet škola pošle dalších deset tisíc.

Související